“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
28 ное
2012
 
 

Ѕј— ќћ и Ѕ—  инициират —екторен консултативен съвет в »“ бранша

—ъветът ще оцен€ва компетенциите в »“ сектора и ще препоръчва механизми за оценка на знани€та.

4302 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ѕредставители на работодателите в лицето на »“ асоциациите и Ѕ— , пилотни предпри€ти€, синдикати, държавни институции и университети учредиха в петък, 23 ноември —екторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в сектор „»нформационни технологии". —ъздаването на съвета бе инициирано от Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ) и Ѕългарската стопанска камара (Ѕ— ) и е част от по-гол€м проект „–азработване и внедр€ване на »нформационна система за оценка на компетенциите (»—ќ ) на работната сила по браншове и региони", който се осъществ€ва по ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси" 2007 – 2013, съфинансирана от ≈—‘ и –.Ѕългари€.

¬ъв фокуса на съвета е изграждането на компетентности модели в софтуерната индустри€ у нас, включително чрез утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработване и предлагане на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за »“ бранша и др. —ред учредителите на —екторни€ консултативен съвет освен Ѕј— ќћ са и представители на јсоциаци€ телекомуникации (ј—“≈Ћ), Ѕългарска асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарска уеб асоциаци€ (Ѕ”ј), ћинистерството на образованието, младежта и науката, ћ“»“—, јгенци€ по заетостта,  “ „ѕодкрепа",  Ќ—Ѕ, ЅјЌ, висши учебни заведени€ и др.

–аботата на секторното референтно звено по информационните технологии се координира от Ѕј— ќћ. «а председател на съвета бе избран вицепредседател€т на Ѕј— ќћ явор ƒжонев, а за секторен референт - »вона ѕеткова.

ѕодобни компетентностни модели се разработват и в 19 други сектори от българската икономика, а Ѕј— ќћ е партньор на Ѕ—  за изпълнението на проекта в сферата на информационните технологии. –аботата на всички консултативни съвети се координира от Ќационален съвет с представителство на работодателските и профсъюзните организации, министерства и образователни институции. ¬ рамките на проекта се създава национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални центъра. “ези звена ще бъдат подпомагани в работата си от консултативните съвети.

∆ечко ƒимитров, програмен директор в Ѕ— .„—екторните съвети формират политиката в сектора, изготв€т анализ на човешките ресурси в него. “ези съвети избира пилотни предпри€ти€, референт, създават по-високо ниво на партньорство с институциите, определ€т кои хора ще бъдат обучавани в пилотните предпри€ти€", за€ви ∆ечко ƒимитров, програмен директор в Ѕ— . —поед него във вс€ко предпри€тие ще бъде обучен HR специалист (с помощта на двудневни семинари), а след това той ще натрупва практически опит с помощта и на консултант. „”сили€та ни съвместно с Ѕаском и другите браншови асоциации е този съвет да е полезен и за работодателите, и за служители, и за студентите, и за безработните", добави ƒимитров.

¬ рамките на проекта ще бъдат създадени механизми за оценка на компетентностните нива както на служителите в »“ компаниите, така и на младите хора, завършващи университетското си образование, добави √еорги Ѕрашнаров, председател на Ѕаском. —пецифичните цели на проекта включват също анализ и дефиниране на изисквани€та към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквани€ и стандарти. ќсвен това ще бъде подобрена координаци€та и информационни€ обмен между организациите на работодателите, синдикатите и държавните институции при оцен€ване на компетенциите на работната сила, см€та главни€т секретар на Ѕ—  ѕетър ƒенев.

≈дна от стратегическите цели е създаване на предпоставки за интегриране на сега развиваната информационна система за оцен€ване на компетенциите в ключовите 20 сектора в бъдещото електронно правителство.

—офтуерната индустри€ у нас отчита растеж през последните 2 г. ѕриходите от софтуерни продукти и услуги са нараснали с 6% през 2011 г. спр€мо предходната, по данни на годишното изследване "Ѕарометър на българската »“ индустри€" на Ѕј— ќћ. Ћипсата на квалифицирани кадри обаче е пречка пред по-сериозни€ растеж, за€ви явор ƒжонев. Ѕро€т на заетите в сектора се увеличава с около 10% на година, подобна е тенденци€та и при средната работна заплата – за 2011 г. т€ достига 2388 лв. на месец, или с 9% повече спр€мо данните за 2010 г.

Ќови€т  онсултативен съвет ще се стреми да наложи външна сертификаци€ на компетенциите в софтуерни€ бранш. „Ќе е тайна, че дипломите, издавани от университетите в страната, са силно девалвирали от гледна точка на качеството, необходимо в сектора, те не дават реална атестаци€ за нужните ни хора", коментира явор ƒжонев.

—ледващата стъпка е да бъдат избрани 20 оценители, които ще изготв€т модел на необходимите компетенции за специалистите в софтуерни€ сектор. »де€та на проекта е този модел да важи не само за компаниите при техни€ подбор и обучение на кадри, но и да послужи и на образователната система при подготовката на »“ професионалисти. ¬ече са изградени първоначални версии на модела.

явор ƒжонев, вицепредседател на Ѕј— ќћ."јко вземем всички мерки сега, след 10 г. ще имаме софтуерна индустри€, генерираща приходи колкото туристически€ сектор, но тази индустри€ осигур€ва много по-гол€ма добавена стойност. — разумна държавна политика софтуерни€т бранш може да стане структуроопредел€щ в българската икономика", коментира ƒжонев. “ой допълни, че продължаващото през цели€ живот образование след университета е равностоен елемент на университетското, но са нужни механизми то да е разпознато. „Ќужни са механизми за сертификаци€, независимо къде са придобити, както и изисквани€ за посто€нното обнов€ване и актуализаци€ на тези серфикации, каза още ƒжонев. - ќчевидно е, че изграждане на икономика на знанието тр€бва да бъде припознато като национален приоритет. » това е нужно не само по икономически причини, а по чисто човешки. ƒецата ни тр€бва да могат да се развиват като професионалисти тук и тук да се реализират. ўе ползваме секторните съвети за постав€не на този въпрос на политическо ниво. Ѕългари€ е била сила в »“ индустри€та преди време, имаме достатъчно интелектуален капацитет да го направим отново", добави още зам.председател€т на Ѕј— ќћ. 

≈“» ≈“»:
Ѕј— ќћЅ— 
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас