“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
09 авг
2013
 
 

ћ“»“— е включено като бенефициент по ќѕј  за обучени€ на служители

ќбучени€та са свързани с функци€та на министерството по въвеждане на електронното управление в Ѕългари€ и подпомагане на звената в администраци€та, ангажирани с внедр€ването на » “. «а целите на обучени€та по ќѕј  са предвидени 2 млн. лв. по процедурата, ко€то е планирана за третото четиримесечие на 2013 г.

4777 прочитани€

„рез процедура за неприсъствено вземане на решение  омитетът за наблюдение ( Ќ) на ќперативна програма „јдминистративен капацитет” (ќѕј ) одобри две промени в »ндикативната годишна работна програма (»√–ѕ) на ќѕј  за 2013 г., съобщиха от ”правл€ващи€ орган на програмата.

ѕървото решение предвижда включване на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—) като конкретен бенефициент по приоритетна ос ≤≤ „”правление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „ омпетентна и ефективна държавна администраци€” на ќѕј . ћинистерството е основната институци€ за въвеждане на електронното управление в Ѕългари€ и има хоризонтални функции в тази сфера, включително „да подпомага методически звената в администраци€та, ангажирани с внедр€ването на информационни и комуникационни технологии”.  ато отговорна за електронното управление институци€ ћ“»“— е идентифицирала нужда от обучени€ за служители от централната администраци€: софтуерни архитекти, бизнес аналитици, дизайнери на бази данни, инженери на бази данни, Java програмисти, системни администратори и т.н. “ова дава основание за включването на ћ“»“— като конкретен бенефициент по подприоритет 2.2 за организирането на специализирани обучени€ за отговорните служители от администраци€та. ¬ същото време нито едно от обучени€та, предлагани от »нститута по публична администраци€, н€ма обхвата и предмета на обучени€та, които министерството има капацитета да организира.

ƒругото решение е за включване на нова процедура за директно предостав€не на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент ћ“»“— по приоритетна ос ≤≤, подприоритет 2.2 на ќѕј  в »√–ѕ 2013. «а целите на провеждането на обучени€ в сферата на електронното управление и информационните технологии ”ќ на ќѕј  предостав€ 2 млн. лв. по процедурата, ко€то е планирана за третото четиримесечие на 2013 г.

— решение на  Ќ на ќѕј  се увеличава и общи€т размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквани€ за качество за общински администрации с бюджетна лини€ BG051PO002/13/1.3-07 по подприоритет 1.3 „≈фективна координаци€ и партньорство при разработване и провеждане на политики” от 6,5 млн. лв. на 14 млн. лв. ѕричина за предложената пром€на е изключително високи€т интерес и доброто качество на подадените проектни предложени€ по процедурата, об€сниха от ”правл€ващи€ орган на ќѕј .

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас