Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
бр. 36, 2013

27 сеп
2013
 
 

Със SAP CRM “Петрол” подобри вътрешната организация и въведе модел на интегрираност на бизнес процесите

2978 прочитания

Констанца Григорова

Създадена преди 80 години, "Петрол" АД е лидер в дистрибуцията на горива в България. Днес компанията е:

 • сред първите частни компании в България по приходи от продажби;

 • сред най-големите частни инвеститори в страната;

 • сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса;

 • сред най-големите частни данъкоплатци;

 • сред десетте най-големи работодатели в страната.

Акционерният капитал на "Петрол" АД възлиза на 109 249 612 лева, разпределен на същия брой акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев. "Петрол" АД е сред най-големите български публични компании по пазарна капитализация.

В унисон с европейската бизнес-практика и като част от политиката си на прозрачност, Управителният съвет на "Петрол" АД публикува финансовите резултати на компанията на всеки три месеца. Целта е да бъдат запознати инвеститорите и обществото с развитието на дружеството, съобразно възприетите в света стандарти за комуникация на публичните компании. През 2003 г. дружеството получи награда за емитент на годината, предоставящ най-пълна и точна корпоративна информация на Българската фондова борса.

С повече от 380 бензиностанции под марката "Петрол", равномерно разпределени в цялата страна, и 3 петролни пристанищни терминала, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната. Според последни експертни оценки дружеството притежава съществен пазарен дял при дистрибуцията на горива на дребно. "Петрол" АД поддържа конкурентни цените на горивата, не само следвайки международната конюнктура, а и като част от своята политика на коректност към клиентите.

Основните дейности на “Петрол” в България са:

 • продажба на горива на дребно,

 • продажба на горива на едро,

 • транспорт на горива,

 • съхранение на горива,

 • продажба на стоки,

 • поддръжка на съоръжения за продажба на горива.

Част от тези дейности се изпълнява от дъщерните дружества на "Петрол" АД - "Нафтекс Петрол" ЕООД, "Петрол Транс Експрес" ЕООД и "Петрол Техника" ЕООД.

"Петрол" АД реализира приблизително 19% от продажбите на дребно на петролни продукти в България чрез най-голямата мрежа бензиностанции, която се състои от повече от 500 търговски обекта на територията на цялата страна. Бензиностанциите са интегрирани чрез най-съвременни комуникационни решения като сателитен пренос на данни чрез VSAT система, модерни електронни системи с фискална памет, както и картови системи за разплащания.

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Основното предизвикателство пред “Петрол” беше подобряване на вътрешната организация и максимално бързо въвеждане на добра практика в тази насока.

Преди пристъпването към внедряване на софтуерно решение, в “Петрол” е изготвен SWOT анализ, като са изследвани структурата и бизнес процесите, и на база на тях са заложени реалистични очаквания и конкретни цели на ИТ проекта.

Към момента “Петрол” заема трето място на пазара на продажба на горива. Работата в силно конкурентна среда изисква специално отношение към клиента. Въвеждането на SAP CRM успява да помогне на дружеството да отговори на специфичните потребности и изисквания на ключовите си клиенти - публични дружества и държавни институции, с което да спечели конкурентно предимство пред останалите пазарни играчи.

“SAP CRM системата води до правилно структуриране на бизнес процесите, което ни дава възможност изключително добре да ги наблюдаваме и анализираме”, заяви Николай Петков, мениджър проект "SAP ERP / Retail" в “Петрол” АД.

Основните цели на внедряването на проекта са подобряване на вътрешната организация, въвеждане на модел на интегрираност на бизнес процесите и разпределение на отговорността между всички участници по веригата, подобряване на структурата, запазване на гъвкавостта, детайлен денонощен мониторинг на данните.

Повече за SAP CRM системата

Архитектурата e изградена така, че SAP CRM да стане основна точка за достъп до клиентски данни. Тук ще се концентрира цялата информация необходима за обслужване на звено ключови клиенти.

Това включва информация за клиенти, договори, карти, обобщени транзакции за покупки с карта.

Информацията за клиенти и договори се създава в SAP CRM. От SAP CRM към Картовата оторизационна система (КОС) се изпраща необходимата информация за създаване/промяна на клиенти и договори.

Информацията за карти и промени по карти се получава автоматизирано от КОС система.

Периодично се изпраща обобщена информация за транзакциите с карти от SAP BW към SAP CRM. Засега фактурирането се извършва от КОС.

Информация за постъпилите плащания от клиенти ще се подава от SAP ERP към SAP CRM, работещи с една база данни.

От SAP CRM могат лесно да се достъпват сканираните документи в досието на всеки клиент от външната DMS /Системата за управление на документи/ система.

Хардуерно се използваха сървъри с висока производителност поради увеличените изисквания при управлението на транзакционните данни. Инвестицията в тях е незначителна.

Интеграцията на новото решение с вече съществуващите ИТ системи се оказва поредното голямото предизвикателство пред екипа на проекта. “Петрол” има много “екзотични” решения за свои ключови клиенти и интеграцията на тези нестандартни решения и интерфейси със SAP CRM се оказва нелека задача.

“Проведохме над 70 разговора и срещи с отделните екипи по интеграцията с останалите системи, за да постигнем консенсус по отношение на прехвърлянето на отговорността и риска, разкри Николай Петков – Изводът, до който стигнах при този казус, беше, че по-добре е да преживеем еднократен стрес, отколкото да живеем в стрес всеки ден впоследствие.”

SAP CRM, като част от внедрената SAP платформата е интегрирано работещо с всички системи в Петрол решение, а именно оторизационна картова система, което се управлява под формата на изнесена услуга от външна за “Петрол” организация, POS система за регистрация на транзакциите, осигуряваща безпроблемното постъпване на всички плащания в бензиностанциите, външна DMS (Documentary Management System) система, както и вътрешните за компанията системи SAP ERP, SAP for Oil & Gas Downstream, и SAP Business Warehouse (SAP BW).

Ключови клиенти на дружеството са юридически лица – потребители на горивото, което се продава посредством т.нар. fleet карти. Те представляват карти за безкасово заплащане при покупка на горива, също други стоки и услуги, в обектите на петролните кампания. С ключовите клиенти се подписват договори за т.нар. стоков кредит, като в края на месеца “Петрол” фактурира потребеното количество на основата на баланса, изготвен чрез постъпилата от бензиностанциите информация чрез POS решението. От POS решението, информацията за транзакциите се насочва към SAP Business Warehouse системата (система за отчети и мониторинг на данни). Ако данните засягат ресурсното планиране, се въвеждат и ползват в SAP ERP. Когато информацията засяга горивата, тя се вписва в SAP for Oil & Gas Downstream.

Данните й отчитат през 15 градуса (изискване съгласно международните стандарти при търговия с петролни продукти).

Изпълнители на ИТ проекта са Варна Бизнес Сървисиз (VBS) – която отговаря за интеграционната част и Новарто – която е извършила внедряването на SAP CRM система. “И двете фирми се справиха в много кратки срокове и успяха да се вместят в силно ограничения бюджет”, изтъкна Петков.

Интерфейсът на SAP CRM решението е локализиран и е адаптиран към нуждите на “Петрол”, за да бъде улеснена работата с него.

За успеха на внедряването ключово е била и подкрепата на ръководството и правилното комуникиране на ползите от новата система с всички засегнати страни и вътрешни потребители.

Потребителите за ползите от новата ИТ система

“Новата система улесни работата на отдел „Ключови клиенти”. Систематизираха се няколко системи, които се обединиха от новата. Това спестява време и усилия. Обслужването на корпоративните ни клиенти е на по-високо ниво и това допринася за повече за ползотворната работа на целият отдел”, заяви Гергана Николова, експерт "Ключови клиенти" в главна дирекция "Търговия и Маркетинг" на "Петрол".

„Системата повиши скоростта за обработка и анализ на различни по вид данни от картите на клиентите, но някои процеси са значителтолно по-бавни от преди поради затруднената интеграция между всички системи. Хубавото е ,че не са толкова много”, коментира Цвети Николова, експерт "Ключови клиенти" в главна дирекция "Търговия и маркетинг" на "Петрол".

Eфект от ИТ решението

Сред основните предимства от внедряването на новото решение е подобряването на организацията в отдел “Ключови клиенти” и стандартизирането на бизнес процесите. Друг положителен ефект е достъпът до голямо количество информация за кратко време на едно място. Същевременно обаче, “Петрол” успява да запази гъвкавостта на решението, което му позволява динамично да надгражда и развива системата.

“Досега процесите бяха доста разпокъсани. В момента един процес може да се управлява от началото до края с много по-малко усилия, тъй като самата интеграция дава тази възможност. Раздробяването на бизнес процесите и използването на системи неинтегрирани със SAP води до допускането на много грешки. С новата система минимизираме риска по отношение на човешкия фактор, тъй като профилът на хората, които управляват системата, до голяма степен да не е IT-ориентиран” и управлението на процеса да е по-достъпно за всеки потребител /user friendly/, заяви Николай Петков, мениджър проект "SAP ERP / Retail" в “Петрол” АД. Колкото е по-стандартизиран и опростен един процес, вероятността от грешки е най-малка.

Проследяемостта на бизнес процесите е друго предимство от въвеждането на SAP CRM”, твърди Петков.

Очаква се възвръщаемостта на инвестициите да бъде постигната за период до 2 години.

Потенциал за развитие на ИТ решението

Основната възможност свързана директно със SAP CRM e SAP Marketing, модул на SAP CRM, които ще даде възможост за управление, анализ и планиране на неограничен брой карти по лоялни програми (както партньорски (affiliate) така и собствени такива. При това решение обработкана на голяма количество данни е напълно автоматизирана (200 000 карти за отстъпки) и не е необходим голям персонал, при анализа и изграждането на маркетинговите стратегии от продуктовата гама на компанията.

Предвижда се доста сериозно развиване на системата за управление на програми за лоялни клиенти, основно физически лица.

SAP CRM дава възможност за гъвкаво надстройване, така че лесно се въвеждат и развиват нови процеси и функционалности.

Обмисля се въвеждане на отделна мобилна версия за въвеждането на данни за потреблението на гориво от страна на ключовите клиенти.

Търси се вариант да се издават и управляват карти на клиенти, които имат бизнес извън България, което ще даде значително конкурентно предимство на компанията в региона.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас