Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Бизнес
20 авг
2012
 
 

БТПП: Над половината фирми не инвестират в иновации

Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства са трите основни причини, които отказват бизнеса да инвестира в иновации, сочат резултатите от анкетата на БТПП.

3875 прочитания

Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства са трите основни причини, които отказват бизнеса да инвестира в иновации. Това са изводите от анкетно допитване за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди, което Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе през месец юли т.г. Целта бе да се формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.

Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” (2,41% към 01.07.2012 г.)

Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/висши училища е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.

Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на България в международните класации по показателя „Иновации” (93-то място в „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 държави и 92-ро място в класацията „Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави).

От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната дейност на фирмите.

Основният дял от фирмите, участващи в анкетата, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).

Малко над половината от участващите в проучването фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.

Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.

Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за иновации.


· Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази дейност;

· 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% от печалбата си;

· 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов резултат;

· 18% са склонни да инвестират до 50% от печалбата си в иновации;

· 9% не са склонни да инвестират дял от печалбата за иновации;

· Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за иновационни дейности.

На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или висшите училища, 60 на сто са заявили готовност, докато 40 процента нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с тези институции.

Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или висшите училища основно се отнасят до наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите средства за определен научен продукт.

Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП „Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), както и въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).

Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания” и засилване на публично-частното партньорство.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас