“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ÷ентър за данни
24 апр
2012
 
 

44% от организациите в ÷»≈ предвиждат през 2012 г. да подобр€т съществуващите си ÷ќƒ

ћнозинството от организациите от региона все пак предвиждат за запаз€т нивото на » “ разходите си през 2012 г.

4308 прочитани€

„≈динственото, което почти не подлежи на колосална пром€на, са хората, които управл€ват центровете за данни, и бюджетите“, посочи ѕавел –оланд, мениджър проучвани€ “—истемни и инфраструктурни решен舓 в IDC CEMA по време на конференци€та на IDC под наслов Datacenters Transformation Roadshow 2012.

ƒо 2015 г. в световен план бро€т на устройствата ще се утрои, а бро€т на потребителите и на виртуалните машини ще се удвои спр€мо данните за 2010 г. —амите данни ще се увеличат шесторно за 5-годишни€ период. —ъщевременно, капацитетът за съхранение н€ма да може да се увеличава със същите темпове. ¬ този смисъл, се открива гол€ма пропаст между създавани€ обем на необработените данни и капацитета за обработката и съхранението на тези данни. “ук на помощ идват сторидж-ефективни технологии като виртуализаци€, дедупликаци€, компресиране, както и thin provisioning, tiering, интеграци€ на хипервайзори, integrated snapshots и репликаци€, SSD кеширане. ¬ бъдеще обаче, с уголем€ване на пропастта, нови технологии ще намират приложение в центровете за обработка на данни (÷ќƒ).

ƒо 2020 г. ще има 23 милиарда свързани устройства, които генерират данни – като се започне от персоналните компютри, премине се през мобилните устройства, и устройствата, обслужващи различни процеси в ежедневието ни – сензори, каси на самообслужване, онлайн банкиране.

ѕотребителската електроника все пак е ограничена до максимални€ брой жители на планетата, докато при останалите обслужващи системи обемът на данните, генерирани всекидневно, е неограничен, посочи –оланд.

—поред данни от изследването IDC CEE IT Buyers Pulsе, направено през 2011 г. сред 1600 фирми от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, основната част от респондентите – 44 на сто, предвиждат през 2012 г. да подобр€т съществуващите си ÷ќƒ, а почти една трета от отговорилите предпочитат да запаз€т текущото положение на центъра си за данни.

ѕавел –оланд, мениджър проучвани€ “—истемни и инфраструктурни решен舓 в IDC CEMA

ѕо отношение на инвестициите в центъра за данни, почти всеки пети от респондентите в проучването на IDC (18 на сто), предвижда през 2012 г. да замен€ хардуерното оборудване, чийто жизнен цикъл вече изтича, а всеки седми (15%) - да увеличава капацитета на съществуващи€ център за данни, без да промен€ сами€ център. Ќай-нисък – 9 на сто, е делът на отговорилите, че искат да въведат облачна инфраструктура в центъра за данни през 2012 г. —ериозна е разликата между намерени€та на големите и на средните организации и ÷ќƒ. ¬ големите центрове за данни стратегиите са фокусирани върху автоматизаци€ и ефикасност на разходите, докато в средните по размер компании се търс€т технологии, които могат да им помогнат да подкреп€т разрастващи€ се бизнес.

Ќай-гол€м е делът на организациите от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, които очакват през 2012 г. да запаз€т нивото на » “ разходите си спр€мо 2011 г., 30 на сто предвиждат увеличение, а 17% - понижение. –оланд анализира отговорите на компаниите като „предпазливо оптимистични“.

—поред IDC, най-съществени за »“ отделите ангажименти за подпомагане на бизнес процесите са »“ сигурността, гъвкавостта и производителността. «а първи път компаниите посочват на първо м€сто надеждността и способността за бърза реакци€ по отношение на нуждите на бизнеса (23%), които изместват малко по-назад сигурността (22%) и разходите (21%).

ѕо време на конференци€та от IBM разкриха последната новост от компани€та – фамили€та експертни интегрирани системи IBM PureSystems, а от APC представиха най-съвременната си система за контрол, управление и наблюдение на центрове за данни – платформата StruxureWare. ≈кспертите от OpenIntegra - »“ компани€, системен интегратор и доставчик на решени€ с отворен код, разкриха нови тенденции и технологии за дедубликаци€ на данни, а от D-Link представиха най-новите си решени€ за инфраструктура – комутатори и системи за съхранение на данни.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас