“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
30 авг
2011
 
 

 абинетът об€ви поръчка за развиване и поддръжка на »—”Ќ за 2,416 млн. лв. без ƒƒ—

ƒокументи за участие в процедурата могат да се закуп€т до 2 септември, а оферти се подават до 12 септември.

4748 прочитани€

ћинистерски€т съвет публикува на сайта си документаци€ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за техническа поддръжка на информационната система за управление и наблюдение (»—”Ќ) на —труктурните инструменти на ≈— в Ѕългари€. ѕрогнозната стойност на поръчката е 2 416 600 лв. без ƒƒ—, пише в об€влени€та, публикувани в електронните версии на ƒържавен вестник и на регистъра на обществените поръчки.

ќсновните цели на поръчката са:

  1. да се подобри и развие »нформационната система за управление и наблюдение в посока осигур€ване на поддръжката на ц€лата информаци€, необходима за изпълнението на оперативните програми и осигур€ване на съответствието на системата с промените в правилата за работа на сертифициращи€ и управл€ващи€ орган, междинното звено, одитиращи€ орган и др.;

  2. да се осигури възможност за прослед€ване на всички дейности по подбора, договар€нето, финансирането и изпълнението на проектите в оперативните програми;

  3. да се осигури техническа поддръжка на »—”Ќ за осигур€ване на непрекъсваемост на работни€ процес до 31.03.2015 г.;

  4. да се осигури гаранционна поддръжка за срок от 31.03.2015 г. до 31.10.2016 г.

ќсновно тр€бва да бъдат изпълнени две услуги „развитие на системата” и „поддържане и актуализиране на системата”. —рокът за изпълнение на поръчката е до 31.03.2015 г.

ќбществената поръчка се финансира по проект є 0081-÷ «-2.1 „ќсигур€ване на развитието и функционирането на »—”Ќ” (BG161PO002-2.1.01-0005-C0001), изпълн€ван от дирекци€ „»нформаци€ и системи за управление на средствата от ≈—” в јдминистраци€та на ћинистерски€ съвет. ѕроектът се финансира от оперативна програма „“ехническа помощ”, съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие.

ƒокументи за участие в процедурата могат да се закуп€т до 2 септември, а оферти се подават до 12 септември. √аранци€та за участие в процедурата е в размер на 24 166 лв.

”частниците тр€бва да са реализирали общ оборот за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) не по-малко от 4,8 млн. лв.  андидатите тр€бва да имат договори за предостав€не на услуги, сходни с предмета на насто€щата процедура, извършени през последните три години на обща стойност минимум 2,4 млн. лв. ¬секи участник тр€бва да осигури екип от специалисти с необходимата квалификаци€ за качествено изпълнение на дейностите по насто€щата поръчка за цели€ срок за изпълнение на договора, включително минимум пет ключови експерти в съответните области.

ѕрез юли правителството об€ви обществена поръчка за доставка на техника и софтуер за »—”Ќ,  чи€то прогнозна стойност според електронни€ регистър на обществените поръчки е 528 000 лв. без ƒƒ—.

ћеждувременно дирекци€ "ћеждународни проекти" на ћинистерството на вътрешните работи (ћ¬–) об€ви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за прилагане на нови технологии, методи и техники за повишаване на нивото на сигурност на използваните »“ за контрол и наблюдение на външните граници при използване на общи »“ ресурси от информационните системи, осигур€ващи обмен на данни с ≈—. ѕрогнозната стойност на поръчката е 193 хил. лв. √аранци€та за участие е 1900 лв. —рокът за купуване на документи за участие изтича на 19 септември, а подаване на оферти – 29 септември. ћинимални€т срок за изпълнение на поръчката е 90 дни.

—поред об€влението, целта на извършването на услугата е да се повиши нивото на сигурност на информационните услуги в ћ¬– чрез извършване на анализ на »“ средата, в ко€то функционират и се експлоатират информационните системи, ползвани в ежедневната дейност в граничната зона, спр€мо изисквани€та за сигурност и изготв€не на препоръки и програма за внедр€ване на високоефективни решени€ в областта на информационната сигурност, както и осигур€ване на обучение за служители на централно и регионално ниво по въпроси на сигурността на »“ средата.

ќт кандидатите се изисква да имат общ оборот (за физически лица общ доход) за последните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) в размер на минимум 570 хил. лв. без ƒƒ—. ”частникът следва да разполага с поне един технически архитект с магистърска степен в областта на информационните технологии, с доказан опит от поне 10 години трудов стаж в »“ и валидни сертификати Microsoft MCSE (поне от 5 г.) и ITIL Infrastructure Management Certificate или CISSP (поне от 5 г.).  андидатът тр€бва да разполага и с поне един технически консултант Microsoft с магистърска степен и доказан опит от 10 години трудов стаж в »“ с валидни сертификати MCSE (поне от 5 години), MCSE Messaging (поне от 5 години) и MCITP Enterprise Administrator 2008. »зисква се от кандидатстващата организаци€ да има и поне един технически консултант Networking с доказан опит от поне 5 г. трудов стаж в »“, притежаващ валидни сертификати Cisco CCVP и Cisco CCIE.

ћинистерство на вътрешните работи об€ви и процедура по «ќѕ за доставка на сканиращ електронен микроскоп (—≈ћ) с рентгенови микроанализатори и софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел за нуждите на Ќаучноизледователски институт по криминалистика и криминологи€ (Ќ»  ). √аранци€та за участие в процедурата е 7500 лв. ƒокументаци€та за участие се за€в€ва предварително на тел. 00359 2 982 21 42 и може да бъде разгледана и купена от кандидатите до 9 септември. —рокът за подаване на оферти изтича на 19 септември.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас