“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
15 юли
2013
 
 

»нформационно обслужване е на печалба за първото полугодие на годината

ѕочти 40 на сто е ръстът в приходите за първите 6 месеца на годината спр€мо същи€ период на миналата година.

2837 прочитани€

ѕечалба в размер на 2,37 млн. лв. за първата половина на 2013 г. реализира »“ компани€та „»нформационно обслужване“, съобщиха от дружеството на 15 юли. “ака дружеството е отново с положителен финансов резултат след изключително негативните финансови резултати за 2012 г., когато регистрира загуба в размер на над 2,5 млн. лв., а за ц€лата 2011 г. печалбата е била едва 74 000 лв.

ѕриходите на компани€та за периода €нуари-юни 2013 г. са 11,5 млн. лв. «а сравнение, за същи€ период на 2012 г. постъплени€та са били 8,3 млн. лв., което е ръст от 38%.

Ќови€т мениджърски екип на компани€та е факт от 24 октомври 2012 г. и веднага след встъпването си в длъжност започна преструктуриране на компани€та, включително оптимизаци€ на екипа и на всички оперативни разходи на дружеството, уточниха от компани€та.

„÷елта на мениджмънта на дружеството е »нформационно обслужване да се превърне във висококонкурентна »“ компани€, с експертен екип от мотивирани професионалисти.

‘инансовите показатели на компани€та за периода показват, че сме на прав път. —ъздадени€т екип за този кратък период вече дава изключителни резултати при изпълнение на проектите на компани€та. ÷елта ни е да повишим ефективността и финансовите резултати и вече над 6 месеца водим политика за оптимизиране на оперативните разходи и повишаване на ефективността на работа и конкурентоспособността на компани€та. — резултатите показахме, че в »нформационно обслужване миси€та е възможна въпреки многократните “експерименти“ с компани€та в последните години“, коментира резултатите изпълнителни€т директор »вайло ‘илипов.

—ред стъпките по приетата политика по активно управление на оперативните разходи, предприети от мениджмънта в последните 8 месеца, са:

  • Ќова организационна структура с ново длъжностно щатно разписание, промени по основните месечни възнаграждени€ на служителите, ефективно съкращаване на персонал и като нетен ефект намаление на месечни€ разход за възнаграждени€ на 42% от приходите в сравнение с 64% средно за 2012 г., което представл€ва намаление с 22%.

  • —ъздаване на €сни правила за поемане на задължени€ и извършването на разходи от служители на ƒружеството при €сно дефинирани нива на одобрение, включително въвеждане правила за извършване на предварителен и последваш финансов контрол на разходите в дружеството, в сила от 30.11.2012 г.

  • Ќамаление на разходите за горива и ремонт на автомобили с 12%, в това число намаление на разходите в ÷ентрално управление с над 50% чрез въвеждане на система за управление на автопарка на компани€та.

  • Ќамаление на разходите за мобилни услуги за дружеството с приблизително 50%;

 ато резултат от предприетата политика по оптимизаци€ на разходите, от началото на 2013 г. започна период, характеризиращ се с посто€нна месечна печалба, повишаване на рентабилност и ефективност на персонала. –ентабилността на база печалба преди данъци е 21%, посочиха от компани€та.

јнализът на показателите, свързани с трудовите ресурси за двата сравн€вани периода (2012 г. и 6-те месеца на 2013 г.), показва намаление на персонала на дружеството с 6%. ѕрез първите шест месеца на 2013 г. има значително нарастване - с 53%, на ефективността на труда, измерена като приходи на 1 зает в лева в средномесечно изражение спр€мо 2012 г., допълват от дружеството.

99,5% от капитала на „»нформационно обслужване“ јƒ е собственост на държавата. ѕравата на собственост се упражн€ват от ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас