Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ кариера
23 окт
2012
 
 

Българин ще оглави Европейската агенция за информационни системи

Крум Гърков, ръководител на Sofia Delivery Centre на Еxperian, бе избран измежду над 80 кандидата от почти всички държави членки на ЕС.

5452 прочитания

От 5 години Крум Гърков ръководи Sofia Delivery Centre, който е част от глобална организация за доставка на софтуерни решения в Еxperian. Центърът оперира в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Неговата основна задача е предоставянето на качествени услуги на клиентите на компанията и регионални екипи в областта на бизнес развитието, подготовката на търговски предложения, упрвление на проекти и доставката на софтуерни решения, разработени от Еxperian, до клиентите на компанията. Experian е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и инструменти на организации и потребители в цял свят с офиси в 44 страни с над 17 000 служители, като в българския офис работят 216 души.
Гърков притежава над 15 години управленски и организационен опит с фокус върху стратегическо и бизнес развитие на организации, хора и информационни технологии.
Преди да се присъеди към Еxperian, Гърков е заемал 1.5 г. длъжността програмен директор на Hewlett-Packard в Брюксел, а преди това - директор на Главна дирекция "Информационни системи" на Националната агенция за приходите в България.
Крум Гърков завършва "Информационни технологии" и "Фирмено управление" в ТУ-Варна и съвместната програма MBA по ИТ на Stivens Institute (US) и Факултета по математика и информатика на СУ "Кл. Охридски" . Притежава и MBA със специализация Management Consulting от Grenoble Graduate School of Business. От края на октомври 2012 г. той ще оглави Европейската агенция за информационни системи. Новата агенция за управление на широкомащабни информационни системи на ЕС беше открита на 21 март 2012 г. в присъствието на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом в Талин (Естония). Агенцията трябва да започне да работи пълноценно от декември 2012 г.

Крум Гърков

Г-н Гърков, с какво се занимава местното поделение на Еxperian и с какво се отличава българският офис?

Experian развива своята дейност в България от 2004-та година. Започвайки с трима служители, сега компанията разполага със сайт с 216 души и планира по-нататъшното му разрастване до 350 души в следващите няколко години.

В момента в българския офис са разположени 9 отдела от различни бизнес линии на компанията. Най-големите екипи принадлежат на Decision Analytics, бизнес линия, която предоставя на клиентите на компанията специализирани решения и услуги в областта на управлението на риска. Тези екипи се занимават с разработване на нови и развитие на съществуващите специализирани софтуерни системи на компанията, със създаването, внедряването и развитието на специфини клиентски решения, базирани на тези системи, както и с предоставянето на специализирани аналитични услуги.

Трябва също така да отбележа, че в офиса са представени и почти всички други бизнес линии на компанията – Credit Services и Marketing Services. В последните няколко години дейността на колегите от Credit Services също бележи сериозен успех, увеличавайки съществено клиентите на компанията в България (основно финансови институции и телекоми).

Отличителните черти на българския офис според мен са няколко. Преди всичко мога да посоча приятната работна атмосфера и тясното сътрудничество между отделните екипи. Това от своя страна води до висока мотивация на хората в отделите и високо качество на създаваните клиентски решения. Показателен в това отношение е фактът, че Sofia Delivery Centre предоставя услуги и решения на клиентите на компанията във всички части на света.

Компанията е и много активна в областта на корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility). Хората в офиса са ангажирани в множество инициативи със социална насоченост, което допълнително допринася за позитивната атмосфера и мотивацията.

Не на последно място е фактът, че офисът на Experian в България е и един от най-младите в компанията – средната възраст на служителите е под 29 г.

От 5 години ръководите центъра за обслужване на клиенти Sofia Delivery Centre, който е част от глобална организация за доставка на софтуерни решения в Еxperian. Бихте ли разказали повече за работата си в това звено и за най-големите постижения на центъра?

Sofia Delivery Centre e млад отдел – в буквален и преносен смисъл. Той беше създаден преди малко повече от три години, за да бъдат оптимизирани операциите на компанията в областта на изпълнението на проекти за клиенти. В момента екипът наброява около 50 души, всички чудесни професионалисти, които са способни да покрият пълния жизнен цикъл на един проект – от изработването на предложение за клиента в pre-sales фазата, до имплементирането на договореното решение и последващата му поддръжка и развитие. Sofia Delivery Centre е ангажиран в изпълнението на стратегически проекти за най-големите клиенти на компанията – HSBC, Barclay’s bank, Sberbank Russia, и не на последно място UniCredit.

През изминалата около година и половина Sofia Delivery Centre беше отговорен за изпълнението на широкомащабна програма за внедряване на обща платформа за управление на риска и идентифициране на финансови измами (базирано на специализираната система Hunter) за група страни в Централна и Източна Европа и Русия в рамките на UniCredit Group. Центърът отговаряше за комплексното изпълнение на програмата – от работата по предложението за клиента, през цялостното планиране на изпълнението (финансово и ресурсно), до изпълнението на всички фази от програмата и развитието на решението след внедряването му.

Самата програма беше изключително предизвикателство, поради високите изисквания на клиента, кратките срокове за изпълнение и необходимостта да се работи паралелно в няколко страни. UniCredit Bulbank беше първата финансова институция, в която решението беше внедрено. Проектът се отличаваше с висока степен на сложност, поради специфичните изисквания на клиента за интеграция на решението с вече съществуващи системи в банката. Въпреки това той беше изпълнен в рамките на договорения срок и бюджет (което е валидно и за програмата като цяло). Още в първия месец след внедряването решението доказа стойността си, идентифицирайки над 10 случая на измама, предотвратявайки по този начин съществени финансови загуби за банката. Решението се използва в момента в още 3 страни ( Румъния, Унгария и Русия ) и предстои внедряването му в още 2 ( Чехия и Словакия )...

От края на октомври 2012 г. вие ще оглавите изключително високия пост на директор на Европейската агенция за информационни системи, която е позиционирана в естонската столица Талин. Какви бяха мотивите на ЕК да учреди тази агенция? Как бяхте избран за тази длъжност и какво предвиждат новите ви правомощия и задължения?

Според мен мотивите на ЕК не са по-различни от тези, които всяка друга голяма организация би имала по отношение на управлението на информационните технологии. Те се свеждат преди всичко до по-ефективно управление и използване на съществуващите системи и ресурси, икономии от мащаба, по-висока възвращаемост на направените инвестиции в системи и технологии и не на последно място концентриране на едно място на ресурси и експертиза за развитието на съществуващите и разработване на нови системи. Всичко това е валидно и за областта на правото и вътрешните работи на ЕС, където са съсредоточени отговорностите на агенцията. В тази област вече съществуват няколко големи и особено важни за всички страни-членки инфорамционни системи като Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и Евродак (Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище). Именно те първоначално ще са основен приоритет и отговорност на агенцията.

За поста на изпълнителен директор беше обявен конкурс в края на 2011 г. Първоначално кандидатите бяха над 80 от почти всички страни-членки на ЕС. Самият конкурс включваше 9 различни етапа, включително интервю с отговорния за съответните политики еврокомисар, изслушване от Борда на агенцията и Европейския парламент. Цялата процедура отне около 9 месеца. Що се отнася до отговорностите, свързани с поста, те са съсредоточени върху изграждането, управлението и развитието на агенцията като център за експертиза в областта на управлението, развитието и създаването на информационни системи в сферата на правото и вътрешните работи.

Убеден съм, че работата в Experian определено ми помогна за успешното представяне в конкурса. Най-вече със специфичния опит, който натрупах, работейки в много комплексна и динамична организация. В нея особено критични за успеха са уменията за изграждане и поддържане на контакти, ежедневната комуникацията с хора и групи с различни интереси и цели, намирането на решения на конкретни проблеми или прокарването на определени идеи и проекти, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.

Планирате ли обмен на идеи и добри практики от позицията на новото си назначение с българските институции – Естония е сочена като пример в областта на въвеждането на електронното управление за целия ЕС?

Да, действително електронното управление е много силно развито в Естония. По отношение на публичните услуги малко са нещата, които не могат да бъдат извършени онлайн. И всяка една европейска страна може да научи много от опита на тази малка балтийска страна.
Що се отнася до агенцията, която оглавявам, нейната дейност и задачи са в доста специфична област, тази на правото и вътрешните работи. В този смисъл опита в електронното управление на Естония не е директно приложим за целите на агенцията. Безспорно, обаче активното партньорство с всички страни-членки на ЕС, в това число и с България, ще бъде един от ключовите фактори за нейния успех.

Основен партньор на агенцията в България е Министерството на вътрешните работи, където съм убеден, че има натрупан сериозен опит в приложението на информационните технологии за целите на вътрешния ред и сигурността.

Новата ви длъжност предполага вие и семейството ви да промените местоживеенето си. Как възприемате промяната и възнамерявате ли да се завърнете в България, след като изпълните заложените цели като директор на Европейската агенция за информационни системи?

Да, факт е, че централата на агенцията е базирана в Талин, което налага аз и моето семейство да предприемем сериозна промяна в начина си на живот. Тя е свързана най-вече с адаптацията в новата страна и опознаването на културата и начина на живот в Естония. Със съпругата ми приемаме това предизвикателство много позитивно, може би, поради факта, че и двамата сме имали възможност да пътуваме и да живеем в различни части на света и все още сме запазили интереса и желанието си да опознаваме нови места и хора.
Семейството ми ще ме последва в Талин, за което съм изключително щастлив, защото всеки мой професионален успех е бил постигнат и благодарение на безрезервната подкрепа, която винаги съм имал от него.

А що се отнася до завръщането ми в България... В момента съм в началото на петгодишния си мандат като изпълнителен директор, който би могъл да бъде удължен до осем години. Това е един доста дълъг отрязък от време и ми е трудно да прогнозирам какво ще се случи след края му.

Убеден съм обаче, че България изпитва сериозна нужда от висококвалифицирани управленски кадри, както в публичния, така и в частния сектор. В този смисъл бих се радвал, ако след успешното приключване на мандата си, имам възможност да приложа натрупания опит в България.

Въпросите зададе Констанца Григорова

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас