Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Е-администрация
19 окт
2011
 
 

Съдебната система ще повишава ефективността и отчетността си с проекти по ОПАК

Допустими дейности по процедурата са разработване или обновяване на информационни системи, на регистри и бази данни, издаване на електронни информационни бюлетини и организиране на онлайн дискусионни форуми, както и разработване или обновяване на Интернет страниците на структурите на съдебната власт. Кандидатства се до 30 ноември.

3211 прочитания

Т. нар. конкретни бенефициенти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/11/1.5-03 на оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) ще могат да кандидатстват с проектни предложения за подобряване на организацията на работа и повишаване на ефективността в съдебната система. Крайни получатели на безвъзмездния финансов ресурс са Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и Прокуратурата на Република България.

Двайсет и пет експерти от съдебната система взеха участие на 19 октомври в информационен ден в София, организиран от ОПАК, на който експерти от оперативната програма представиха възможностите за участие в процедурата.

Примерни допустими дейности по процедурата са:

  • разработване на конкретни предложения и препоръки за промени на нормативни и стратегически документи;
  • разработване и усъвършенстване на концепции и планове за действие, на вътрешни правила и процедури, методологии, наръчници или други инструменти за работата на съдилищата и взаимодействието им с другите органи на съдебната власт;
  • оценка на функционирането и ефективността от случайното разпределение на делата и набелязване на мерки за оптимизирането му;
  • въвеждане или надграждане на механизмите за наблюдение на движението и ефективното управление на делата (например разработване и въвеждане на времеви стандарти);
  • разработване или обновяване на информационни системи, на регистри и бази данни, издаване на електронни информационни бюлетини и организиране на онлайн дискусионни форуми, както и разработване или обновяване на Интернет страниците на структурите  на съдебната власт.

Общият бюджет, който може да бъде договорен по настоящата процедура е 3 млн. лв., като минималният праг на проектите е 250 000 лв. Срокът за подаване на проектни предложения е 30.11.2011 г., 17.30 ч.

На информационния ден експертите от управляващия орган на ОПАК представиха всички документи за кандидатстване: указанията за кандидатстване, формуляра за кандидатстване и бюджета. Подробно бяха описани допустимите разходи, които могат да бъдат финансирани по ОПАК, както и най-често срещаните грешки и нередности при подаване на проектните предложения, както и при провеждане на обществени поръчки.

От стартирането на ОПАК досега са отворени 52 процедури, подадени са близо 1600 проектни предложения, сключени са 284 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 200 094 706 лв., като от тях са изплатени 96 598 296 лв. Това представлява над 27% от общия бюджет, което прави ОПАК програмата с най-висок процент договорени и усвоени средства в България.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Сергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в СофияСергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в София

Сингапурският специалист в областта на архивирането, възстановяването и защитата на данни създава свой голям инженерингов център в София, в който до 2-3 години трябва да работят над 200 високовалифицирани специалисти. Това обяви главният...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас