“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 38, 2012

12 окт
2012
 
 

ќбедин€ването на » “ бранша по въпросите на образованието Ц стъпка напред

7342 прочитани€

 ќЌ—“јЌ÷ј √–»√ќ–ќ¬ј, ICT MEDIA

ѕрез 2012 г. »“ асоциациите създадоха обща работна група по въпросите, свързани с образованието и връзката му с реалните потребности на работодателите. ¬ състава на обединената работна група на » “ бранша за образование се включиха представители на Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), Ѕългарски€ » “ клъстер, Ѕългарската уеб асоциаци€ (Ѕ”ј), јсоциаци€та по телекомуникации (ј—“≈Ћ) и ≈вропейски€ софтуерен институт – ÷ентър »зточна ≈вропа (≈—» ÷»≈).

≈дин от резултатите от съвместната група са анализи и съвместни становища относно прилагането на » “ в образованието и подготовката на кадри.

“—ред целите на работната група бе да дефинира изисквани€та на » “ бизнеса (качествено и количествено) към образованието в Ѕългари€. ≈дна от стъпките, предприети в тази посока, е

изграждането на общ модел на длъжностите и компетентностите.

«апочна се с изграждането на такъв модел в софтуерни€ бранш, като с течение на времето иде€та е да се разшири с друга » “ специфика”, посочи “еодор «ахов, член на ”— на  –»Ѕ и председател на ”— на Ѕј»“.

“»нициирахме първите важни стъпки съвместно с Ѕј»“, ј—“≈Ћ, Ѕ”ј, » “  лъстер и ≈—» ÷»≈. ќсвен ежеседмичните срещи на работната група, направихме анкета сред компаниите през 2011 г. и специална работна конференци€ през 2012 г. –езултатите са добри - имаме първо приближение на основните компетентностни модели в софтуерната индустри€. ќформиха се и първоначалните ни общи изисквани€ към училищното образование за знани€, умени€, нагласи и опит. ћакар и извлечени от конкретни€ ни бизнес опит, ние твърдим, че общите ни изисквани€ са валидни за всички деца – независимо от избора им на професионално развитие. »зпълнението на тези изисквани€ би допринесло към по-добро развитие на икономиката и на обществото като ц€ло”, разкри явор ƒжонев, зам.-председател на ”— и ръководител на работната група по образование към Ѕј— ќћ.

ѕървоначално общата работна група разглежда четири области:

a) общи изисквани€ към училищното образование;

b) общи изисквани€ към университетското образование;

c) специфични изисквани€ към университетското образование (на ниво бакалавър и ниво магистър);

d) общи изисквани€ към системата за професионално развитие, сертифициране и продължаващо образование през цели€ живот.

ѕредстои публикуването на първоначалните изисквани€ на софтуерната индустри€ към българската образователна система на пресконференци€ през октомври.

“–аботата по компетентностните модели ще продължи и през следващи€ период 2012/2013 г. ќчакваме да си сътрудничим по проекти с Ѕългарската стопанска камара за усъвършенстване на моделите, както и с водещите университети за актуализиране на учебните програми”, об€сни явор ƒжонев.

ќбщата работна група търси и начини за съвместна работа с всички заинтересовани страни за разрешаване на проблемите и изграждане на устойчива система за развитие в бъдеще. “¬ Ѕългари€ съществуват редица добри практики, които могат да послужат за основа. ћожем да се поучим и от успешни модели за подобни трансформации по света”, изтъкна ƒжонев. —поред него, най-важната задача пред общата работна група е да успее да об€сни остротата на проблема на най-високо ниво и да ангажира съответните институции в решаването му. “ѕолзите от това далеч надхвърл€т наши€ сектор. ¬сички индустриални сектори се нужда€т от повече хора с капацитет за създаване на нови знани€. ÷€лото общество има нужда от по-добре образовани граждани с възможности да създават висока добавена стойност в световен мащаб. —таващото е добър контра-пример как частните интереси на един сектор не вред€т, а съвпадат с интересите на ц€лото общество и могат да катализират съществени положителни промени”, категоричен е ƒжонев.

ќбщата работна група по въпросите, свързани с образованието, предлага създаването на

ќбществен съвет

за образователна реформа във високотехнологичните сектори,

който да интегрира гледните точки на държавата (или поне министерствата на образованието, икономиката, заетостта и »“), образователните институции (училища, университети и организации за следдипломна квалификаци€), бизнеса и други неправителствени организации.

“— държавническа вол€ и консенсусни действи€ от всички страни можем да осъществим необходимата реформа и да осигурим устойчиво развитие в рамките на два последователни правителствени мандата – 8 г. “ази пром€на тр€бва да бъде стратегически синхронизирана с другите стълбове на икономиката на знанието – системите за рискови инвестиции, иновации и изследователските институти/университети.

ѕреди всичко тр€бва да поставим като основен обществен и държавен приоритет изграждането на икономика на знанието. ‘ундаменталната образователна реформа и осъществ€ване на допълващите стратегии за пром€на следват от това решение. “о тр€бва да бъде припознато на политическо ниво и да стане основен въпрос на идните парламентарни избори”, за€ви ƒжонев. катализират съществени положителни промени”, категоричен е ƒжонев.

ќбщата работна група по въпросите, свързани с образованието, предлага създаването на

ќбществен съвет за образователна реформа във високотехнологичните сектори,

който да интегрира гледните точки на държавата (или поне министерствата на образованието, икономиката, заетостта и информационните технологии), образователните институции (училища, университети и организации за следдипломна квалификаци€), бизнеса и други неправителствени организации.

“— държавническа вол€ и консенсусни действи€ от всички страни, можем да осъществим необходимата реформа и да осигурим устойчиво развитие в рамките на два последователни правителствени мандата – 8 години. “ази пром€на тр€бва да бъде стратегически синхронизирана с другите стълбове на икономиката на знанието – системите за рискови инвестиции, иновации и изследователските институти/университети.

ѕреди всичко, тр€бва да поставим като основен обществен и държавен приоритет изграждането на икономика на знанието. ‘ундаменталната образователна реформа и осъществ€ване на допълващите стратегии за пром€на следват от това решение. “о тр€бва да бъде припознато на политическо ниво и да стане основен въпрос на идните парламентарни избори. Ќад€ваме се българските политици да про€в€т гъвкавост, вол€ и визи€ за постигане на национален консенсус. «ащото съединението прави силата”, за€ви явор ƒжонев.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас