“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
19 дек
2011
 
 

4 » “ компании грабнаха HR награди от Ѕј”–„–

ћобилтел, Vivacom, и Hewlett-Packard Global Delivery Center Bulgaria и XS Software б€ха отличени в трите нови категории на годишните награди на Ѕј”–„–.

9733 прочитани€

¬ деветото издание на конкурса на Ѕългарска асоциаци€ за управление и развитие на човешките ресурси (Ѕј”–„–) за HR проекти, успешно реализирани в практиката, награди в трите нови категории получиха ћобилтел, Vivacom и Hewlett-Packard Global Delivery Center Bulgaria и XS Software, като последните две компании си поделиха златото в една област. ¬ конкурса в пет категории участваха общо 16 проекта. ќрганизаци€та раздаде призовете си на 16 декември в рамките на коледното си парти в столицата.  омисиите по вс€ка категори€ са съставени от председател, който е представител на ”— на Ѕј”–„–, и двама члена, едини€т от които е представител на миналогодишен победител.  онкурсът е отворен само за членове на Ѕј”–„–.

ўастливите носители на HR наградите на Ѕј”–„– за 2011 г. и част от членовете на журито

ѕризът в категори€ „”правление на ангажираността” отиде при ћобилтел за проекта “Be a partner!: ќт ангажираност към партньорство”, изпреварвайки другата кандидатура в тази област – проектът на Axway Ѕългари€. —печелили€т проект обедин€ва сери€ от инициативи, насочени към повишаване ангажираността на служителите към компани€та, но не чрез ежедневната им работа, а с допълнителни усили€ и участие в дейности, които имат пр€ко отношение към бизнес резултатите. ќсновната цел на програмата Be a partner! e ангажиране на всички служители на компани€та, независимо от сферата им на дейност, в задържането на клиентите и повишаване на т€хната удовлетвореност. »нициативите включват сери€ от програми, част от които “ѕрограма за управление на иновации и подобрени€”, “ѕрограма за привличане на нови клиенти” и др. ¬ категори€та кандидатстваха проекти, които са имали за цел повишаване на ангажираността на служителите с компани€та. ѕредседател на журито беше ¬ан€ Ќовакова – член на ”— на Ѕј”–„–, а членове - Ќина √евренова – директор „„овешки ресурси“ на Vivacom и —ветла —имидчиева, управл€ващ съдружник в Monday.

Vivacom е първенецът в категори€ „”правление на приемствеността” със сво€та програма „”правление на приемствеността на иновативното знание” - ключови служители на Vivacom”, като задмина кандидатурата на Avon Cosmetics. ÷елта на инициативата на мобилни€ оператор е да развива и задържа иновативното знание в компани€та, като идентифицира успешните специалисти с  незаменими професионални знани€ и умени€, подготв€ ги за по-нататъшното им израстване и създава услов€ да съхран€т и предадат своето ноу-хау на останалите професионалисти в т€хната област. ѕроектът е разработен изц€ло с вътрешен ресурс, а не е въвеждане на чуждестранен опит в тази област. ¬ тази категори€ кандидатстваха проекти, свързани с идентифициране, развитие и управление на приемствеността в организаци€та – дефиниране на критичните роли, оценка на талантите, планиране и управление на развитието на заместниците, промотиране.  омиси€та беше в състав председател —ветла —тоева – председател на ”— на Ѕј”–„–, и членове Ѕил€на √еоргиева – директор „„овешки ресурси“ на Ќестле Ѕългари€ и —ветослав Ѕогатинов – директор „„овешки ресурси“ на ј»» ƒейта ѕроцесинг.

¬ категори€ „ќрганизационна архитектура и дизайн” комиси€та с председател Ќели ’ристова, член на ”— на Ѕј”–„–, и членове ≈катерина  араризова – директор „„овешки ресурси“ на Schneider Electric Ѕългари€ и јнели€ √оргорова – управител на Key Success Indicators, присъди две награди за проекти, събрали максимални€ брой точки. Hewlett-Packard Global Delivery Center Bulgaria грабна едната статуетка за проекта си за оптимизаци€ на глобалната структурата на организаци€та по човешки ресурси и за инициативата си за създаване на център за отдалечено предостав€не на услуги в областта на човешките ресурси. XS Software пък взе други€ приз за иде€та си “XS LEGO”. HP GDC и XS Software изпревариха останалите кандидатури в категори€та – проектите на EOS Matrix и Intеrcom Group. ¬ категори€та кандидатстваха проекти, които са били свързани с изграждане или пром€на на организационна архитектура (поради представ€не на нови продукти и услуги, пром€на на бизнес стратеги€та, пром€на на пазарни услови€, повишаване на ефективността и др.) – пром€на на организационна структура, дизайн на роли и основни бизнес процеси.

¬ категори€ „”чене и развитие” победител е Ѕелла Ѕългари€ със сво€та “Ѕелла академи€ за продажби”. ¬ тази категори€ кандидатстваха проекти, свързани както с обучението и развитието на хората в компани€та, така и с управление на знанието. Ѕелла Ѕългари€ участва с още един проект, така че в тази категори€ се очерта най-гол€м брой претенденти – 6 проекта на 5 компании. ќстаналите кандидати б€ха IBM Ѕългари€, Ѕанка ѕиреос, Coca-Cola Hellenic Bottling Company Ѕългари€, и ѕќ  “ƒоверие”.

¬ категори€ „ орпоративна социална отговорност” приза грабна е Coca-Cola Hellenic Bottling Company Ѕългари€ за инициативата си „ћо€т зелен град” 2011 г.

 онстанца √ригорова, Computerworld Ѕългари€

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас