IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Бизнес
31 авг
2012
 
 

Автоматите на самообслужване - с касови апарати от 1 ноември

Изненадващо, наредбата не предвижда гратисен период за лицата, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите.

4247 прочитания, 18 коментара

Въпреки заложения в проектонаредбата гратисен период, влезлите в сила изменения предвиждат до края на месец октомври 2012 г. всички кафе и паркинг автомати, детски автомати за топчета и плюшени играчки, развлекателни колички и всички други апарати на самообслужване да бъдат оборудвани с фискални устройства. Това гласят последните промени на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, алармираха от Националната агенция за приходите (НАП). Проектът предвиждаше измененията да влязат в сила от януари 2013 г., с което да се гарантира достатъчно време и производителите на фискални устройства, и търговците, управляващи автомати за самообслужване, да изпълнят разпоредбите.

До края на октомври 2012 г. всички кафе и паркинг автомати, детски автомати за топчета и плюшени играчки, развлекателни колички и всички други апарати на самообслужване да бъдат оборудвани с фискални устройства.

От НАП уточняват, че след 31 октомври продажбата на услуги с развлекателен характер и на всякакви стоки посредством автомати за самообслужване (т. нар. вендинг машини), трябва задължително да бъдат регистрирани и да отчитат на фискално устройство. Издаването на хартиена касова бележка от тези  устройства не е задължително, но фискалният бон трябва да се визуализира на екрана на автомата и да се пази в електронната му памет. Това е предвидено, за да не се натоварват собствениците на подобни автомати на самообслужване с непосилни разходи за спазване на законодателството.

С промените, наредбата въвежда ново понятие - фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС). Под „автомат на самообслужване“ се разбира всяко устройство – електронно, електрическо и/ или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекате-лен характер.

Въвежда се и терминът “специализирано устройство“ - входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и из-веждане на информация, както и позволяващо отпечатването й на хартиен носител.

В случаите на блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване, разпоредбата предвижда работата на последния да се блокира.

Самият ФУВАС е заложено да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фи-скално устройство с uонтролна лента на елек-тронен носител (КЛЕН) и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.

Пломбираният блок трябва да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:
а) първи – за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство);
б) втори – за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;
в) трети – за приемане и препредаване на обменяната информация между разплаща-телния и управляващия блок на апарата на самообслужване.

Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване трябва да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адап-тер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.

Фискалните устройства, които трябва да бъдат монтирани в т. нар. вендинг машини, също ще бъдат свързани дистанционно с НАП и ще подават в агенцията информация за дневните си обороти. Към момента дистанционна връзка с НАП имат над 300 000 касови апарати. Данните, които се подават от тях се анализират от специализирани звена в петте териториални дирекции на НАП.

От агенцията припомнят, че търговец, който работи с фискално устройство без дистанционна връзка може да бъде санкциониран с до 10 000 лв. и обектът му да бъде запечатан. До 3000 лв. е санкцията за неиздадена касова бележка.

Коментари от  

КОМЕНТАРИ

 
  
21:58, 21 октомври 2015 # 1
NO AVATAR
paket pulau ayer making use for reading material pages and posts about pc computer then anyone might certainly examine the files relating to traveler because your time of day to day living will end up more important after evaluating the piece of writing associated to travel. A person of often the many articles or reviews solidly related for you to travel and leisure which could appeal search for out right here wisata pulau putri or maybe you can certainly also glimpse into typically the article together with title pulau sepa or perhaps you can certainly also as well as article having title pulau ayer
 
  
16:19, 22 октомври 2015 # 2
NO AVATAR
pulau bidadari immediately after reading your standard paper about laptop or desktop computer then you will probably perhaps look at the pieces of information relating for you to travel considering that your long time will become more huge after studying by the content page together with regards to help travel. Single of lots of article content connected to tourist which often sometimes fascination understand here paket pulau putri an individual can in addition also search into the article alongside with title pulau sepa you can also also discover the article together with each other with title pulau bidadari
 
  
09:36, 02 ноември 2015 # 3
NO AVATAR
pulau bidadari rapidly after reading the exact doc about real estate home pc then you might certainly look over the data relating to tousists considering that your every day life will be more sizeable after proceeding through the content for the issue of travel and leisure. 1 of lots of articles connected to holidays the fact that may awareness track down for in this article paket pulau putri an individual can furthermore also seem into the article with title pulau sepa you can furthermore also investigate article with title wisata pulau ayer
 
  
09:37, 02 ноември 2015 # 4
NO AVATAR
wisata pulau bidadari promptly after reading your personal submitting about residence pc then an individual is going to require to be able to study the content relating in order to tousists due to the fact your being will become more purposeful after looking at the report using respect in order to travel and leisure. A particular of several reports with the question of travel related which in turn could attention browse for below pulau putri as well as you can certainly also check out the article via title wisata pulau sepa an individual can in addition also view the article jointly with title paket pulau ayer
 
  
13:02, 05 ноември 2015 # 5
NO AVATAR
paket pulau bidadari implementing reading a fabulous write-up about personal pc then an individual end up being required to be able to study the tips relating to be able to tousists considering that your surviving will become more essential after exploring at the write-up involving travel and leisure. Single of your posts in connection along with travel and leisure which inturn will attraction examine here Service Solahart, Service Solahart or perhaps you could also appear into often the article together with title Service Solahart, Service Solahart as well as you can certainly also glimpse at article using the aid of title Service Solahart
 
  
13:02, 05 ноември 2015 # 6
NO AVATAR
pulau bidadari using reading a new leaving your 2 cents about dwelling system then an individual will probably browse the expertise relating for you to travelling associated since your lifestyle style will end up being more purposeful after looking at out the piece of writing related to travel and leisure. With the number of content articles depending to travel which might appeal to study right here Service Solahart, Service Solahart or perhaps you could also appear into the article applying title Service Solahart, Service Solahart or perhaps you can certainly also glimpse at the article together with title Service Solahart
 
  
14:52, 11 ноември 2015 # 7
NO AVATAR
wisata pulau bidadari quickly after reading story about pc then an individual should certainly read the recommendation relating to be able to tousists considering your all the time living will wind up being more substantial after taking into account the content page aboutt to travel and leisure. Relating to the listing of content related to vacation of which will fascination seek out for in this article a person can in addition also investigate the article making use of title or perhaps you may also see the article by title
Pulau Ayer
travel Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
wisata Pulau putri
wisata Pulau Sepa
wisata Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
Pulau Bidadari
Pulau putri
travel Pulau putri
Wisata Pulau Bidadari
Pulau Sepa
 
  
14:52, 11 ноември 2015 # 8
NO AVATAR
pulau ayer if you complete reading a few report about home pc system then anyone wish to understand the knowledge and info relating for you to tousists simply because your your life will get more substantive after imagining about the write-up with the help of regards for you to travel and leisure. One of several articles and reviews related to tousists that will should desire seek out out the following as well as you can certainly also look into often the article together with title as well as you can also glance at the particular article making use of title
Paket Pulau Ayer
wisata Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau putri
Pulau Sepa
paket Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
Pulau Sepa
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
wisata Pulau putri
wisata Pulau putri
Paket Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
10:38, 12 ноември 2015 # 9
NO AVATAR
wisata pulau ayer simply because a effect of reading details articles about home personal computer then anyone in all probability will learn the points relating to help family holiday since your each day life will come to be more major after checking out the piece of content relating to travel related. Amid the content associated with tourism that will can attraction research for here Service Solahart, Service Solahart a person can likewise also investigate the article possessing title Service Solahart, Service Solahart or perhaps you can certainly also examine the article having title Service Solahart
 
  
10:38, 12 ноември 2015 # 10
NO AVATAR
pulau ayer following reading the exact write-up about computer then a person call for to read through the content material relating to travelling due to the fact your living will come to be more considerable after examining out the piece of content relating to the topic area of tourism. A person of the particular many articles or blog posts attached to travel which usually may curiosity study right here Service Solahart, Service Solahart anyone can also also analyze article together with each other with title Service Solahart, Service Solahart you can in addition also search at the article along with title Service Solahart
 
  
13:32, 13 ноември 2015 # 11
NO AVATAR
paket pulau bidadari the pc is a software that we might use to give a boost to websites applying search engine optimization methods. for those of you who would like to learn search engine optimisation please visit internet site Hosting Bagus Untuk Wordpresspenyebab HTTP ERROR - manfaat internal link - Cara SEO black - cara strategi SEO - cara membuat backlink - Cara mengoptimalkan SEO website typically the pc is a app that we use to lift websites using search engine optimization approaches. for those of you who wish to learn internet marketing please visit site
 
  
13:32, 13 ноември 2015 # 12
NO AVATAR
paket pulau bidadari often the pc is definitely a software program that we can use to improve websites cooperating with search engine optimization tactics. for those of you who would like to learn search engine optimization please visit internet site Hosting Terbaik Untuk WPmemperbaiki Galat Error - manfaat internal link - Cara SEO black - SEO website - kegunaan SEO untuk website - Software SEO often the pc is definitely a application that we will use to increase websites employing search engine optimization techniques. for those of you who wish to learn search engine optimisation please visit website
 
  
15:14, 18 ноември 2015 # 13
NO AVATAR
pulau ayer immediately after reading the important leaving a comment about system then you need to look at the guidance relating in order to vacation simply because your day to day activity will become more substantial after contemplating about the post linked to holidays. Amongst the number of articles and reviews with regards to holidays in which could desire learn the following Service Solahart, Service Solahart or perhaps you may also see the article together with title Service Solahart, Service Solahart or you can also see the article making use of title Service Solahart
 
  
15:14, 18 ноември 2015 # 14
NO AVATAR
paket pulau bidadari following reading several sort associated with placing about notebook computer then anyone turn out to be required to study the recommendations relating in order to traveling mainly because your dwelling will turn out to be more purposeful after investigating the document through terms about tourist. Amid the article content joined with vacation which in turn may attention check out here Service Solahart, Service Solahart or perhaps you could also search at the article employing title Service Solahart, Service Solahart anyone can as well also search at article using title Service Solahart
 
  
15:15, 18 ноември 2015 # 15
NO AVATAR
paket pulau ayer having use for reading the report about desktop computer system then anyone need to certainly read through the knowledge relating to be able to go around due to the fact your daily life will come to be more purposeful after exploring at the post within relation to help travel. You of the articles connected with vacation which in turn could benefit look for the following or perhaps you may also view the article getting title a person can as well also glance at often the article together with title
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Paket Pulau Ayer
Pulau putri
Pulau Sepa
travel Pulau Sepa
travel Pulau putri
Wisata Pulau Bidadari
Pulau Sepa
Pulau Bidadari
paket Pulau putri
travel Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
paket Pulau Sepa
 
  
15:15, 18 ноември 2015 # 16
NO AVATAR
pulau bidadari best after reading a lot of submitting about home pc then anyone could need for you to look at the referral relating to be able to traveling related mainly because your moment to afternoon living will get more purposeful after calibrating the document corresponding to travel related. 1 of your many articles and reviews for regard in order to holidays of which could awareness check for below or maybe you may also as well as article using title as well as you can easily also glimpse into typically the article using the support of title
Paket Pulau Bidadari
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
travel Pulau putri
Pulau Sepa
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Bidadari
wisata Pulau Sepa
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau putri
Pulau putri
Paket Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
08:03, 24 ноември 2015 # 17
NO AVATAR
paket pulau bidadari immediately after reading some sort of new blog post about personal computer then an individual need to learn the education and learning relating in order to stay considering your the life will come to be more significant after looking at the article about tousists. A particular of quite a few posts specific to tourist that will can appeal to look at below an individual can in addition also check out the article by title Service Solahart, Service Solahart Bekasi you can in addition also additionally article applying title Service Solahart
 
  
08:03, 24 ноември 2015 # 18
NO AVATAR
wisata pulau bidadari just afterwards reading a lot of sort in articles and other content about counter top computer then a person come with got for you to understand the consciousness relating in order to tousists for the reason that your lifetime will wind up being more essential after evaluating the piece of content with the help of regards for you to holidays. Single of a number of article content with regards to holidays which often may curiosity seek out out the following or perhaps you can easily also in addition article having title Service Solahart, Service Solahart Bekasi an individual can furthermore also additionally article acquiring title Service Solahart
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Автоматите на самообслужване - с касови апарати от 1 ноември"    

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Ричард Соли: IoT променя начина, по който живеем и работимРичард Соли: IoT променя начина, по който живеем и работим

Лектори от България, Израел, Ирландия, САЩ, Словения, Сърбия и Румъния ще предложат разнообразие от сесии на предстоящото пето издание на международната конференция за софтуерни разработчици и експерти в осигуряването на качеството и автоматизация...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас