Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Образование
07 май
2012
 
 

С 10 млн. лв. ще се финансира система за кариерно ориентиране в училищното образование

Системата за кариерно ориентиране в училищното образование ще включва Национален портал за кариерно ориентиране на учениците.

8514 прочитания

По проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съфинансиран от Европейския социален фонд и Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са заложени 10 млн. лева. Инициативата обхваща 466 000 ученици от професионални гимназии и над 260 000 други, които тръгват по пътя на своето професионално ориентиране, съобщиха от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на пресконференция на 23 април.

Общо 150 са консултантите, обучени по международно признати стандарти, които ще координират усилията си с  педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия. Те ще създават ефективни модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

Три са основните целеви групи при изграждането на система за кариерно ориентиране в училищното образование.
- Първата група са ученици от І до ІV клас. При тях се цели създаването на представа за професиите на хората в населеното място, в което живеят, и за уменията, необходими за тяхното упражняване.
- Втората целева група са ученици от V до VІІІ клас. Те ще придобиват знания за света на труда и умение за избор на образование и професия. Децата ще бъдат обучавани как да планират учебното и личното си време и как да вземат решения за продължаване в гимназиалната степен на образование.
- Третата целева група са ученици от ІХ до ХІІ клас. При тях ще се подпомага формирането на умения за планиране на кариерното им развитие, за решаване на вътрешни конфликти и възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда.

Системата за кариерно ориентиране в училищното образование ще включва Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Това е информационно-търсеща система, която ще предоставя информация за институциите в системата на средното и висшето образование, както и психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и професия.

По проекта ще се финансират:

► Създаване на нов модул към Националния портал за професионално образование и обучение www.vet-bg.com
- Изработване на интерфейс, позволяващ допълване и актуализиране на информацията в портала
- Изготвяне на съдържателна част, включваща информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование; за институции в системата на средното и висшето образование; информационна характеристика на профилите и професиите, които се изучават в училищната система; адаптиране и стандартизиране на психологически инстру-ментариум за диагностика и съветване - въпросници, тестове и др.


► Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално и училищно равнище


► Създаване на 28 регионални центрове за кариерно развитие (РЦКР)

По-рано през април в МОМН бе представен друг проект - „Управление за ефективно професионално образование”, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2012-2014, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”. Бюджетът на инициативата е 3 млн. лв.

Целта на проекта е до края на 2014 година да бъде разработена и въведена единна система за управление на професионалното образование, която да подпомага повишаването на ефективността на професионалното обучение и образование, за да бъдат учениците по-подготвени за нуждите на пазара на труда.

Очакваните резултати са: създаване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в 400 професионални училища и 1200 души да бъдат обучени за прилагане на инструментариума на ЕСУПО.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Интервю

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Иван Георгиев, Kaufland Service: Развитието е ключово за бизнеса ниИван Георгиев, Kaufland Service: Развитието е ключово за бизнеса ни

Марката Кауфланд е позната у нас с веригата си от хипермаркети. Малцина обаче знаят, че от България се поддържат някои от нейните ключови системи, както и че тук се разработват перспективни технологии, които тепърва ще бъдат внедрявани в...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас