“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
04 дек
2012
 
 

Ѕългарски€т » “ пазар през погледа на румънските мениджъри

¬ижте какво казаха за Computerworld Ѕългари€ мениджъри от международни » “ компании, които отговар€т за –умъни€ и Ѕългари€

6072 прочитани€

“ихомир »ванов

ƒунав мост 1 (вл€во) и ƒунав мост 2

Ѕизнесът в Ѕългари€ на немалко международни компании се ръководи от –умъни€. ¬ това има известна логика от гледна точка на размера на страната и на населението, както и на географското й разположение, икономиката й и членството й в ≈—. ѕо време на н€колко срещи между представители на ICT Media и на такива компании обаче стана €сно, че в н€кои случаи продажбите им на »“ продукти от среден и висок клас в Ѕългари€ надминават тези в –умъни€, въпреки по-малки€ ни пазар. Ќ€колко »“ компании пък за€виха за Ѕългари€, че очакват 2013 г. за т€х да е по-добра от тази, от Allied Telesis споделиха, че ще си търс€т нов дистрибутор, а Symantec има веро€тност да назначи първи€ си служител в Ѕългари€.

Ѕългарите купуват повече от високи€ клас, отколкото румънците

„ѕричината да имаме офис тук, а не в Ѕългари€, е, че румънски€т пазар е по-гол€м – сподели јдриан „оро€ну, мениджър „Ѕизнес развитие“ в румънски€ офис на Intel. – ќт друга страна, когато става въпрос за потреблението на устройства, като компютри, таблети или телефони, българските индивидуални клиенти купуват по-скъпа техника, предимно от среден и висок клас, докато румънците обикновено търс€т най-евтиното. “ака че –умъни€ е ценово чувствителен пазар и хората са свикнали да търс€т при телекомите и търговците на дребно предимно промоциите и най-евтините устройства, поради което не може да се постигне добър баланс между цена и качество.“

јдриан „оро€ну покрива –умъни€, Ѕългари€, ’ърватска, јлбани€ и  осово и определени вертикали в т€х, като връзките с правителствата, образованието до 12-ти клас, телекомуникациите, здравеопазването и европейските програми.

ѕодобни наблюдени€ имат както в Asus, така и в Lenovo. „–умъни€ е много силно ценово-ориентиран пазар за разлика от Ѕългари€, където продаваме повече продукти от високите серии Z и Y, отколкото по-евтините от сери€та G, които се продават по-добре тук. ¬ Ѕългари€ много успешно продаваме мейнстрийм и продукти и такива от висок клас“, сподели јурел Ќетин, генерален мениджър в Lenovo за –умъни€, Ѕългари€ и ћолдова, който е на тази позици€ от миналата година.

Ќетин за€ви, че в Ѕългари€ потребителски€т пазар е много по-гол€м, отколкото в –умъни€, където са силни продажбите на големи, средни и малки бизнес клиенти.

ќсвен това, в Ѕългари€ риселърите, е-търговците и ритейлърите имат доста близки марджини, а в –умъни€ има много високи марджини при търговците на дребно, средни при риселърите и най-ниски при онлайн продажбите.

 ато ц€ло, продажбите на Lenovo в двете държави се движат нагоре. „¬с€ко тримесечие отбел€зваме ръст на продажбите в двете страни, където и пазарните ни д€лове са много близки, по над 10%, според IDC“, каза јурел Ќетин, говорейки за тази и миналата година.

ƒоволни от бизнеса си в Ѕългари€ са и Logitech и Symantec.

Logitech очаква ръст в Ѕългари€ за 2012 г.

«а Logitech тази година бизнесът е доста стабилен, въпреки че ритейл пазарът, който е насочен към индивидуалните потребители, е срещнал известни трудности заради финансовите затруднени€ на н€кои важни играчи, коментира  амели€ Ѕарбалата, клъстър мениджър в компани€та за ёгоизточна ≈вропа.

„ќчаквам за 2012 г. да отбележим едноцифрен ръст на приходите спр€мо предходната година, което е добре, според мен. ќчакваме влизането на еMAG в Ѕългари€ слабо да се отрази на представ€нето ви в страната в положителен аспект“, добави т€.

¬ допълнение  амели€ Ѕарбалата сподели и за една любопитна разлика между продажбите на Logitech в двете страни. „Ѕих отбел€зала, че в –умъни€ продаваме значително повече високоговорители, което е специфична тенденци€ тук, докато в Ѕългари€ продажбите са много повече като в «ападна ≈вропа – каза т€. – »наче н€ма значителни разлики между продажбите на различните класове на нашите продукти в двете страни.”

Symantec ще гони по-високи продажби у нас през 2013 г.

¬асиле јникулаесей, мениджър в Symantec за –умъни€ и Ѕългари€ от €нуари тази година, също очаква бизнесът на компани€та у нас да расте, като добави, че ако постигне „критичен обем от продажби“, ще може да осъществи желанието си да има поне един служител в —офи€.

—равн€вайки –умъни€ и Ѕългари€, јникулаесей вижда едни и същи принципи, очаквани€ и подходи, при това само в добри€ смисъл.

„¬ Ѕългари€ има много сериозни и знаещи професионалисти, което ме впечатли – подчерта той. – Ќе говор€ само за наши€ дистрибутор там – Apcom – а и за ключовите партньори, с които работим – CNsys, CRI Bulgaria, Intracom Bulgaria, Lirex, Paraflow Communications, Stone Computers и Umbrella.

ƒруго позитивно нещо за Ѕългари€ е, че там бизнесът се движи както се очаква, стъпка по стъпка, което се дължи и на партньорите, и на клиентите ни.

ќсвен това в технологично отношение компаниите в Ѕългари€ са на нивото на държави, като √ермани€. ƒостъпни са и се използват най-добрите технологии.“

Siveco цели най-вече електронното здравеопазване и образование у нас

ƒобри думи за опита си в Ѕългари€ споделиха и от Siveco – една от най-големите румънски »“ компании, ко€то бе част от консорциума, изпълнил проекта за изграждане на интегрирана информационна система на Ќационалната здравноосигурителна каса (Ќ«ќ ). „ѕроектът в Ѕългари€ е една от най-важните референции, които сме получавали в сферата на електронното здравеопазване“, подчерта ‘лориан „олаку, вицепрезидент „ћеждународни клиенти и партньори“ в Siveco.

»менно електронното здравеопазване е „най-важната бизнес сфера за Siveco в Ѕългар舓, добави „олаку. “ой обаче изрази съжаление, „Ѕългари€ не продължи проекта, за да направи средата по-ефективна“.

ƒействително, работата по този проект замр€ за известно време, а след това бе подновена.

ƒруга важна бизнес сфера за Siveco в Ѕългари€ е електронното образование. „ѕрез последните 5-6 години Siveco се превърна в един от водещите глобални играчи в сферата на електронното образование. ѕонасто€щем имаме проекти в 19 страни в тази област.“  онкретно в Ѕългари€, например, компани€та работи заедно с Microsoft за предостав€нето на е-уроци за ученици, локализирани на български език, каза ‘лориан „олаку.

ќбразованието е важен бизнес и за Intel

Intel също има дейности, свързани с образованието в Ѕългари€.  омпани€та работи съвместно с мобилните оператори по специални пакети за нови клиенти, включващи – хардуер и »нтернет връзка от страна на оператора и приложени€ и образователно съдържание от Intel. „≈дин от проблемите, които забел€захме, е английски€т език, който много хора не владе€т добре. «атова се опитваме да привлечем и Ѕритански€ съвет (British Council), които да прав€т съвместни пакети с н€кой оператор, включващи уроци по английски“, каза јдриан „оро€ну.

Allied Telesis ще търси нов дистрибутор за Ѕългари€

«а съжаление, една от компаниите, с които разговар€хме, изпитва затруднени€ в Ѕългари€. “ова е Allied Telesis, ко€то тази година остана с два от трите си дистрибутора в страната – Data Optics, Lancom и Macteam. „ѕрез 2013 г. ще търс€ нов дистрибутор за Ѕългари€ – сподели ƒрагош ћаринеску, мениджър в Allied Telesis за –умъни€ и Ѕългари€. –  огато заех този пост през 2011 г., имахме три дситрибутора. “ази година един от т€х [бел. ред.: Lancom] ме уведоми, че вече н€ма да предлага продуктите ни и аз предложих на другите два да запълн€т по€вилата се празнина, но те не пожелаха. “ака че ще търс€ нов дистрибутор, но цел є1 за следващата година е да подобрим нивото на бизнеса си. Ќ€маме краен срок за избора, искам да съм сигурен, че ще работ€ с правилната компани€.“

—поред ћаринеску, освен Data Optics, другите два дистрибутора са загубили фокуса си, който имаха върху решени€та на Allied Telesis. „Ќ€кои от т€х имат твърде широки портфолиа от продукти и това ги прави много опортюнистични. ƒокато, ако предлагаш решени€ само от един вендор, тогава ще се бориш, за да продаваш точно т€х“, каза той, добав€йки, че н€кои от т€х страдат заради ниското ниво на бизнеса в сравнение с миналата година и по-рано.

ƒруг набол€л проблем пред Allied Telesis са по-евтините, но и по-некачествени устройства на други вендори, които се предлагат в Ѕългари€, сподели ƒрагош ћаринеску. „» тук, и в Ѕългари€ имаме проблем с „евтините“ вендори, които продават пластмасови устройства с базисни функции, привличащи клиенти заради ниската първоначална инвестици€. ¬ дългосрочен план обаче клиентите разбират, че са направили глупава инвестици€ и че не е добра иде€ винаги да се купува евтино“, посочи той.

 омпани€та изпитва и специфични затруднени€ в –умъни€, ко€то страда от вътрешнополитически проблеми. „ѕосто€нните политически битки не остав€т правителството да функционира пълноценно, а организациите от публични€ сектор са сред големите ни клиенти. —ега в –умъни€ разчитаме повече на частни поръчки, но и с частни€ сектор е трудно, защото решени€та за покупка се вземат бавно, с много обмисл€не и колебани€, а и накра€ на тримесечи€та много клиенти се опитват да свал€т цената“, об€сни ћаринеску.

“ой обаче см€та, че насто€щото състо€ние на бизнеса не представл€ва истински€ потенциал на Ѕългари€ и –умъни€.

ѕо-рано тази година ћиодраг —ундич, директор продажби в Allied Telesis за ÷ентрална и »зточна ≈вропа, за€ви, че очаква подобрение на наши€ пазар. „—м€там, че български€т пазар ще се развие относително бързо, като се над€ваме на проекти в обществени€ сектор, когато ситуаци€та се подобри, все пак в момента все още сме в криза“, каза той.

Kaspersky Labs затвърждава бизнеса си с Polycomp

«а бизнеса си в Ѕългари€ споделиха и от Kaspersky Labs. «а да затвърди позици€та си на наши€ пазар, компани€та си партнира с Polycomp (ѕоликомп). „«анапред се над€ваме да получим по-добра представа за специфичните нужди на нашите български клиенти и да отговорим на техните изисквани€, предлагайки им най-добрата защита за дигиталните им дейности и информац舓, коментираха от Kaspersky Labs.

Ѕългари€ и –умъни€ – все по-близо

Ѕез значение дали живеем в кризисни времена, или не, връзките между Ѕългари€ и –умъни€ се задълбочават все повече. –едица факти говор€т за това.

Ќапример, през 2011 г. 401 румънски компании са били регистрирани у нас, съобщиха тази година от Ќјѕ. “ова е значителен ръст спр€мо 2010 г., когато техни€т брой бе 272. ѕричината за това най-често се крие в по-леките данъчни услови€ ¬ Ѕългари€ ƒƒ— е 20%, а плоски€т данък е 10%, докато в северната ни съседка тези данъци са съответно 25% и 16%. ¬ допълнение тук и плащането на осигуровки е по-изгодно.

—ъщевременно български€т производител на акумулатори Monbat (част от Bulgarian Prista Oil Group) направи гол€ма инвестици€ в –умъни€, където през 2011 г. дъщерната й компани€ Monbat Recycling отвори завод за 13 млн. евро.

“ази година бе официално открит и ƒунав мост 2 – един от най-важните инфраструктурни съвместни проекти на Ѕългари€ и –умъни€, ко€то дори изрази желание да се работи и по трети мост до –усе.

ƒунав мост 2

¬ допълнение Ѕългари€ одобри отвар€нето на два нови пропускателни пункта на границата с –умъни€, което веро€тно ще се случи през 2013 г. ≈дини€т ще свързва  рушари с румънското селища ƒобромир, а други€т ще е между българското село  айнарджа и румънското Ћипнита.

ќтново във връзка с подобр€ването на транспорта между двете страни бе подписан меморандум за създаването на българо-румънски комитет, който ще работи по устойчивото развитие на транспорта по р. ƒунав. —ъщо така –умъни€ и Ѕългари€, с помощта на средства от ≈—, заедно ще подобр€т навигаци€та по т€хната отсечка от реката с 50%, което ще се случи в рамките на следващи€ програмен период на ≈—, който е между 2014 г. и 2020 г.

ƒруг важен и нов проект между двете страни изграждането на газовата връзка, ко€то ще бъде готова през 2013 г. и ще бъде част от енергийни€ мегапроект Ќабуко.

Ѕългари€ и –умъни€ ще бъдат все по-т€сно свързани и във военно отношение „на всички нива“, об€виха през септември тази година съответните министри на отбраната.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас