“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
25 апр
2013
 
 

15-и финансов »“ форум: ‘инансови€т сектор тр€бва да е на технологични€ фронт

«а участие във форума б€ха регистрирани над 200 души Ц мениджъри от финансовите институции в страната, »“ и финансови специалисти, икономисти, независими анализатори и представители на големи€ бизнес

7872 прочитани€

“ихомир »ванов

‘инансови€т сектор живее в относително неспокойни води през последните години. ќт една страна, той е изправен пред чисто икономически проблеми, а от друга става все по-€сно, че и технологиите са сериозно предизвикателство, което, ако бъде адекватно адресирано, може да даде тласък на финансови€ бизнес, а изоставането бързо може да доведе до слаба конкурентоспособност.

ƒимитър  остов, подуправител на ЅЌЅѕри откриването на 15-и€ финансов »“ форум „“ехнологичната еволюци€ на финансови€ св€т“, организиран от ICT Media и ISACA – Sofia Chapter на 25 април в —офи€, подуправител€т на Ѕългарската народна банка (ЅЌЅ) ƒимитър  остов за€ви, че времената са наложили банките вече да гледат по-задълбочено и всеобхватно на бъдещите си клиенти, което налага и обработването на огромен брой информаци€. “ова, както и трудната икономическа обстановка, предполагат, че въвеждането на »“ в банките е една от стъпките, които те тр€бва да предприемат, за да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни и да намал€т разходите си.

—поред ƒимитър  остов, насто€щата икономическа обстановка не дава основание да очакваме р€зко подобрение в кредитоспособността на гражданите или на бизнеса. ѕрез последните години българската икономика и тази на ≈— отчитат едва забележим ръст от около 1%, което е предизвикателство за всички бизнеси, включително и банките, каза той.

—лавчо јнгеловски, управител на јсеко —≈≈

¬ъпреки това, подуправител€т на ЅЌЅ, който пое контрола върху валутни€ борд след назначаването на  алин ’ристов за финансов министър, добави, че банковата система у нас продължава да е стабилна и да е на печалба.

ѕредизвикателствата обаче има пред всички, например в сферата на разплащани€та, където навлизат нови играчи, като телекомите, които ще се опитат да вземат парче от тортата, а банките тр€бва да отговор€т на тази тенденци€, подчерта по време на форума —лавчо јнгеловски, управител на јсеко —≈≈, българското дъщерно дружество на групата Asseco SEE (South Eastern Europe).

ѕанайотис ¬лахос, изпълнителен директор на Mellon Bulgariaѕанайотис ¬лахос, изпълнителен директор на Mellon Bulgaria (ћелон Ѕългари€), също вижда редица трудности, но и възможности. „ќчевидно живеем в предизвикателни времена, както каза —лавчо јнгеловски. Ќаскоро вид€х един анонс, в който една от най-големите банки в ”крайна казваше, че вече ще приема плащани€ чрез Google Glasses. “ази банка е решила да инвестира милиони долари, за да създаде система за разплащани€ около тази технологи€. “ака че Google Glasses изглежда, че ще е един от инструментите за плащани€ в бъдеще. —ъщото нещо в момента се случва с мобилните телефони, с NFC. “ехнологиите еволюират и финансовите институции тр€бва да са в крак с това, а не да изостават и да изпитат проблемите на огромни компании, като Kodak. “ова беше една от най-известните компании в сферата на фотографи€та, когато б€х малък, а миналата година т€ изчезна. Sony също изпитва сериозни проблеми, а преди 10 г. беше може би най-големи€т доставчик на потребителски устройства. «атова финансовите компании тр€бва да са на технологични€ фронт и да предлагат всички нови разплащателни инструменти, за да са конкурентоспособни“, за€ви той.

јнгел ƒжалъзов, заместник-председател на  омиси€та за финансов надзор—поред јнгел ƒжалъзов, заместник-председател на  омиси€та за финансов надзор ( ‘Ќ), финансови€т сектор у нас вече е достатъчно технологично напреднал, за да не се отличава силно от развитите пазари. „‘инансови€т сектор ще продължи да бъде авангарден, независимо от факта, че български€т капиталов пазар е сравнително млад – активите на инвеститорите са н€къде около 20% от брутни€ национален продукт“, каза още той.

‘орумът за петнадесета поредна година се провежда под егидата на ЅЌЅ и  ‘Ќ, със съдействието на јсоциаци€та на банките в Ѕългари€, јсоциаци€та на българските застрахователи и Ѕългарска асоциаци€ на дружествата за допълнително пенсионно осигур€ване.

“ази година събитието акцентира върху вли€нието на промените в сферата на регулациите и платежните системи върху »“ и предизвикателства при управлението на »“ във финансовите институции. Ћектори от ≈вропейската централна банка, ЅЌЅ,  ‘Ќ, SWIFT, KPMG, Gartner, Ѕанка ƒ— , ”никредит Ѕулбанк, ÷ентрален депозитар, ѕро редит Ѕанк, Ѕорика-Ѕанксервиз, ѕощенска банка, Ѕулстрад и водещи технологични компании ще се включат в събитието, за да сподел€т последните новини, свързани с нови€ европейски финансов надзор, тенденциите в управлението на риска за финансовите институции и добри практики в приложението на »“.

”частниците в конференци€та имаха възможност да се запозна€т с най-актуалните технологични решени€, предлагани от Asseco SEE, Mellon Bulgaria/Gemalto, SAS Institute, Intracom Bulgaria, Lirex.com, VIVACOM, ScaleFocus, CenterMine, Stone Computers, Visa ≈вропа, Konica Minolta Bulgaria, Sirma Business Consulting.

«а участие в събитието б€ха регистрирани над 200 души, сред които мениджъри от средно и висше ниво във финансовите институции в страната, »“ мениджъри, финансови специалисти, икономисти, независими анализатори и представители на големи€ бизнес в Ѕългари€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас