Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | GIS
31 авг
2013
 
 

Електронни услуги и приложения ще осигуряват онлайн достъп до данни за железопътния транспорт

Приложенията и услугите ще са интегрирани с националния портал за пространствени данни за предоставяне на мрежови услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса, който трябва да е готов до май 2014 г.

6034 прочитания

Констанца Григорова, Computerworld България

Резултатите от проекта за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС) чрез развитие на е-управлението в областта на пространствените данни и услуги, по който ведомството е бенефициент, бяха представени на заключителната конференция по инициативата на 30 август. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 1 228 170,50 лева, и се осигурява по Оперативна програма „Административен капацитет“. Изпълнител на проекта е консорциум „INSPIRE България“, обединяващ две специализирани технологични български компании – Датекс ГИС Център и Давид холдинг.

“В рамките на проекта бяха разработени електронни услуги и приложения, които осигуряват онлайн достъп до данни за железопътни линии, перони, коловози, гари, надлези, прелези”, съобщи на събитието заместник-министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Георги Тодоров.

Целева група по проекта са администрациите, които използват пространствени данни за техните електронни услуги на централно, областно и общинско ниво.

Информацията може да бъде ползвана от институциите, които предоставят административни услуги, свързни с кадастър и недвижими имоти. По този начин се осигурява възможност, при планиране и проектиране на публични и частни инвестиционни проекти, да се направи предварително проучване за близостта им до ж.п инфраструктура.

„Това спестява време, както на гражданите и предприемачите, така и на администрацията“, заяви заместник-министърът. Той подчерта, че с приключилия проект МТИТС създава необходимите механизми и стандарти, а задача на всяка конкретна администрация е в най-кратки срокове да ги приложи в конкретни услуги, насочени към гражданите и бизнеса.

На снимката: Кирил Вачов, ръководител отдел ГИС Център на Датекс, заместник-министъра на транспорта, ИТ и съобщенията Георги Тодоров и Борислав Иванов, търговски директор на отдел ГИС Център на Датекс. Снимка: Computerworld България

Кирил Вачов, ръководител отдел ГИС Център на Датекс, заместник-министъра на транспорта, ИТ и съобщенията Георги Тодоров и Борислав Иванов, търговски директор на отдел ГИС Център на Датекс. Снимка: Computerworld България

В рамките на начинанието са разработени две приложения, базирани на географски информационни системи, и три мрежови услуги от областта на жп транспорта, основани на ГИС данните на Националната компания за железопътна инфраструктура (НКЖИ).

Разработките включват:

-         приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕС (INSPIRE)

-         приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация в съответствие Регламент № 1205/2008 от 03.12.2008 за прилагане на изискванията на Директива 2007/2/ЕС (INSPIRE) по отношение на метаданните.

Реализирани са три мрежови услуги от областта на жп транспорта, базирани на ГИС данните на НКЖИ – услуга за намиране, позволяваща търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни; услуга за разглеждане на данни; и услуга за изтегляне на данни. Функционалностите на приложенията представи Кирил Вачов, ръководител на отдел ГИС Център – Датекс и управител на консорциума – изпълнител на проекта, а Борислав Иванов, търговски директор на отдел ГИС-Център в Датекс разкри основните възможности на разработените мрежови услуги за жп инфраструктурата. Стойчо Недев, технически директор на Давид холдинг и ръководител на проекта за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС) чрез развитие на е-управлението в областта на пространствените данни и услуги уточни, че при разработката на приложенията за управление на геопространствени данни и предоставяне на е-услугите са използвани технологии на Intergraph и на Microsoft. Недев определи Директивата INSPIRE като „пътеводното начало” на проекта и допълни, че за изпълнение на  инициативата са интегрирани и използвани наличните геопространствени данни и структури на е-правителството - единния портал за достъп до административни е-услуги egov.bg. „В момента всичкият софтуер и приложения и т.н. са качени на компютърния център на е-правителството в Бояна, т.е. ползват се наличните ресурси, а нова техника не е купувана. Приложението за мониторинг е интегрирано в портала egov.bg, като е направен специален малък портал, в който да се виждат услугите и приложенията, разработени по проекта”, каза Недев.

На снимката: Стойчо Недев, технически директор на Давид холдинг. Снимка: Computerworld България

Стойчо Недев, технически директор на Давид холдинг

„В момента се работи по проект за изграждането на Национален INSPIRE портал, който да обедини всички тези данни. Логично е приложението за валидиране (б.а. - на метаданни за пространствените данни в държавната администрация) и трите услуги по проекта да бъдат налични в портала, заяви Стойчо Недев.

„Всички данни, които са съгласно изискванията на Директивата INSPIRE и спецификациите към нея са публични, защото те са свързани с опазване на околната среда, което включва и живота на хората. Оттам нататък, всеки администратор на данни може да ги опише с метаданните и да опише – доставяме тези данни и извършваме тези услуги, но те са срещу заплащане, но публичните (б.а. - данни и услуги) са без заплащане”, обясни Лиляна Турналиева – началник отдел „Изграждане и поддържане на портали“ в Изпълнителна агенция ЕСМИС.

На снимката: Лиляна Турналиева – началник отдел „Изграждане и поддържане на портали“ в ИА ЕСМИС. Снимка: Computerworld България

Лиляна Турналиева – началник отдел „Изграждане и поддържане на портали“ в ИА ЕСМИС. Снимка: Computerworld България

В конференцията участваха над 80 представители на държавни администрации и фирми от сектора на информационните технологии и съобщенията.

Турналиева разкри, че държавните администрации – министерства и агенции, администрират голям набор от пространствени данни, създадени по силата на различни закони. Такива са например басейновите дирекции към МОСВ, дирекции „Национален парк Рила”, „Национален парк Пирин”, „Национален парк Централен Балкан”, Национална служба за защита на природата, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” към МТИТС, Дирекция „Природни ресурси и концесии” към МИЕ, Главна дирекция „Гранична полиция” към МВР, Военно-топографска служба към МО, държавните предприятия „Пристанищна инфраструктура” и НКЖИ към МТИТС. Данните за мониторинг към 15.05.2013 г. показват 549 налични масиви от пространствени данни в различни формати (ZEM, AutoCAD DWG, AutoCAD DXF, Tiff, Shape и др.) Резултатите разкриват още липсата на метаданни за масивите и услугите, като само две държавни структури декларират, че имат метаданни, отговарящи на ISO стандарт – МОСВ и ИАОС. Основните предоставяни услуги са за разглеждане (view) и изтегляне (download). Мониторингът показва също, че комуникационните мрежи на държавните структури ползват TCP/IP протокол за пренос на информация и са с твърде ниски скорости, а за междуградска свързаност се използват само частни телекомуникационни мрежи, подчерта Турналиева.

Отделно от вече изпълнения проект на МТИТС, ИА ЕСМИС е подготвил проект за създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите, който отново ще бъде финансиран по ОПАК, съобщи Лиляна Турналиева.

Проектът беше представен през юни т.г. Бюджетът по инициативата е 2 034 458 лв., а срокът за изпълнение - 16.05.2014 г. При обявяването на начинанието, изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски обяви, че с реализирането на връзката между Националния портал и портала на Европейската комисия, България става част от европейската инфраструктура за пространствена информация. Той припомни, че през 2007 г., Европейската комисия прие Директивата INSPIRE за изграждане на инфраструктура на пространствените данни в Европейската общност, която цели улесняване на обмена на оперативно съвместими пространствени данни по единни хармонизирани правила между различните нива на публичната администрация и между страните от Европейската общност. 

Справка в ИСУН сочи като изпълнител на проекта фирма "Ламбаджиев Стандарт" ООД, чието седалище е в София.  

Целта на проекта е да бъде създаден национален портал за пространствени данни за предоставяне на мрежови услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса, и да бъде изградена необходимата стандартна и оперативно-съвместима информационно-комуникационна среда на национално ниво за достъп от администратори и потребители на пространствени данни, обобщи Турналиева.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас