“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
22 фев
2012
 
 

”еб пребро€ването и хибридна ¬≈» система са победители в конкурса Д»“ проект на 2011У

14 »“ проекта в корпоративни€ сектор и 10 »“ внедр€вани€ в обществени€ се състезаваха за наградите на Computerworld и Ѕанка ƒ— 

7443 прочитани€

ѕобедителите в конкурса на в. Computerworld Ѕългари€ "»“ проект на годината" – 2011, подкрепен от Ѕанка ƒ— , б€ха отличени на официална церемони€ на 21 февруари в столични€ хотел "Ўератон". „»нформационна система "ѕребро€ване 2011" на Ќационални€ статистически институт е носител на първа награда в категори€та "ќбществени организации", а внедрената в таксиметрова компани€ „…елоу 333" хибридна ¬≈» система оглави класирането в категори€та " орпоративен сектор".

¬ тази категори€ в челната тройка се класираха също »“ проектите за единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (≈»—ќ” –) в √аранционни€ фонд и внедрената в Ќационална компани€ железопътна инфраструктура √»— система, финансирана по ќперативна програма "“ранспорт".

ѕредставителите на тримата отличени в категори€ " орпоративен сектор" - ’ристо јлексиев, заместник генерален директор "—тратеги€ и администраци€" на ƒѕ „Ќ ∆»“ (представител на проекта подгласник),  алин  окошаров, изпълнителен директор на "…елоу 333" (представител на проекта победител) и ƒонка “илева, ръководител „»нформационен център“ в √аранционни€ фонд (представител на проекта подгласник).

ѕри обществените организации подгласниците на победител€ са разработената в ќбщина град ƒобрич географска информационна система и внедр€ването на електронното управление в —еверозападен, —еверен централен и —евероизточен райони за планиране.

ѕредставителите на тримата отличени в категори€ "ќбществени организации" - доц. д-р ћариана  оцева, председател на Ќ—» (представител на проекта победител), “еменужка ¬асилева, главен секретар на ќбластна администраци€ ѕлевен (представител на проекта подгласник), ƒетелина Ќиколова, кмет на ќбщина град ƒобрич (представител на проекта подгласник). —нимка: ÷ветелина Ѕелутова

ќбщо 14 »“ внедр€вани€ в корпоративни€ сектор и 10 »“ проекта в обществени организации се състезаваха в осмото издание на конкурса „»“ проект на годината".  онкуренци€та в надпреварата бе изключително оспорвана, като освен номираните похвала заслужават и всички останали проекти, доказващи, че дори в кризисен период за икономиката мениджърите и от държавни€, и от частни€ сектор осъзнават значението на » “ за повишаване на ефективността на работата, както и за откриването на нови възможности. —ред интересните и важни »“ системи, внедрени в обществени организации през 2011 г., са електронните административни услуги, предлагани от  –— (система, внедрена от “ехноЋогика), въвеждането на видеоконферентни връзки в наказателното производство, системата, обедин€ваща всички бюджетно-икономически и стопански процеси в Ќародни€ театър, проектът √лобални библиотеки и др.

∆ури на „»“ проект на 2011 г.:
ѕредседател на комиси€та е Ќикола Ќ€голов, старши мениджър " онсултантски услуги, управление и информационни технологии" в KPMG Ѕългари€, а членове на журито са “отка „ернаева, началник отдел „“ехнологии на информационното общество" в ћ“»“—, “еодор «ахов, председател на ”— на Ѕј»“, ћа€ ћаринова, изпълнителен директор на Ѕј— ќћ, јлександър јпостолов, председател на ”— на Ѕългарската асоциаци€ по управление на проекти, √еорги Ўарков, директор на ≈вропейски софтуерен институт център »зточна ≈вропа, ƒора ¬асилева, председател на ”— на Ѕългарската уеб асоциаци€, ёрий √енов, началник управление "»“ операции" в Ѕанка ƒ— , и Ќед€лка …оловска, управител на ICT Media.

ѕри корпоративните организации преобладават внедр€вани€та на ERP и CRM решени€, а в н€кои фирми вече активно преминават към изнас€не на »“ към външни доставчици и организации, включително чрез облачни решени€ на Microsoft (Office 365) и Google, отдалечено управление на печата с OPS решение на Konica Minolta, или внедр€ване на уеб базирани€ „Ѕизнес процесор" в Ѕългарски пощи. ¬се пак най-близо до номинираните в тази категори€ бе внедр€ването на √»— система в —офийска вода, реализирано от ESRI Ѕългари€, както и »“ платформата за управление на аптечните складове и продажби на “ърговска лига-Ќј÷, реализирана от „Aтос јй “и —олушънс &—ървисис", показват оценките на журито («а състава на журито виж. карето). 

Ќаградените корпоративни внедр€вани€

¬алери Ѕорисов, зам.-министър на транспорта, »“ и съобщени€та, връчи отличие на  алин  окошаров, изпълнителен директор на таксиметровата компани€ …елоу 333. "Ќад€вам се, че изборът на победител в категори€ " орпоративен сектор" ще бъде приет като вдъхновение от всички компании, които разработват и прилагат »“ базирани решени€ за енергийна ефективност. “ози и подобни проекти са част от икономиката на интелигентните градове, ко€то се стремим да изградим. «атова ћ“»“— подкреп€ иновативните подходи, базирани на информационни и комуникационни технологии. ќт 2007 г. досега министерството е съдействало за усво€ване на почти 15 млн. евро от български организации по —едма рамкова програма и ѕрограма "ѕодкрепа за » “ политики", за€ви зам.-министър Ѕорисов.

√-н ¬алери Ѕорисов, заместник-министър на транспорта, »“ и съобщени€та връчи грамота на  алин  окошаров, изпълнителен директор на "…елоу 333" - представител на проекта-победител "¬недр€ване на EXERON - хибридна ¬≈» система за осигур€ване на пълна енергийна независимост на …елоу 333" в категори€ " орпоративен сектор" на осмото издание на конкурса “»“ проект на годината”.

" огато започнахме работа по проекта, работното му заглавие беше „јвариен комплект за оцел€ване през 2012 г.", об€сни  алин  окошаров, изпълнителен директор на …елоу 333. - «абел€захте ли какво се случи по нашето „ерноморие миналата година, когато токът спр€ и доста бизнеси фалираха. ”станових, че това е нещо, което не искам да се случва и на наши€ бизнес и именно затова решихме да бъдем енергонезависими по начин, който още го н€маше готов на пазара. »ма много варианти, по които можем да черпим енерги€, освен мрежата – слънце, в€тър, генератори и т.н. ¬сичко това не може да бъде обединено – н€маше такъв продукт, и ние се обърнахме към частни€ сектор - искам да благодар€ на фирма IPS, че ни помогнаха и разработиха този уникален продукт, както и за перфектното внедр€ване в нашата система", добави  окошаров.

ёрий √енов, началник управление "»“ операции" в Ѕанка ƒ—  връчи чек за паричната награда от 1050 лв. на  алин  окошаров, изпълнителен директор на "…елоу 333".

ѕроектът е отличен заради високата степен на иновативност и екологичност. »“ решението представл€ва система за добиване и преобразуване на слънчева енерги€, ко€то осигур€ва енергийна независимост на …елоу 333. “ази енерги€ се използва за захранване на електрическата апаратура, а излишната такава се съхран€ва в акумулаторни батерии. ѕри дни без слънце и недостатъчен зар€д в акумулаторните батерии системата стартира дизел генератор, който дозарежда батериите. ѕрез малките часове на денонощието, когато токът от електрозахранващата мрежа се отчита по нощна, доста по-изгодна тарифа, системата дозарежда акумулаторните батерии. —лед внедр€ването на технологичното решение става известна консумаци€та на отделната апаратура във всеки момент, което, от сво€ страна, позвол€ва използването на енергиен мениджмънт и въвеждането на енергийна дисциплина. —метката за изразходваната електроенерги€ е намал€ла с около 70%, а …елоу 333 постига пълна енергийна независимост. —поред представители на изпълнител€ на »“ проекта - »нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS), възможностите за надграждане на Exeron са неограничени, тъй като системата е изградена изц€ло на модулен принцип и увеличаването на капацитета става само чрез добав€не на нови модули към системата.

¬ категори€та проекти в „ орпоративни€ сектор" бе отличено и проектирането и внедр€ването на √»— за нуждите на Ќационална компани€ железопътна инфраструктура. —истемата обхваща ц€лата територи€ на Ѕългари€, ко€то е разделена на 13 регионални подразделени€ на Ќ ∆». ќсновна цел на въвеждането й е осигур€ване и идентифициране на обектите на жп инфраструктурата, както и установ€ване на т€хното местоположение в пространството. —истемата позвол€ва следене на обекти в реално време, постигане на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета. ѕроектът се финансира по ќперативна програма "“ранспорт", а разработката и внедр€ването е осъществено от  онсорциум „≈вро√ео–ейл", в който участват  онтракс, ≈—–» Ѕългари€, Ћирекс Ѕ√, ≈вросенс, √еокад-93 и √еотехинженеринг. 

¬ челната тройка според журито е и ≈динната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (≈»—ќ” –), в това число за издаване на полици на √аранционни€ фонд. »зградената интеграционна шина, свързваща √аранционни€ фонд и застрахователните компании, е предпоставка за подобр€ване на ефективността на работата, см€тат представители на фонда. —лед стартирането на системата €сно се е забел€зало подобрение във времето и качеството на обслужване на крайните клиенти. ¬ъзможността клиентът да провери в реално време валидността на издадената полица допринас€ за повишаване на доверието в застрахователите и в техните дистрибуционни канали. Ѕлагодарение на въведените от системата задължителни валидационни правила, възможността за технически грешки е сведена до минимум. »нтегрирани€т модул за бизнес анализ подобр€ва отчетността, улесн€ва контролните органи и предостав€ средства за мониторинг на пазара.

ќтличените обществени проекти

Ќикола Ќ€голов, старши мениджър консултантски услуги "”правление и »“" в KPMG Ѕългари€ и председател на журито на конкурса "»“ проект на годината" за 2011, връчи грамота за гол€мата награда в категори€та "ќбществени организации" на победител€ за „»нформационна система "ѕребро€ване 2011" на Ќационални€ статистически институт. „Ѕих искал да се над€ваме, че ще станем свидетели на проекти с подобна висока ефективност и през следващата година", за€ви Ќикола Ќ€голов.

Ќикола Ќ€голов, старши мениджър “ онсултантски услуги, управление и информационни технологии” в KPMG Ѕългари€, връчи грамотата за първа награда на доц. д-р ћариана  оцева, председател на Ќационални€ статистически институт - представител на победител€ в категори€ "ќбществени организации" - проектът “»нформационна система ѕребро€ване 2011 на Ќ—»".

„“ази награда е доказателство, че хубавите неща могат да се случват, когато се получава взаимодействие между държавната администраци€ и изпълнителите на проекти и не мога да не отчета заслугата на екипа на Ќ—» и на нашите партньори от фирма јбати, с които имахме изключително ползотворно сътрудничество – за€ви доц. д-р ћариана  оцева, председател на Ќ—». - “ози проект печели слава не само с тази награда, а и в ≈вропейски€ съюз и в другите статистически служби по света. Ќад€ваме се, че сме зарадвали хората с това, което направихме, и продължаваме с бъдещите услуги по електронното правителство".

ёрий √енов, началник управление "»“ операции" в Ѕанка ƒ—  връчи чек за паричната награда от 1050 лв. на доц. д-р ћариана  оцева, председател на Ќационални€ статистически институт - представител на победител€ в категори€ "ќбществени организации" - проектът “»нформационна система ѕребро€ване 2011 на Ќ—»".

ѕроектът е отличен заради гол€мата му обществена значимост и мултипликационен потенциал. »зпълнен е от  онсорциум „≈й —и ≈н  онсултинг" - обединение на фирмите јбати, —иела-Ќорма и Ќео —ървисис. ѕри разработването на информационната система са използвани изц€ло технологиите на Microsoft. ¬ъвеждането на новата информационна система помага за по-лесно, по-бързо, по-екологично и по-евтино осъществ€ване на пребро€ването на населението чрез използване предимствата на »нтернет. —пест€ват се и финансови, човешки и времеви ресурси (за преброители, за обработка и последващи разходи). ≈лектронното пребро€ване, което се проведе през февруари 2011 година, предизвика гол€м обществен интерес и степента на участие от страна на гражданите далеч надмина очаквани€та. ќбщи€т брой на българите, преброени по »нтернет, е 3 100 023, което представл€ва 41,2% от общи€ брой на хората, живеещи в Ѕългари€. “ова е изключително висок резултат. «а сравнение - средната очаквана стойност за държавите-членки на ≈— е 20%. »нформационна система „ѕребро€ване" е разработена и внедрена за сумата от 515 хил. лева без ƒƒ—, след избор от проведена процедура по реда на «ќѕ, при бюджет от 800 хил.лв. с ƒƒ—. »зползването на модерните технологии и най-вече пребро€ването през »нтернет е спестило на държавата около 3 милиона лева (намалени разходи за събиране на данни за преброители, обработка и последващи разходи).

ƒвата подгласника на победител€ в категори€та "ќбществени организации" са:

  • „ѕлан „Ѕъдеще" – подобр€ване на капацитета на човешките ресурси в ќбщина град ƒобрич за по-добро градско управление, планиране и развитие". –азработената в ќбщина град ƒобрич √»— е първото решение за подземни проводи и съоръжени€ с модул за териториално и селищно устройство у нас. “€ дава възможност да се извеждат справки и скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решени€ и предостав€нето на информаци€ за граждани и инвеститори. ¬ рамките на проекта е разработен и допълнителен интегриран модул за устройство на територи€та, който улесн€ва поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. ѕроектът носи реални ползи и за жителите на града. —истемата ще даде възможност да бъде прекратена порочната практика да се копае без необходимата информаци€ за подземната инфраструктура. ѕроектът се финансира чрез ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство от »сланди€,  н€жество Ћихтенщайн и  ралство Ќорвеги€; –азличните дейности по »“ проекта на ќбщина град ƒобрич са изпълнени от фирмите ≈—–» Ѕългари€ и —темо, от консорциум „ ерис", съставен от Kontrax и ≈—–» Ѕългари€, и от ќбединение  адастър за ƒобрич √ƒ 
  • „ѕо-добро обслужване чрез електронно управление в —еверозападен, —еверен централен и —евероизточен райони за планиране". ѕо проекта са изпълнени 6 областни портала – административни информационни системи (ј»—) – за предостав€не на 20 приоритизирани административни услуги, свързани с гражданско състо€ние, които биват предостав€ни от общинските администрации. —ъщо така чрез ј»— се предостав€т 23 административни услуги по държавна собственост и 24 по общинска собственост. “.е. по проекта ще се предлагат общо 67 услуги от —писъка на унифицираните наименовани€ на административните услуги (—”Ќј”). «а получаването на е-услуги потребителите тр€бва да разполагат с валиден универсален електронен подпис (”≈ѕ), уеб браузър и стандартизиран адрес на страницата на съответни€ информационен портал в »нтернет (URL). ѕроектът се финансира по ќперативна програма "јдминистративен капацитет" и е реализиран от изпълнен от фирмите √равис Ѕългари€,  авангард и “и ѕи ≈й ’орвад ќдит, ќбединение „“ј‘", съставено от “ехноЋогика, јдвен, и ‘ондаци€ „ѕраво и »нтернет", и консорциум „≈й ≈н ѕартнърс". 
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас