“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
22 окт
2012
 
 

Ќов проект във ‘ћ» на —” ще подпомага докторанти, постодокторанти и млади учени

»нициативата се финансира по ќперативна програма "„овешки ресурси" с почти 589 хил€ди лева.

4302 прочитани€

«апочна изпълнението на проект “‘ормиране на нова генераци€ от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творчески€ и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ‘ћ» на —””, съобщиха от ‘акултета по математика и информатика (‘ћ») на —офийски€ университет (—”) “—в.  лимент ќхридски”. »нициативата се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ≈вропейски€ социален фонд на ≈вропейски€ съюз. ‘инансовата помощ е в размер на 588 483,50 лв. Ќачалото на проекта е 4 октомври 2012 г., а продължителността е 24 месеца.

ѕроектът ще предостави възможност на докторантите, постдокторатите и младите учени от ‘ћ» да повишат сво€та квалификаци€, работейки съвместно с български и чужди експерти. ўе бъдат създадени съвременни курсове за обучение на целевата група в областта на математиката и информатиката. Ѕенефициентите на ‘ћ» ще бъдат включени в  проекти на бизнеса с цел прилагане на научните резултати в практиката. ¬ проекта са заложени високи стандарти в дългосрочен план за добре подготвени кадри, които да работ€т в областта на научните изследвани€.

Ќа докторантите, постодокторантите и младите учени ще бъде предоставена възможността за научни публикации в специализирани национални и международно признати списани€.

Ќа докторантите може да се изплаща допълнителна стипенди€ в размер до 120 лева на месец.

Ѕенефициентите на проекта ще получат възможност за участие в  научни школи, краткосрочни обучени€ на докторанти и обмен на опит на постдокторанти и млади учени с експерти във водещи европейски научни центрове и лаборатории в областта на математиката и информатиката, в престижни научни форуми и специализирани семинари в т€хната научна област. ўе бъдат организирани и специализирани докторантски конференции и дни на млади€ учен математик и инфор-ма-тик. »зпълнението на предвидените в проекта дейности ще стимулира развитието на научни€ потенциал във ‘ћ» на —”. Ќаучната област на проекта е приоритетна за ≈—. » “ и научните изследвани€ в математиката са заложени в —тратеги€ 2020 на ≈—: изследвани€, иновации и цифрово общество.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»“ ѕ–ќ≈ “ Ќј √ќƒ»Ќј“ј


—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–агу –агурам, VMware: ћногооблачните среди са основна тенденци€–агу –агурам, VMware: ћногооблачните среди са основна тенденци€

–агу –агурам е оперативен директор във VMware, отговар€щ за продуктите и облачните услуги на компани€та. ¬ интервю за Computerworld той коментира кои са основните тенденции в областта на облачните услуги и какво ще донесе на клиентите...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас