“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јутсорсинг
09 окт
2013
 
 

Gartner: “оп 10 стратегически »“ предсказани€

ќт вли€нието на 3D печата до защитата на тонове от данни - Gartner посочва най-големите »“ предизвикателства до 2020 г.

4582 прочитани€

Gartner откри сво€ симпозиум Symposium/ITxpo с една добра новина – световните »“ инвестиции ще достигнат $3800 млрд. през 2014 г, което е 3,6% ръст спр€мо 2013 г.

Ќо този ръст е съпроводен от н€колко големи предизвикателства и Gartner даде представа за н€кои от най-големите промени, включително вли€нието на 3D печата, автоматизаци€, заплахите за сигурността.

“русовете в »“ света се случват все по-често, а вли€нието им върху ц€лата икономика през последните 20 г. се засилва. ќт ключово значение е да се разчита на досегашни€ опит и да се опитаме да преплуваме през хаоса, каза управл€ващи€т вицепрезидент на Gartner ƒарил ѕлъмър в презентаци€ си „“оп 10 стратегически предвиждани€ - Gartner предвижда бурно, но и конструктивно бъдеще за »“". ≈то и тези 10 прогнози.

1. ƒо 2016 г. 3D печатането на тъкани и органи (което Gartner нарича биопечат) ще доведе до глобален дебат относно регулациите на технологи€та или тоталната й забрана за употреба за хора. ѕредпри€ти€та тр€бва да разработ€т правила за приемливи параметри на изследвани€та в областта на биопечата, както и да проучат правните аспекти на защитата на получената вследствие на тези изследвани€ интелектуална собственост, добав€т от Gartner.

2. ѕрез 2018 г. 3D печатът ще донесе загуби от интелектуална собственост в размер на поне $100 млрд. годишно в глобален мащаб. ‘алшифицирането на стоки е неизбежно. —амо в —јў годишно се краде интелектуална собственост на стойност над $300 милиарда. ѕрез 2016 г. според Gartner глобални€т автомобилен вторичен пазар ще бъде „ударен" от 3D кражби на стойност $15 млрд. »“ общността тр€бва да разработи средства, с които да се гарантира, че продуктите са оригинални.

3. ƒо 2017 г. над половината производители на потребителски стоки ще осъществ€ват 75% от продуктовите иновации и научно-изследователски резултати от масово достъпни съвместни решени€. »“ директорите тр€бва да се съсредоточат върху изграждането на правилната фирмена култура, ко€то да поддържа тези процеси, които Gartner нарича „сътрудничество отдолу-нагоре". Ѕез това и без да има служители, които да ги е грижа за иновационни€ процес, тези инициативи веро€тно ще се провал€т. “ова означава, че компаниите ще тр€бва по-добре да взаимодействат с потребителите и с масовата общностна „crowdsourcе" технологи€.

4.  ъм 2017 г. 80% от потребителите ще събират, прослед€ват и размен€т своите лични данни срещу спест€ване на разходи, повече удобства и персонални услуги и настройки. ћаркетинг анализаторите тр€бва да направ€т оценка на предвидими и предсказуеми модели, базирани на поведението, за да определ€т дългосрочни стратегии за събиране на данни и т€хното „възнаграждаване". Ѕро€т на стартиращите фирми, об€в€ващи наддавани€ за лични данни, ще скочи с трицифрен процент до кра€ на 2014 г.

5. ѕрез 2020 г. компаниите и държавните власти н€ма да успе€т да защит€т близо 75% от чувствителните данни, така че обществеността ще получи достъп до т€х или те ще бъдат декласифицирани. ѕредпри€ти€та и правителствата тр€бват да приемат, че сподел€нето на много, често см€тани за чувствителни, данни не е нито опасно, нито непечелившо в политически и икономически план. «ащо? «аради редица фактори, включително заради факта, че увеличаването на данните далеч надхвърл€ защитните механизми. ѕрез 2014 г. веро€тно ще има още деликатни случки тип „—ноудън" или Wikileaks, доказващи, че фирмите и правителствата не могат да защит€т ц€лата чувствителна информаци€.

6. ѕрез 2020 г. намал€ването на работната сила заради ефекта от дигитализирането ще доведе до социални бунтове и искани€ за нови икономически модели в развитите икономики. Ўефовете и бордовете на директорите на компаниите тр€бва да изб€гват да използват стари икономически модели в новата цифрова реалност, в ко€то цифровизирането из€жда работни места.

7. ѕрез 2024 г. поне 10% от дейностите, потенциално опасни за човешки€ живот, ще изискват задължителната употреба неизискващи присъствие на м€сто интелигентни системи. ћашините вече решават казуси за нашата безопасност в редица ситуации. »“ директорите и »“ лидерите тр€бва да помогнат да се идентифицира къде и как внедр€ването на автономни системи би подобрило безопасността и/или би подобрило конкурентоспособността.

8. ƒо 2020 г. кариерното развитие на повечето работници на „умствени€ труд" ще бъде повли€но от смарт машините и в положителен, и в отрицателен аспект. »“ професионалистите тр€бва да разберат, че интелигентните машини могат да създадат съществени конкурентни предимства, както и изц€ло нов бизнес. Gartner казва, че подобни умни машини скоро ще решават какво ще се случи с много професии. »ма гол€м и все по-разрастващ се пазар за умни съветници, произхождащи от IBM Watson, за€виха от Gartner, като Google и Apple активно разработват персонални помощници.

9. ѕрез 2017 г. 10% от компютрите ще са обучаващи се, а не обработващи. Gartner цитира факта, че невронните мрежи се развиват и IBM има библиотека от 150 невроморфни макроси. Gartner предвижда, че през 2014 г. бро€т на приложени€та за разпознаване на реч ще се удвои, а през 2015 г. ще има 4 пъти повече разработчици, ползващи библиотеката от умни макроси на IBM. ѕредпри€ти€та тр€бва да се подготв€т за нов метод на програмиране, още повече за обучаване на компютрите и да работ€т върху създаването на собствени „локални" работилници за „ѕрограмиране чрез примери".

10. ѕрез 2020 г. потребителските данни, събирани от електрониката за носене, ще генерират 5% от продажбите за компаниите в списъка Global 1000.  акво да направим? ƒа проектираме уреди за носене в нови ситуации за ползване, а не просто да замен€ме съществуващите технологии, добав€т от Gartner. 

Computerworld

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас