Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Системи и решения
17 май
2012
 
 

Евродиректива изисква “почти нулево потребление на енергия” във всички нови сгради до 2020 г.

6265 прочитания

Констанца Григорова, в. Computerworld

Европейската директива 2010/31/EU от 19/05/2010 за енергийното потребление на сградите трябва да бъде транспонирана от държавите-членки на ЕС до юли 2012 г. Тя предвижда всички държави от ЕС да изпълнят изискването с почти нулево потребление на енергия да бъдат всички нови сгради до 31 декември 2020 г., а срокът за спазване на същото условие при новите сгради, използвани за публична дейност, е след 31 декември 2018 г. Това съобщи инж. Васил Петев, член на УС на Българската фотоволтаична асоциация (БФА) по време на Деветата национална конференция за енергетиката, ютилити и инфраструктурата, организирана на 17 май от ICT Media с партньори в лицето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), Българската асоциация по водите (БАВ), Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТД) и БФА.

Свои технологични решения и идеи за осигуряване на по-висока ефективност в енергийния и ютилити сектора представиха ЕСРИ България, Контракс, KPMG, Лирекс.ком, Майкрософт България, Qualco/Sirma Business Consulting, Vivacom, Voicecom, както и Dicota.

Проблемът, който съществува по отношение на енергията от ВЕИ, е не генерирането й, а получаването на информацията от вятърните и фотоволтаичните централи към Електроенергиен системен оператор.

Според Васил Петев, почти нулевото потребление на енергия изисква използването на значително ниво възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) интегрирани в сградите, въвеждането на интегрирани системи за управление на енергията (EMS), и налагането на нови бизнес отношения потребител – доставчик/снабдител. Възниква нов термин – prosumer = producer + consumer, защото потребителите (consumer) все повече ще се превръщат и в производители (producer) на енергия. Европейската директива поражда изцяло нова среда и според Петев, след като се постигне почти нулево енергопотребление в сградите, електроразпределителните предприятия (ЕРП), ютилити компаниите от водния сектор и доставчиците на мобилни услуги ще трябва да преминат към различен бизнес модел. В момента ЕРП предлагат основно продажба на електроенергия.

Новата реалност на енергетиката ще “роди” голямо разнообразие от нови услуги – анализ на големи обеми от информация, нарастващ обмен и предоставяне на данни, интеграция на информационните системи, консолидация на данни от различни системи, управление на многопланови двупосочни отношения с клиенти производители/потребители (prosumers), гаранции, поддръжка, финансови и правни аспекти, свързване с мрежата, измерване, зелени сертификати, зелени заеми и т.н. Най-голямото предизвикателство в близките 6-8 години пред изграждането и управлението на интелигентните мрежи ще бъде гарантирането на сигурността на системите и поверителността на данните.

Петев повдигна и въпроса за недостига на квалифицирани специалисти, които да могат да отговорят на нуждата от познания и опит в няколко направления – ИТ, класическа енергетика, ВЕИ, работа с клиенти.
Новата реалност и използването на интелигентни мрежи ще наложи и преминаването към нов тип управление на централите, смята Петев. Ще се повиши синергията между отделните подсектори, интегрирането на голям брой различни ВЕИ, и взаимодействието между различните енергоразпределителни мрежи. В някои европейски държави вече функционират т.нар. виртуални централи, обсъжда се и използването на кибер-контролирани умни мрежи.

В областта на енергетиката предстои Народното събрание да приеме промени в Закона за енергетиката, които ще доведат до преструктуриране в енергийния сектор, разкри Атанас Марин, ръководител управление „ИТ и контрол“ в Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД. По думите му, до 2014 г. България ще изпълни индикативната програма по отношение на дела на енергията, генерирана от фотоволтаични централи. По отношение на енергията от вятърни генератори, Марин припомни, че съществуват проблеми с мрежата в Североизточна България, поради инсталираните твърде големи мощности за енергия от вятъра. Те се инсталират масово в цялата страна и преди 2020 г. ще бъдат постигнати заложените цели. Проблемът, който съществува по отношение на енергията от ВЕИ, е не генерирането й, а получаването на информацията от вятърните и фотоволтаичните централи към ЕСО. “Най-сериозното ни опасение в момента е, че инсталираните мощности са много повече, отколкото системата може да понесе”, констатира Атанас Марин.

ДКЕВР е в процес на анализ и изчисление на преференциалните цени на електричеството, които ще влязат в сила от 1 юли. По това време ще се обсъжда публично какво да бъде нивото на тези цени за енергията от вода, вятър, фотоволтаици и биомаса, разкри Анжела Тонева, член на ДКЕВР.

“В последните години същественото в сектора е енергийната ефективност като идея, която засяга топлофикационния бранш. Енергийната ефективност е свързана преди всичко със спестяване на първично гориво. Когенерацията е тази, която осигурява спестявания най-малко на 10% първично гориво. Използването на биомаса е един от елементите, който не е добре развит в България и има значително бъдеще, доколкото има ресурс. Третата област с потенциал, която предстои да се развива по линия на енергийната ефективност, е санирането на жилищния фонд. Това е голям резерв, който България може да използва, така че да се превърне в страна с нормално потребление - посочи Илия Николаев, председател на АТД и председател на УС на Далкия Варна. - Енергийната интензивност на българската промишленост е 4-5 пъти по-висока, отколкото в развитите европейски държави, а потреблението на топлоенергия е около 2 пъти по-високо. Така ще се намали използваната първична енергия, ще се понижат разходите за енергия и клиентите ще плащат по-малко.”

Енергийната интензивност на българската промишленост е 4-5 пъти по-висока, отколкото в развитите европейски държави, а потреблението на топлоенергия е около 2 пъти по-високо.

“Няма съмнение, че съвременните ИТ се внедряват и ще бъдат внедрени във всички подотрасли на водния сектор”, разкри доц. д-р хим. Борислав Великов, председател на Съвета на директорите на „АКВАХИМ” и заместник-прeдседател на БАВ. Според него, има два варианта за бъдещето на водния сектор. Единият е той да се концентрира върху академичните изследвания по хидрология, хидравлика, хидрохимия, микробиология, включително с използване на съществуващите ИТ решения и при проектиране на ВиК обекти, и да се оставят  ВиК дружествата и потребителите да използват резултатите от тези изследвания и ВиК проектиране. Другият път на развитие е водният сектор проактивно да участва в разработването на нов интегриран подход към дейностите във водния сектор и на целия комунален сектор. Елемент на този интегриран подход ще бъде управлението на информацията.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Изключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас