“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
15 дек
2011
 
 

»“ бизнесът иска повече кадри

–еалистични€т вариант е приемът да увеличава с малки стъпки в 5-годишен хоризонт, твърди проф. »ван —осков, декан на ‘ћ».

12663 прочитани€

«а повече дипломанти с фундаментални знани€ и мисловни умени€ апелираха представителите на българските »“ асоциации на среща, инициирана от ръководството на ‘акултета по математика и информатика (‘ћ») към —” „—в.  лимент ќхридски“, ко€то се проведе на 12 декември. ѕредставителите на бизнеса б€ха категорични, че възпитаниците на ‘ћ» са с най-високо ниво на подготовка. ѕосланието на софтуерната индустри€ към представителите на учебното звено обаче бе: „ѕроизвеждайте повече »“ специалисти, ние можем да ги поемем. ‘окусирайте се върху основата, вместо да обучавате студентите на конкретни езици и конкретни технологии. »ма ли фундамент, компаниите сами ще обучат кадрите на детайлите.“ ќчаква се скоро работната група на Ѕј— ќћ и Ѕј»“ по образование да конкретизира на следваща фаза от работата си учебните програми, от които индустри€та се нуждае, а спецификациите като изисквани€ на софтуерната индустри€ към всички специалисти ще бъдат подготвени до септември 2012 г.
ѕроф. »ван —осков, ‘ћ»„—лед 20-годишни неблагополучи€  в българското висше образование ние не можем за 1 година да тръгнем с гол€ма крачка напред – каза проф. »ван —осков, декан на ‘ћ». – — насто€щите си сили, ако натоварим много преподаватели, увеличим заплащането на сегашни€ състав, привлечем нови млади кадри и наемем нови сгради, можем да започнем да приемаме повече студенти. Ќо това не е реалистично да стане веднага.“ —поред него, при спазване на всички изброени услови€, е възможно да се увеличи приемът на студенти във факултета в 1-годишен план с още 50%. “ой обаче см€та, че реалистични€т вариант, особено в услови€та на демографска криза, е да се увеличава приемът с малки стъпки – вс€ка година с по 50 студенти повече да се записват във ‘ћ». ѕроф. —осков посочи, че по данни от рейтинговата класаци€ на българските ¬”«-ове, едва 35-40% от възпитаниците на факултета в специалност „»нформатика“ работ€т по специалността, ко€то са завършили, а вс€ка година в различните специалности на ‘ћ» се дипломират над 500 студенти. ƒанните на Ќ—» обаче не отчитат специалистите, заминали на работа в чужбина.

ќтносно придобиването на мисловни навици проф. —осков отбел€за, че те се възпитават със силно застъпено учене на математика и че това означава връщане към математическо обучение.

явор ƒжонев, член на ”— на Ѕј— ќћЅизнесът и ръководството на ‘ћ» стигнаха до извода, че е необходима генерална пром€на в държавните образователни изисквани€ на ћќћЌ, защото те буквално „връзват ръцете“ на факултета за различни промени, защото отделните учебни програми се включват в конкретни професионални направлени€ и излизането им от тези граници е много трудно. ≈лена ћаринова посочи, че такива разговори вече са проведени с министъра на образованието, младежта и науката —ергей »гнатов, а явор ƒжонев - член на ”— на Ѕј— ќћ, потвърди, че една от задачите на работната група по образование ще е именно такава.

ѕроф. —осков разбули казуса с автономи€та на университетите. ƒържавните ¬”«-ове не са автономни по отношение на определ€не на държавните поръчки – те се определ€т от ћќћЌ, но не се заплащат достатъчно от държавата. —ъщо така има ограничение в бро€ на студентите, които университетите са в състо€ние да поемат, или т. нар. капацитет, който се определ€ от страна на Ќјќј. ”величаване на приема е възможно единствено при повишаване на капацитета – повече зали и преподаватели, което не може да се случи с магическа пръчка. ѕри нарушение в капацитета се налагат сурови глоби.

—ледващи€т генерален казус на българската система за висше образование е, че например при изгонване на некадърен студент ¬”«-ът губи субсиди€та, ко€то му се отпуска от бюджета и така не може да се излезе от порочни€ кръг.

—поред явор ƒжонев, на кадрите, които излизат от университетите, им липсват фундаментални знани€ в две насоки – интердисциплинарни и социални умени€. “ова е един от ключовите изводи от анкета, проведена сред членове на Ѕј— ќћ, Ѕј»“ и Ѕ”ј, и от 3-месечната дейност на работната група на Ѕј— ќћ и Ѕј»“ по въпросите на образованието. —ред примерите за липса на фундаментални познани€ са умени€ по писане, планиране и управление на проекти, работа в екип, процесна работа, представ€не на идеи, структуриране на мисли, грамотно писане. „«а нас не е важно да се следва конкретен процес – CMMI, Agile и т. н. ѕо-съществена е концепци€та за това, че тр€бва да се следва и работи процесно“, допълни и ≈лена ћаринова, член на ”— на Ѕј»“.

—офтуерни€т бизнес е категоричен, че ако разполагаше с необходимите кадри, би се разраснал трикратно. —поред предвиждани€та с екстраполаци€ на работната група, към 2015 г. български€т »“ сектор ще има нужда от близо 22 000 нови кадри в областта на софтуерните разработки, 2300 специалисти по мениджмънт и около 3000 – за маркетинг и продажби.

—поред ƒжонев, добре е да се измисли съвременен начин за съчетаване на работа и учене, за да не губ€т студентите и от двете дейности.

»“ асоциациите см€тат, че недостигът на определени програми може да се реши чрез въвеждане на интердисциплинарни програми съвместно със —топански€ факултет на —”, например за бизнес анализ, за проектно координиране и управление, по технологични продажби, за технически писатели и за »“ журналисти.

ƒжонев изтъкна, че н€ма да бъде проблем да се внас€т преподаватели по конкретни предмети от чужбина, за да се осигур€т необходимите знани€ на учащите. —поред него, има остра нужда и от практически ориентирани »“ програми за следдипломна квалификаци€ за бакалаври и магистри, най-вече за управление на проекти, софтуерна архитектура, архитектура на »“ решени€, стратегически технологичен маркетинг, управление на софтуерна компани€. „Ќ€кои длъжности и роли в софтуерната индустри€ изискват опит от 5-10 години и подобни програми биха помогнали на новозавършилите студенти да натрупат ценни практически познан舓, об€сни той.

ѕроф. —осков увери представителите на »“ бизнеса, че ще вземе предвид изводите им в стратеги€та за развитие на ‘ћ». „»маме желание да въведем новости в обучението. »де€та ни е да привлечем студентите в аудитори€та, защото е €сно, че по време на следването си гол€ма част от т€х работ€т. —м€таме да засилим много текущи€ контрол, като ще въведем т. нар. readers – тоест външни лица, които да провер€ват писмените работи“, за€ви той.

≈лена ћаринова, член на ”— на Ѕј»“≈лена ћаринова, представител на Ѕј»“, предложи шест специалисти по управление на човешките ресурси да провеждат лекции и упражнени€ във ‘ћ» за преподаване на т. нар. меки умени€ – бизнес умени€, писане на имейли, представ€не на идеи и т. н. ѕроф. —осков прие иде€та и обеща още от следващи€ семестър за всички специалности в бакалавърските програми на ‘ћ» като факултативен предмет да се включи обучение по меки умени€.

ѕредставителите на ‘ћ» и на софтуерни€ бизнес се обединиха около иде€та представител на ‘акултета по математика и информатика да се включи в работната група по образование към Ѕј— ќћ и Ѕј»“, а впоследствие и в обществени€ съвет, чието създаване предстои. ¬ него ще бъдат поканени и представители на ћќћЌ, ћ»≈“, ћ“—ѕ и се предвижда той да не бъде учреден като звено на подчинение на държавната администраци€, а да бъде независима, устойчива на смените на правителствата структура, об€сни ≈лена ћаринова. ѕредвижда се съветът да служи за комуникаци€ и координаци€ между всички образователни институции, »“ индустри€та и държавата, допълни ƒжонев.

 онстанца √ригорова, Computerworld Ѕългари€

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас