Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Образование
28 юли
2011
 
 

2 софтуерни курса по програмата SEMP на CMU стартират 2011/12 г. в СУ, ТУ-София

Курсовете са „Архитектури на софтуерните системи“ и „Методи за дизайн“ и са фундаментът на първото направление на SEMP – технологични основи

8625 прочитания

Софтуерната архитектура изгря през 1990-те като важна подобласт на софтуерното инженерство. Въпреки че добрият архитектурен дизайн дълго време бе разпознаван като критичен за успеха на всяка сложна софтуерна система, преди това архитектурната практика разчиташе главно на ad hoc, несистематизирани и особени техники и знания. До първото десетилетие на 21 век тази сфера съзря до точката, където се появиха широко познати таксономии за архитектурни модели, техники за официално представяне и анализиране на архитектури, методи за оценяване на архитектурен дизайн, масово възприемане на архитектурни продуктови линии и композиционни рамки, и техники за постигане на сходство между една архитектура и нейното прилагане.

Днес много от важните тенденции в софтуерния развой разчитат на доброто разбиране на софтуерната архитектура, включително архитектурата, ориентирана към услуги (SOA), облачните технологии, платформения дизайн и водената от модел архитектура.

Софтуерната архитектура е базирана на концепцията, че моделите от високо ниво на една система могат да бъдат полезни за разбирането на това как е организирана системата. Тези модели представят системата като сбор от компоненти и техните взаимодействия, заедно с определени свойства, например времево поведение, данни за наличността и др. След като един архитектурен модел бъде разработен, софтуерните инженери могат да приложат системата с увереност, че определени свойства ще се запазят.

Дейвид Гарлан, Университет Карнеги Мелън

Георги Шарков, ESI Center Източна Европа

Университетът Карнеги Мелън (CMU) е важен център за напредъка на тази област, базирана на изследванията от 1990-те години на проф. Дейвид Гарлан и Мери Шоу, както и на по-скорошните инициативи, спонсорирани от Института по софтуерно инженерство (SEI) на Карнеги Мелън. Това доведе до издаването на множество книги, провеждането на индустриални конференции и процъфтяваща изследователска програма. Освен това голяма част от работата на CMU по софтуерната архитектура е съсредоточена върху изготвянето на обучителни материали за професионални софтуерни инженери.

Във връзка с тази тема и с предстоящото стартиране на 2 курса на CMU в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет-София интервюирахме д-р Георги Шарков, регионален мениджър и управляващ директор на ESI (European Software Institute) Center за Източна Европа, и проф. Дейвид Гарлан – професор в Института за софтуерни изследвания и в Училището по компютърни науки към Университета Карнеги Мелън, където ръководи няколко изследователски проекта и е и директор на Програмите по професионално софтуерно инженерство. Проф. Гарлан се счита за един от бащите на съвременните софтуерни архитектури и през юли в София проведе курса „Подобряване на качеството на софтуера чрез софтуерна архитектура“.

Между 11 и 13 юли в София Дейвид Гарлан проведе курса „Подобряване на качеството на софтуера чрез софтуерна архитектура“, който е част от „Програмата за управление на софтуерното инженерство“ (SEMP). Колко души привлече курса? Колко успешен бе, получихте ли коментари?

Д. Г.: На курса имаше около 35 студенти, регистрациите бяха ограничени, за да запазим малък размера на класа. Моето лично впечатление е, че беше много успешен като въведение в софтуерната архитектура и че студентите биха искали да научат повече по темата чрез задълбочени курсове и обучение.

Г. Ш.: Освен студенти, повечето 3-4 курс на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) на Технически университет-София, Нов български университет и Американския университет в България, в курса участваха и 6 професионалисти от софтуерни фирми, които дадоха ценни препоръки за практическата насоченост на курса и внедряването му в учебните програми. Също така участваха и 9 преподаватели от SEMP, включени в квалификационната „train-the-trainer“ програма.

Макар и в кондензирана версия на пълен едносеместриален курс, интензивният 3-дневен курс беше оценен много високо от всички като фундамент на модерното софтуерно инженерство. Повечето препоръки са в посока разширяване на практическите аспекти и покриване на съвременните аспекти като облачни технологии, продуктови линии (за които организирахме открита лекция на съавтора на Дейвид Гарлан – д-р Пол Клеменс – през октомври 2010 г., пак по програмата SEMP), връзката с Agile, композирането на сложни системи от системи и постигане на оперативна съвместимост. На някои от тези аспекти вече са посветени специализирани курсове, но някак липсваше общата рамка, която проф. Гарлан ясно постави.

Курсът ще бъде трансфериран към няколко български университета, след като група от преподаватели премине едносеместриална специализация в Училището по компютърни науки към CMU. Колко преподаватели ще включи обучението? Какъв е критерият за селекция? Ще обучите ли още в бъдеще?

Г. Ш.: Целта на проекта SEMP, съфинансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID) и Фондация „Америка за България“, е модернизиране на университетското обучение по управление на софтуерното производство и ИКТ в България. На първи етап подготвяме групата курсове и съответните български преподаватели в три направления (технологии, процеси, бизнес), които ще покрият съдържанието на магистърска програма на световно ниво. Основен партньор от САЩ за реализацията му е Университета Карнеги Мелън, Питсбърг.

Фундаментът на първото направление на SEMP – технологични основи, са два основни курса на CMU („Архитектури на софтуерните системи“ и „Методи за дизайн“). За всеки един от тях през следващата учебна година ще бъдат обучени и акредитирани по двама български преподаватели, избрани според досегашния им опит и успехи в дисциплините, и по критериите на CMU и програмата SEMP. За курса по дизайн от септември за един семестър в Института за софтуерни изследвания заминават преподаватели от ФМИ и ФКСУ. Специализацията за курса по софтуерни архитектури ще е също за двама преподаватели от януари 2012 г.

Партньорството ни с Карнеги Мелън само започва с това – в зависимост от интереса и по-нататъшно финансиране на програмата имаме договореност за ускорено обучение на още преподаватели и за поддържане на нивото на трансферираните курсове, както и ще разширяваме обхвата с нови курсове и изследователска дейност.

Кога двата курса ще стартират в СУ и ТУ-София? Колко ще трае все от тях и за какви студенти са подходящи?

Д. Г.: Курсовете са магистърски и са предназначени за студенти с опит в софтуерния развой. Те ще бъдат водени в рамките на по един 13-седмичен семестър, при около 3 часа лекции на седмица и 9 часа допълнителна работа извън клас всяка седмица.

Г.Ш.: В рамките на SEMP предвиждаме задължително пилотно внедряване на всички курсове поне веднъж в рамките на сегашните учебни програми на съответните университети. Курсовете по дизайн очакваме от втория семестър на учебната 2011/12 г. – във ФМИ и ТУ-София.

Дори и този интензивен курс на проф. Гарлан вече беше включен в програмата на ФМИ за летния семестър и част от студентите ще получат кредити (и оценки) по съответните си магистърски или бакалавърски планове.

Други 3 курса на Института по софтуерно инженерство, за които вече имаме обучени и акредитирани преподаватели от НБУ и ТУ-София, са вече включени в учебната програма на НБУ за следващата учебна година. Уникалното за тях е, че това са професионални интензивни курсове (за управление на софтуерни екипи и управление на процесите на ниво екип и отделен програмист), които са специално адаптирани за академичната програма в едносеместриални курсове. Така че, програмата SEMP е предизвикателство не само за нас в България, а и за колегите от Карнеги Мелън.

Планирате ли да вкарате двата курса в други български университети?

Г.Ш.: Курсовете ще бъдат достъпни за всички партньори по програмата SEMP – освен СУ и ТУ -София, където ще има акредитирани преподаватели, има вече интерес и за програмите от другите ни партньори – НБУ и Американския университет, както и от Русенския университет и Варненския свободен университет, от които имаше участници и на курса на проф. Гарлан.

Остава открит въпросът за признаване на кредити и включване в сегашни учебни програми между университетите, но очакваме с новите правила за висшето образование и в унисон с изискванията на ЕС този процес да бъде улеснен и да дадем възможност на студентите ни да „пият вода от извора“.

До края на 2011 г. предвиждаме разработване на механизъм с основните партниращи български университети за сглобяване на отделните курсове в общ референтен магистърски профил, който да бъде одобрен от партньорите ни в Карнеги Мелън.

SEMP е съфинансирана от USAID и Фондация „Америка за България“. За колко време важи това финансиране? Какво ще се случи след този срок?

Г.Ш.: Програмата SEMP е ефективна до края на 2012 г., когато трябва да приключим с обучението на преподаватели и пилотирането на основните курсове. Няколко курса ще бъдат и подобрени версии на сегашни курсове от български университети (както академични – например статистика за ИТ мениджъри, така и предложени и водени от бизнеса – като виртуални системи или облачни технологии). Освен синхронизацията на съдържанието им и обединението на основните понятия около световните модели на процеси в една софтуерна или ИТ организация (на база на широко познатия вече и в България CMMI – Capability Maturity Model Integration – на Института по софтуерно инженерство на Карнеги Мелън), програмата ще има грижа до края да предостави на всички български преподаватели и допълнително знания и умения за организацията на учебната дейност и занятия. Това е обучението по центрирания около студента подход, което е част от „train-the-trainer“ програмата на SEMP. То има за цел да пренесе духа на преподаване и съвместна работа на студенти, преподаватели и индустрия.

Защо точно България? Какво води идеите и опита ви тук? Провеждали ли сте SEMP и другаде, около България?

Д.Г.: България е идеално позиционирана да извлече полза от този тип обучение, тъй като има бързо растяща софтуерна индустрия, добра мрежа от връзки с други страни и талантливи преподаватели. В Карнеги Мелън винаги търсим добри партньори, които да разширят обхвата на нашата напреднала програма по софтуерно инженерство, която е развивана през последните 20 години. Също така съм и голям фен на България и я посетих няколко пъти преди много години.

Въпросите зададе Тихомир Иванов

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас