“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
21 сеп
2012
 
 

» “ фирми почти не присъстват в класациите на Ѕ“ѕѕ

¬се пак, шест »“ компании и трите мобилни оператора участват в класациите на Ѕ“ѕѕ.

4976 прочитани€

ѕредставителите на сектора информационни и комуникационни технологии (» “) са малцинство в изследвани€та в рамките на четиринадесетото поредно издание на Ѕългарската търговско-промишлена палата (Ѕ“ѕѕ) „“ќѕ 100 – фирми, водещи в икономиката на Ѕългари€ през 2011 г.”. –езултатите от класациите б€ха представени на пресконференци€, състо€ла се на 21 септември. ¬ процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5340 фирми, които формират 76,94% от Ѕ¬ѕ на страната. 70% от първите десет фирми в различните класации са членове на Ѕ“ѕѕ.

÷ветан —имеонов, председател на Ѕ“ѕѕ

1. 252% е средни€т ръстът при първите 100 най-динамични фирми от класаци€та на Ѕ“ѕѕ „“ќѕ 100 на фирмите класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2011/2010“, докато икономиката на страната расте едва с 1,7%. ќбщо оборотите на най-динамичната стотица възлизат на над 1,1 млрд. лв. през 2011 при 312 млн. лв. през 2010 г. —редната печалба за тези фирми е 651 хил.лв. за 2011 г., като т€ нараства с 886% спр€мо 2010 г., когато е била 66 хил. лв. ќсновната част са от компаниите в този списък са сектора на търгови€та – 48%. “ук от » “ сектора са представени »нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS) – на 13-а позици€, и ƒейзи “ехнолоджи – на 30-о м€сто в общата подредба.

2. ѕри подредбата на Ѕ“ѕѕ „“ќѕ 100 на фирмите с най-гол€ма рентабилност на собствени€ капитал - печалба на 100 лв. собствен капитал“, първите 100 компании достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. вложен собствен капитал. —редната печалба за тези 100 дружества през 2011 г. е 767 хил.лв., а през 2010 г. - 366 хил. лв. ѕостигнати€т растеж в печалбата е от 109% през 2011 г. спр€мо 2010 г. “ехните приходи от продажби възлизат на 672 млн. лв. през 2010 и 755 млн.лв. през 2011 г., като средни€т ръст за периода е 12%. “ук преобладават фирми от търгови€та (37%), услугите (28%) и индустри€та (23%). ќт » “ сектора участват »нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS) – на 26-о м€сто, »нтерконсулт Ѕългари€ (ICB) – 44-и в списъка, и ƒигитален св€т – 60-и в класаци€та.

3. ¬ третата листа - „“ќѕ 100 на фирмите с най-гол€ма рентабилност на приходите - печалба на 100 лв. приходи от продажби“, първите 100 фирми достигат средно по 50 лв. печалба на 100 лв. оборот. —редната печалба за компаниите в групата е 1,2 млн. лв. през 2011 г. и 772 хил. лв. през 2010 г. “€ нараства с 56% през 2011 г. спр€мо 2010 г. “ук изненадващо секторите услуги (35% д€л) и индустри€ (21% д€л) се оказват с повече фирми от търгови€та, ко€то заема първо м€сто в предходните две класации. ќт промишлени€ сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. “ук на 96-а позици€ е класирана  уолити ’ауз (Quality House).

ћетодологи€та на класациите по трите критерии включва само фирми, приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2010 г. ћикро предпри€ти€та са най-динамичните и рентабилни фирми в Ѕългари€ с основен д€л в трите класации - от 73%. —редните и малките фирми са 26%, а големите – 1%. ¬ териториално отношение най-много са фирмите от —офи€ (40% от всички), следват големите градове като ѕловдив, –усе, ¬арна и —тара «агора.

4. Ќа събитието за представ€не на изследването на Ѕ“ѕѕ б€ха об€вени и данни от допълнителна класаци€ - „“ќѕ 50 на фирмите с най-гол€мо изменение на финансови€ резултат през 2011 г. и 2010 г.“. —поред проучването, реализираната печалба от тази група предпри€ти€ през 2011 г. общо набро€ва 104 млн.лв., при покрити загуби от 83 млн.лв. през 2010 г. ѕървите 50 фирми са успели да реализират средно печалба за 2,0 млн.лв. през 2011 г. спр€мо средна загуба от 1,6 млн. лв. през 2010 г. ќбщо техните приходи от продажби възлизат на 1,8 млрд.лв. през 2011 г. и на 1,3 мрлд. лв. през 2010 г., което се равн€ва на 36% ръст на приходите от продажби. ¬ тази подредба присъства јкт —офт, като се класира на 42-о м€сто.

5. ƒруга класаци€, представена в “ќѕ 100, е с регионален аспект – представ€ първите 10 фирми, класирани по размера на нетните приходи от продажби през 2011 г. в националните райони за планиране. ¬ подкласаци€та за ёгозападни€ район – включващ областите —офи€-град, —офи€-област, Ѕлагоевград,  юстендил и ѕерник, съответно на седма, девета и десета позици€ се нареждат ћобилтел, Ѕългарската телекомуникационна компани€ (Ѕ“ ) и  осмо Ѕългари€ ћобайл (GLOBUL e търговската марка, с ко€то  осмо Ѕългари€ ћобайл предлага мобилни телекомуникационни услуги в Ѕългари€).

—офи€ - град, —офийска област и ёгозападни€т регион произвеждат почти половината от брутни€ вътрешен продукт на страната, об€сни председател€т на Ѕ“ѕѕ ÷ветан —имеонов. “ой изтъкна, че компетентните власти тр€бва сами да си направ€т финансите и програмите. „Ќие н€ма да пропуснем да им напомним, че е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределение на икономиката в страната“, изтъкна той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас