“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ќазначени€
07 окт
2013
 
 

ћа€ ћиланова, Experian: »скаме да ни познават като работодател с добавена стойност

Experian Bulgaria ще наеме 130 души през следващите седем месеца

8292 прочитани€

ѕрез втората полочина на септември съобщихме, че в рамките на следващите седем месеца Experian Bulgaria (≈кспириън Ѕългари€) ще се превърне в най-големи€ научно-развоен център за аналитични решени€ на Experian в глобален план чрез наемането на около 130 души. «а об€в€ването на новината в Ѕългари€ пристигна главни€т технически директор на компани€та —тив Ћейн, с когото вече публикувахме интервю в кра€ на минали€ месец. —ега ви предлагаме още едно интересно интервю по темата, този път с ћа€ ћиланова, ко€то е оперативен мениджър в Experian Bulgaria.

ћа€ ћиланова, оперативен мениджър в Experian Bulgaria

«а какви позиции ще търсите персонал за разразстването си през следващите 7 месеца?

ѕредстои да наемем над 100 души, преобладаващо в сферата на аналитичините решени€.

–азрастването със сигурност следва общото структуриране на екипи със здравословното структуриране на екипи. «а мен второто означава да има разумен брой специалисти на по-ниски позиции (junior) и значително гол€ма група хора на средно ниво, както и един минимум от разумен брой старши (senior) специалисти.

»нтересното при нас е, че със сигурност разрастването предполага наемането на различни като ниво кадри. «а нас е важно да развиваме хората си отвътре и в идеални€ случай бихме развивали 100% от т€х. ќт една страна, обаче, темпът на нарастване не ни позвол€ва да бъдем чак толкова изчакващи, а от друга - добав€нето отвън на нови знани€ и умени€ е благодатно за работната среда.

¬ сферите, в които наемаме хора, се стремим чрез продължителни старани€ да бъдем известни, да ни познават като компани€, ко€то добав€ стойност.

”частваме в различни семинари и конференции, сподел€ме ноухау. —ъбити€та са много интересни за нас, но не искаме да участваме в т€х само като спонсори и да си сложим логото, а да открием тема, с ко€то можем да подпомогнем развитието на останалите. “ова е заложено и в нашата социална програма - едно от шестте направлени€ в не€ е именно сподел€нето на знани€. “ова е част от ценностите на компани€та.

—ъщо така участваме в кариерните форуми и имаме стажантски програми, които периодично ни позвол€ват да имаме обмен с университетите. »маме желание да разширим дейностите си с т€х.

ќсвен това чрез служителите си се опитваме да поддържаме една работодателска марка, ко€то е попул€рна и привлекателна. Ќай-добри€т магнит за нови служители са хората отвътре, т. е., ако нашите служители в€рват, че са на добро м€сто и се чувстват комфортно и мотивирани, те със сигурност ще предадат това на други. —м€там, че, ако успеем да привличаме 80% от новите си кадри по този начин, ще бъдем най-горди€т работодател в Ѕългари€.

 ои методи да привличане на нови служители работ€т най-добре за вас в момента?

— гол€ма радост мога да сподел€, че дългосрочните партньорства все повече се налагат като модел в Ѕългари€. Ќие разчитаме на такива сътрудничества с компаниите, с които работим за наемане, развиване и обучение на хора. ѕо този начин индиректно тези външни партньори стават препоръчители на Experian. ѕоследното ни такова партньорство позволи създаването на допълнителен екип от над 30 души за поддръжка на продуктите ни за по-малко от три месеца.

≈стествено, нещата завис€т от наличието на конкретни€ вид специалисти на пазара. јко говорим за програмисти или за тестери на софтуер, там е мащабът е много по-малък и много по-трудно. ќще повече, че самите знани€ и умени€, които са необходими при нас, са специфични, което прави задачата още по-трудна.

ѕри всички положени€ разчитаме на дългосрочното партньорство като на един от основните методи за привличане на нови служители.

ƒруг важен фактор е доколко сме познати на пазари на труда. „естно казано, се оказа, че не сме чак толкова известни в Ѕългари€ [бел. ред.: с всичко, което правим], защото повечето хора са запознати с »“ екипите. Ќо ние не сме »“ фирма. »маме доста добър R&D център, с който се гордеем, но преди всичко сме под шапката на ц€лостната компани€ Experian, ко€то предостав€ информационни услуги. R&D екипът ни тук е 60 души в момента и скоро ще стане 120, но паралелно с него работ€т 70 аналитици и 40 инженери по внедр€ване. ¬ допълнение имаме интересно присъствие на местни€ пазар и от търговска гледна точка - тук имаме над 25 клиента, като основни€т ни фокус са финансовите банкови и небанкови организации, както и телеком компаниите. “ова определено ни допълва като един интересен работодател в Ѕългари€.

ƒругите две бизнес линии, по които работите в Ѕългари€ -  редитни услуги и ћаркетингови услуги, ще бъдат ли също разширени в рамките на следващите седем месеца?

—илно в€рвам, че ще можем да се похвалим с такава новина след н€колко месеца.

ј как стои въпросът с привличането на чужденци за работа в Experian Bulgaria?

ќпитът ми показва, че девет от десет чужденци, които работ€т тук, са щастливи по отношение на услови€та и начина на работа. ƒори имам лични примери около себе си с чужденци, които идват тук. “€х първоначално едва са ги убедили да дойдат за 2-3 години, а след това дори не искат да си тръгнат.

»ма н€колко различни варианта при привличането на чужденци.

≈дини€т е т. нар. експатриат, който включва едно по-различно позициониране на този колега във въпросни€ офис, изисква малко по-различен набор от разходи за компани€та и тр€бва да има доста сериозна бизнес нужда за това.

¬тори€т вариант е релокаци€, което предполага работа на местните услови€.  огато е налице значителна разлика в стандарта на живот, в заплащането, това определено е спънка за н€кои от чужденците. “ук вече говорим и за личен избор.

“рети€т вариант е на проектна база с конкретни договорки между служител€ и работодател€.

—м€там, че наши€т пазар тр€бва да стане малко по-отворен за чужденци. ѕонасто€щем има държавни ограничени€, които не прав€т това лесно, въпреки че през последните н€колко години б€ха направени доста облекчени€. ѕреди изискваха около два месеца в Ѕюрото по труда да стои об€ва и след това да се обоснове защо не може тази позици€ да бъде запълнена от местни кандидати. ѕопълваха се документи по изключително бюрократичен начин. ¬последствие се издаваше разрешение от Ѕюрото по труда за отвар€не на позици€та за чуждестранни кандидати и при евентуалното намиране на подход€щ човек започваше и процедурата по издаване на разрешително за работа, ко€то отнемаше още н€колко месеца. “ака за привличането на чужденец в Ѕългари€ б€ха необходими общо между пет и седем месеца. «атова и това се правеше само за позиции, за които наистина много трудно се намираха местни кандидати. ¬ момента процедурата обаче е улеснена и значително съкратена, а и администраци€та е по-отворена за работа с бизнеса.

»нтервюто проведе “ихомир »ванов

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас