Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ лидери
бр. 8, 2013

22 фев
2013
 
 

През 2013 г. мобилността и облачните технологии ще продължават да доминират

5113 прочитания

Стефан Станчев

В последните 5 години няколко явления промениха коренно технологичния свят: новото поколение мобилни утройства (таблети и смартфони) с мобилните приложения, облачните услуги, аутсорсинга на ИТ услуги и Big Data. Тези тенденции се оказваха и преобладаващи като технологични прогнози за 2013 г., сред отговорите, които получихме от представители на компаниии, развиващи дейност в областите разработка на софтуер и системна интеграция. В немалка част от отговрите откриваме и прогнози са спада доставките на хардуер за тази година.


По думите на Веска Давидова, управител на Atos България, тенденциите, които ще ръководят пазара на ИТ бизнеса в България, ще бъдат свързани с иновативните решения и нарастващата нужда от страна на бизнеса да оптимизира и изнася несвойствените си дейности.
“Поради засилващата се урбанизация възниква и необходимостта от качествено управление и осигуряване на функционирането на разрастващите се градове, процеси, които са немислими без ИТ технологии. На дневен ред е и развитието на Умните мрежи (Smart Grids)”, допълва Давидова.


“През тази година очакваме външното финансиране на проекти, предимно от ЕС, постепенно да се наложи като масова тенденция. Смятаме, че успешното развитие на BI и ERP пазара ще продължи, както и все по-сериозното настъпване на Microsoft Dynamics CRM у нас”, твърди Филип Мутафис, управляващ партньор в Balkan Services.


“Очаквам 2013 г. отново да протече под надслова "mobile first" – прогнозира Костадин Йорданов, изпълнителен директор на Bianor. - Ще видим значими усилия от страна на новите платформи Windows Phone и BlackBerry 10 за постигане на пазарен дял и е вериятно да се появи нов голям производител на смарт телефони в лицето на Amazon и/или Facebook. Очаквам да видим Android на всевъзможни устройства - от коли, хладилници и телевизори до часовници и термометри, както и най-сетне да видим по-сериозно развитие в Европа на системите за мобилно здравеопазване и разплащания.”


Юри Димитров, управител Bar Code Systems България, очаква 2013 г. да е белязана със значително повишаване на нивото на инвестиции в иновации в технологичната сфера. “Предвижданията ми са, че ще се засили тенденцията за използване на специфични бизнес приложения за конкретни дейности, дори в рамките на една компания. Очаквам все по-голяма гъвкавост и адаптируемост на бизнес ИС, породени от изискванията на клиентите за възможно най-адекватно и отговарящо на тяхната бизнес среда решение”, допълва Юри Димитров.


Ирена Иванова, мениджър „Маркетинг“ в BORA Solutions, е лаконична: “2013 г. ще продължи тенденцията към развитие и интеграция на мобилни устройства и приложения.”


По думите на Иван Гецов, директор “Софтуерно развитие” в Borica – Bankservice сред интересните технологични тенденции тази година ще са: разплащане през телефон, технологиите за безконтактен обмен на информация, както и засилено присъствие на доставчици на платежни услуги (небанки).


“2013 г. ще донесе доста проблеми на доставчиците на хардуер – смята Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Ciela Norma. – Очаквам все по-ниски цени и по-малки маржове на печалба, в резултат на все по-добрата Интернет свързаност и налагането на облачните технологии. Крайните потребители все по-рядко ще купуват собствени сървъри и все по-рядко ще обновяват десктоп системите си, изискванията към които по-скоро ще намаляват. По-рядко клиентите ще се нуждаят от локално инсталирани системи, което също опростява работата на доставчиците. Вероятно скоро ще престанат да поддържат локални версии на софтуера си. Така ще се свива работата на екипите за поддръжка на място и на контактните центровете. По-малко работа ще има и за екипите за продажби на място.”


Иван Аржентински, управител на ERP.BG, смята, че в областта на бизнес софтуера водеща тенденция е широкото навлизане на мобилни версии на софтуерните решения и очаква тя да се засили през 2013 г. “С появата на пазара на новите таблети, базирани на Windows 8, както и все по-голямото проникване на смартфони, мобилните корпоративни решения се превръщат в основна тенденция – смята Аржентински. - И в случая не става въпрос само за достъп до ERP или CRM системата през мобилно устройство, а за тяхното оптимизиране за работа с чувствителни на докосване интерфейси, което значително улеснява работата и спестява време на екипите.

Друга важна тенденция и през тази година ще бъде интеграцията на ERP системите с платформите за обединени комуникации, интересът към които ще нараства и през 2013 година.”


“Напоследък наблюдаваме растяща нужда от интегрирано използване на ГИС технологиите на корпоративно и ведомствено ниво в множество организации – смята Евгения Караджова, управител на ESRI България. - ГИС все повече се явява ключова технология, посредством която организациите интегрират своите данни, процеси и други информационни системи. Тенденцията за все по-активно използване на уеб ГИС приложения се запазва, като отчитаме и засилена необходимост за интеграция на настолни с уеб и мобилни ГИС приложения.”


Мая Миланова, оперативен мениджър, Experian България, прогнозира: “2013 г. се очертава да бъде изключително динамична и предизвикателна, поради повишената нужда на бизнеса от гъвкави и оптимизирани решения и подходи.

Според нас компаниите през тази година ще продължат с оптимизацията на процесите и преструктурирането, ще се фокусират в по-добро управление на финансовите потоци и най-вече в частта на кешовите наличности. Конкуренцията ще продължи да се засилва и доставчиците на услуги и решения трябва да бъдат все по-гъвкави и професионални в предоставянето на стоки и особено на услуги; включително по отношение на междуфирмените отношения и договарянето на специфични условия от поддоставчици и партньори. Очертава се тенденция за изнасяне на все повече услуги в т.нар. технологични облаци.”


Димитър Джендов, управител на Global Consulting, смята, че през 2013 година все по-малък дял ще има продажбата на хардуер.


“Значителни новости със сигурност ще има отново в потребителския сектор – твърди Горан Ангелов, управител, IBS. - Там конкуренцията и огромното търсене предопределят иновации както на хардуерно ниво, така и на софтуерно. Мобилните решения ще навлизат все повече и в бизнеса и то дори в неочаквани сектори. Компаниите ще разчитат все повече на така наречените облачни услуги, големите ще изграждат собствени, а малките и средните ще ползват публични или хибридни решения.
В бизнес софтуера освен мобилността, ще се търси интегрирането на все повече информация и услуги в контекста на работата на потребителя. Ще се задълбочи интеграцията на структурираното знание с неструктурираната информация, което се вижда и по бума на инвестиции в решения за BI и статистика. Големите организации ще инвестират много и в така наречените социални мрежи за бизнеса, опитвайки се да направят мост между различните поколения служители, да намалят негативния ефект на силозите от информация и знание и да направят съвместната работа по интензивна.”


Стоян Боев, управител на ICB споделя: “Облачните технологии все повече навлизат и превземат територии и според мен това ще продължи да е водеща тенденция през 2013 г. Тази година все по-голямо ще бъде прилагането на интеграционните системи, където вече вградените различни информационни системи в една организация да се обединяват в тотални решения, върху една платформа. Бизнесът все повече се вълнува коя система ползва, каква информация предоставя за споделяне и дали потребителите или клиентите му са доволни от услугите му и доколко са осигурени данните. Банките са показателен пример за това как много системи се интегрират в един продукт и как се синхронизират действията и документопотока (documentflow) за по-сигурен контрол и за по-качествено и бързо обслужване на потребителите на банковите услуги. Все по-голямо бъдеще имат workflow системите, които позволяват по-пълното синхронизиране на действията в една организация и съответно пестенето на човешки и системен ресурс. Това бъдеще не е далеч, то е съвсем реално и осъществимо в настоящата година-две, защото все повече компании се обръщат към информационни и комуникационни технологии с ясното съзнание, че това са начините за оптимизация на производствените, документните или бизнес процесите.“


“Много компании се стремят да въвеждат разнообразни методи и добри практики – анализира Нина Проданова – Йоцева, управител на ITCE. - Много често обаче това знания се развива изолирано и се окомплектова в книги или библиотеки, които имат независимо развитие една от друга като например ITIL, PMBOK, SOA, BPMN, ISO27002, ETOM, KANBAN, SCRUM. Когато обаче те се прилагат в ИТ, на практика имат един и същ обхват и много често вместо да помагат, започват да пречат, защото различните мениджъри поддържат една или друга и не намират как да ги прилагат в ансамбъл. При взимане на решения за технологично обновяване компаниите ще се нуждаят от качествена помощ за сравнение на алтернативите за аутсорсинг и използване на облачни услуги, в преосмисляне на управлението на архитектурата и въвеждане на SOA, в прилагане на стандарти за информационна сигурност на системите и ИТ услугите.”


“Мобилните технологии (смартфони и таблети) ще бъдат все по-масово разпространени във все повече сфери на реалната икономика, администрацията и т.н. - смята Яко Пилософ, директор “Развойна дейност” в Kontrax. – От друга страна икономическата криза ще продължи и трябва да се управлява внимателно корабът на фирмата между скалите и плитчините на тази криза.”


Ангел Иванов, мениджър "Бизнес развитие" в компаниите от групата Lirex.com, очаква през 2013 година още по-голямо приложение на аутсорсинг на ИТ услугите. “Вече се наблюдава интерес към облачните услуги и очаквам да се засилва през настоящата година. Навлизането все повече на смартфоните и таблетите в ежедневните бизнес дела неминуемо ще накара ИТ ръководителите да се замислят за тяхната интеграция и защита в корпоративната инфраструктура. Все по-важна ще е ролята на ИТ сигурността във всяка организация”, каза още Иванов.


“От гледна точка на технологичните тенденции акцент ще продължат да бъдат мобилните технологии – смята Миглена Нориева, експерт „Маркетинг“ в Microinvest. - Динамичните бизнес процеси изискват решения, които са на разположение по всяко време и на всяко място. Към нетехнологичните тенденции може да отбележим интернационализацията и глобализацията във всички бизнес аспекти. Това от своя страна отново води към необходимостта от по-модерни и гъвкави системи и решения за управление, контрол и анализ на дейността.”


“Световната криза забави прогнозата ми за технологичните тенденции през 2012, така че очаквам сериозно навлизане на мобилност и споделен социален елемент в корпоративните информационни решения да се превърне в ключова тенденция за 2013 г.”, смята Георги Брашнаров, управител на Nemetschek България.


“През 2013 г. очакваме да продължат тенденциите на използването на софтуер като услуга, което от своя страна ще движи и пазара на облачните платформи – твърди Радослав Николов, вицепрезидент, Развойна дейност „Облачни платформи“, SAP Labs България. - Тук говорим за увеличеното потребление на бизнес софтуер от облака – все повече компании залагат на този модел и наблюдаваме и все повече „критичен“ за бизнеса софтуер да се предлага по този начин. Друга значителна тенденция е утвърждаването на in-memory технологиите и все по-голямото им приложение – вече наблюдаваме и други софтуерни и технологични гиганти да разработват подобни решения. Като част от тази тенденция се появява интересно явление – началото на края на базите от данни, базирани на твърдия диск, и преминаването им изцяло в оперативната памет на компютъра. Аз съм на мнение, че малко или много всяка тенденция е свързана с технологии, така че и нетехнологичните тенденции са произлизащи или пораждащи технологични такива. Сред тенденциите, заслужаващи да се споменат, е виртуализацията на служителите в компаниите - все по-малко е необходимо служителите да са в един и същ офис, дори не е необходимо да са в офис изобщо. Ако вземем за пример търговските представители, за тях е най-добре да са при клиенти или в търсене на клиенти. Тази нова ситуация, разбира се, е провокирана и възможна заради технологичната тенденция на използването на всевъзможни бизнес процеси и приложения от облачна и мобилна среда. За този нов модел на работа компаниите трябва да наблегнат на нетехнологичните умения на хората си, а именно комуникация, работа във виртуални екипи, презентационни умения, преговори и т.н. От друга страна все по-често трупането на нови знания става виртуално и може би е време да видим и първите иновации в областта на знанието в социалните мрежи, т.е. нещо като първия университет във Facebook.”


“Доминираща тенденция ще е развитието на облачните услуги с еволюирането им към частни виртуални решения – смята Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Sirma Holding Group. Като важен аспект ще посоча все по-високите изисквания за сигурност, които се очаква да бъдат ключов елемент на интегрираните инфраструктури.

В последните години, все по-голям кръг от компании осъзнават ползите за бизнеса и изключителните конкурентни предимства, които биха могли да си осигурят от управление и извличане на аналитична информация от т.нар. Big Data. Очаквам преминаването на много компании от използването на базови към по-комплексни решения за потребление на този вид услуги.

Друга категория със сериозен ръст е пазарът на смартфони и таблети – тези устройства ще преобладават и в двата сегмента – крайни и бизнес потребители. Традиционно силен е ръстът в разработването на мобилни приложения, а мобилните услуги за пренос на данни и съдържание, отново ще се доминират в пакетите от страна на доставчиците.

Все пак има и някои негативни тенденции, като например спада в продажбите на хардуер. Една от причините за понижени очаквания към този сегмент в България са липсата на предстоящи обществени поръчки за технологично преоборудване на компаниите и големите държавни организации. Като цяло има силно свиване на маржовете на печалба при продажбите на хардуер в В2В и В2С сегменти и т.н.”


Бисер Иванов, управляващ директор на Software AG: “Има няколко основни технологични тенденции, в който ние ще се фокусираме: социалните медии, мобилните технологии, BigData и облачните платформи. Таблетите и смартфоните “убиват” обикновения компютър и скоро ще надминат лаптопите и работните станции. Социалните технологии са феномен, който не може да бъде игнориран от софтуерните компании.”


Васил Генов, генерален мениджър на Stanga One 1 (СТАНГА) сподели: “Темповете на развитие на пазара на мобилни устройства предполагат възходящ ръст при проектите за разработка на мобилни приложения. Въпреки това очакваме клиентите ни да останат по-скоро предпазливи в подхода си и да продължим да получаваме най-вече заявки за решения, насочени към бизнеса (b2b). Предвижда се в глобален план инвестициите в онлайн реклама да продължат да се увеличават трайно.”


“Софтуерът за бизнес анализи ще навлезе в следващата си фаза – анализ на още неслучили се събития, прецизно финансово прогнозиране и справки, които правят изводи – смята Александър Аврамов, изпълнителен директор Stone Computers. - Социалните CRM системи също бързо набират скорост. В момента има 3 генерални тенденции, които се наблюдават за бизнеса от всички индустрии – анализ на съществуващи данни с цел привличане на клиенти, оценка на облачни модели за ИТ и социален маркетинг. За наше щастие, всичко това се прави със софтуер.

Все по-често към екипа по внедряване на решение за бизнес аналитики ще се включва и маркетинг мениджър. И въпреки че българският пазар още не е свикнал с участието на мениджъра по управление на проекти, новият участник ще се наложи да бърза, защото парите за проекта най-вероятно ще идват от маркетинг бюджета за привличане на нови клиенти и задържане на съществуващите.”


“От една страна е вярно, че ERP системите набират все по-голяма популярност на нашия пазар, но от друга все още срещаме много предприятия, които въобще нямат представа за какъв продукт става дума – твърди Стелла Цокева, специалист „Маркетинг“ в Team VISION Bulgaria България. - До края на 2013 г. трябва да приключат повечето проекти по европрограмата. Това ще помогне на популяризацията на ERP системите. Надявам се, че това ще насърчи и други да обмислят закупуване на система за управление на бизнеса – от това зависят не само нашите приходи като фирма-внедрител, но и напредъка на индустрията и развитието на цялата икономика.”


“Ключова тенденция е динамичното развитие в областта на мобилните технологии, която ще продължи и през 2013 г., както и развитието и появата на още по-голямо разнообразие от задълбочени аналитични инструменти”, твърди Надя Милева, специалист „Образователни услуги“ във Varna Business Services (VBS).


“Динамичните промени в света и бизнеса изискват и съответните технологични миграции към иновативни, по-гъвкави и високо ефективни решения от ново поколение – смята Диана Стефанова, управляващ директор на Центровете за разработка на VMware за България и EMEA. - Ние вече обявихме нашата визия за Software Defined Data Center или дата център от ново поколение, управляван изцяло и автоматично от софтуерни приложения. Това е изцяло нов подход към инфраструктурата с цел да предложи по-голяма гъвкавост и ефективност, непрекъсваеми услуги и оптимизация на разходите. Ключът е в ефективността и максималното използване на наличните ресурси.”

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Изключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас