“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “елекомуникации
25 мар
2013
 
 

ћ“»“—: јко механизмът за освобождаване на 2,5-2,69 GHz сработи, ще освободим и 800 MHz

ѕрез 2014 г. радиочестотни€т обхват от 2,5-2,69 GHz ще бъде освободен в големите градове, а до кра€ на 2015 г. това ще се случи и на останалата територи€ на страната

19164 прочитани€

“ихомир »ванов

ћоже би на 22 март (или след това) сте прочели на сайта ни, че  алина ƒимитрова, директор на дирекци€ „—ъобщен舓 в ћинистерство на транспорта, »“ и съобщени€та (ћ“»“—) об€ви, че до юли т. г. държавата предвижда провеждане на състезателни процедури за предостав€не на радиочестотен спектър в обхватите 2,5-2,69 GHz. “огава само накратко споменахме това като част от по-дълъг материал, отраз€ващ н€кои основни моменти от юбилейни€ 10-и регионален телекомуникационен форум, организиран на 21 март в —офи€ от ICT Mediа и ISACA-Sofia Chapter в сътрудничество с ћинистерство на транспорта, »“ и съобщени€та (ћ“»“—) и секторните регулатори  омиси€та за регулиране на съобщени€та ( –—) и —ъвета за електронни медии (—≈ћ). јко ви е станало любопитно и искате да научите повече за този обхват, както и за дългоочакваното последващо освобождаване на 800 ћHz и за съдбата на 700 MHz, значи сте отворили правилната страница.

„Ќие имаме едно дългогодишно предизвикателство, с което държавата предстои да се справи. “ова е освобождаване на едни от най-желаните от бизнеса обхвати – 2,5-2,69 GHz и 800 ћHz, които са подход€щи за развитие на такива мрежи от гледна точка на икономи€ на разходи и предостав€не на по-качествени услуги“, за€ви  алина ƒимитрова в началото на презентаци€та си.

ѕо отношение на 2,5-2,69 GHz в момента тече междуведомствена съгласувателна процедура, според ко€то освобождаването на обхвата ще бъде под условие. “ова означава изменение в честотни€ план и провеждане на състезателни процедури от страна на регулатора до кра€ на юли тази година и поетапно освобождаване на лентата първо в големите градове през 2014 г., а до кра€ на 2015 г. и на останалата територи€ на страната.

„ћоже би ще разочароваме бизнеса, защото техните очаквани€ от години са за безусловно освобождаване и осигур€ване на ресурс от национални€ бюджет, но това в днешната икономическа ситуаци€ не е възможно“, коментира  алина ƒимитрова.

 алина ƒимитрова, директор на дирекци€ „—ъобщен舓 в ћ“»“—ўо се отнас€ до обхвата от 800 ћЌz,

или т. нар. цифров дивидент, при него ще се действа по подобен начин. “ова означава, че, ако работата по освобождаване на 2,5-2,69 GHz приключи успешно, същата методика ще бъде приложена и за 800 ћHz.

“ози обхват, съгласно решението на ≈вропейската комиси€ (≈ ), тр€бваше да е свободен от 1 €нуари 2013 г., припомни директорът, но все още 17 държави-членки продължават да изпитват трудности с това и са поискали деругации, в това число и Ѕългари€, ко€то е нотифицирала ползване на този обхват за военни цели в по-дългосрочен план и освобождаването му евентуално на по-късен обхват. «а военни цели този обхват се използва в √ърци€ и ѕолша, но, поради това, че искани€та за деругации и нотифициране за ползване за военни цели са прекалено много, ≈  взе решение да разглежда всеки един случай поотделно и непрекъснато да провер€ва каква ще е ревизи€та на плановете в съответните държави и дали н€ма намерени€ за скорошно освобождаване.

„“а, в момента, в който проработи механизмът за 2,5-2,69 GHz, който е нов за нас, по този начин ще се действа и за цифрови€ дивидент“, каза  алина ƒимитрова.

ƒруго гол€мо предизвикателство е т. нар. втори цифров дивидент, или

обхватът от 700 MHz,

добави директорът. —ветовната радиоконференци€ през 2012 г. определи той да бъде използван за мобилни услуги за съвместно ползване на първична основа заедно с други услуги, за които първоначално бе разпределен, а именно за радиоразпръскване и за въздушна радионавигаци€. “ова обаче срещна съпротивата на много държави, основно в ≈вропа, където този обхват се използва за наземно телевизионно радиоразпръскване.

„јко се вземе решение да бъде разпределен за мобилни услуги, веро€тно предизвикателствата ще са немалко – посочи  алина ƒимитрова. – ... Ќасто€ва се да се вземе политическо решение на ниво ≈— за това за какви приложени€ ≈вропа да използва въпросни€ обхват – за мобилни услуги или за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.“

¬ допълнение в презентаци€та си  алина ƒимитрова изтъкна, че Ѕългари€, заедно с ‘инланди€, е спомената в доклад на ≈  за положително покачване на процента на мобилното широколентово (ЎЋ) проникване между €нуари и юли 2012 г. спр€мо същи€ период през 2011 г. «а Ѕългари€ ръстът е 6,7%.

—ъщо така  алина ƒимитрова за€ви, че водещите анализатори в сектора предвиждат, че

тази година ще бъде силна за развитието на LTE,

като се очаква над 200 оператора да разви€т подобни мрежи в 85 страни. „ѕодобни мрежи ще се изграждат главно в големите градове. »нтересното е. че в н€кои държави изграждането на LTE мрежи в отдалечени региони ще бъде услови€ за издаването на разрешени€ на операторите от гледна точка на регулаторите“, коментира т€.

Ќа събитието, чието мото бе „“елекомуникационните и медийните компании на прага на нови бизнес модели“, свои решени€ представиха технологичните компании Avaya/Solytron, D-Link, Eaton, Enterprise Communications Group, Hewlett-Packard, Intracom Bulgaria, ITA Engineering, Network Performance Channel/Net Optics, Nokia Siemens Networks.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»нтервю

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни»ван √еоргиев, Kaufland Service: –азвитието е ключово за бизнеса ни

ћарката  ауфланд е позната у нас с веригата си от хипермаркети. ћалцина обаче зна€т, че от Ѕългари€ се поддържат н€кои от нейните ключови системи, както и че тук се разработват перспективни технологии, които тепърва ще бъдат внедр€вани в...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас