“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
15 юни
2011
 
 

ѕроцедурите по двата мегапроекта за е-управление по ќѕј  ще се координират с »“ бранша

«ам.-министър ѕърван –усинов отправи предложение към »“ асоциациите да излъчат двама свои представители със съвещателен глас в комиси€та, ко€то работи като междинно звено между посто€нната работна група по е-управление и —ј–.

5610 прочитани€

ўе поканим представители на »“ бранша, за да обсъдим заданието и всички услови€ за участие и предсто€щите стъпки и дейности в проекта за “ѕодобр€ване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” за 18 млн. лв. по ќѕј , който ще стартира до н€колко седмици, и в проекта „ѕодобр€ване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” за 12 млн. лв., по който предстои подписване на договори. “ова за€ви ѕърван –усинов, заместник-министър на транспорта, »“ и съобщени€та по време на среща-дискуси€, организирана от Ѕј»“ и провела се на 15 юни в —офи€. —еминарът се осъществи с подкрепата на ¬иваком, ћайкрософт Ѕългари€, “елелинк и  омитекс.

—рокът за изпълнение и по двата проекта е 18 месеца. “Ќ€ма да пристъпим към об€в€ване на процедури по тези два проекта, без те да бъдат координирани с бизнеса”, категоричен беше –усинов.

» “ браншът тр€бва да е коректив на администраци€та и да й посочва грешките, но в конструктивен, безкористен план, посочи още –усинов.

 оординаци€та на хоризонтално ниво в областта на електронното управление се осъществ€ва от —ъвета за административна реформа (—ј–), като функциите му б€ха разширени. “ова е орган, който обслужва пр€ко ћинистерски съвет. —ледващата структура, ко€то функционира в тази област, е посто€нна работна група по е-управление, ко€то включва представители, включително »“ експерти, от администрациите. “ази група има право да предлага инициативи към —ј–, както и е задължена да изпълн€ва задачите, които й се постав€т.

ќт април месец функционира и петчленна комиси€, ко€то ще формулира обхвата на задачите, поставени от посто€нната работна група по е-управление, и оцен€ва и докладва на —ј– постигнатото от не€. –еално комиси€та координира и докладва двупосочно постигнатото от —ј– и работната група, като играе рол€та на междинно звено. —поред приетото от кабинета постановление,  омиси€та се председателства от зам.-министър ѕърван –усинов и включва ¬алери Ѕорисов, директор на дирекци€ "≈лектронно управление" в ћ“»“—, главни€т секретар на ћинистерски съвет, —имеон ƒ€нков, заместник министър-председател, председател на —ъвета по административна реформа и министър на финансите или негов представител, и секретар€т на —ј– – Ћили€ ”лева, съветник в политически€ кабинет на заместник министър-председател€ и министър на финансите.

ћ“»“— ще изпрати покани за предложение от браншовите организации да излъчат двама представители, които да представл€ват »“ бизнеса в комиси€та по е-управление. “е ще имат съвещателен глас в този орган на управление.

“омислав ƒончев, —имеон ƒ€нков и “еодор «ахов

Ќа семинара “омислав ƒончев, министър по управление на средствата от ≈— беше категоричен, че оперативна програма » “ н€ма да бъде има нито сега, нито в следващи€ програмен период. »де€та за създаване на »“ министерство, ко€то беше залегнала в предизборната програма на √≈–Ѕ, пък беше отхвърлена от —имеон ƒ€нков, заместник министър-председател, председател на —ъвета по административна реформа и министър на финансите, който уточни, че лично се е противопоставил на подобно решение в началото на управлението на насто€щото правителство.

ƒончев изтъкна, че огромна част от информаци€та в »нформационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти (»—”Ќ) вече е публичнодостъпна. ¬секи проект, всеки бенефициент, всеки договор, финансиран със средства от ≈— вече е досто€ние на гражданите. “ой посочи, че тъй като платформата, на ко€то стъпва »—”Ќ, е изградена с иде€та да бъде надграждана, могат да се прав€т следващи стъпки в развитието й. “ƒнес сутринта за първи път официално беше представена следващата много важна стъпка – възможността за кандидатстване по електронен път… “ова, което следва само след 2-3 седмици, е възможността за електронно отчитане”, каза ƒончев. —поред него, гол€мо предизвикателство ще е интегрирането на системата »—”Ќ с »нтегрираната система за администриране и контрол (»—ј ), в ко€то се отчитат средствата по ѕрограмата за развитие на селските райони.

ƒончев изтъкна, че в контекста на приоритетите в националните оперативни програми в следващи€ програмен период основните нужди и дефицити на Ѕългари€ са три - професионално образование, Ќ»–ƒ и качествено административно обслужване. ¬ този контекст √еорги –анделов, изпълнителен директор на ћайкрософт Ѕългари€ съобщи, че софтуерната компани€ финансира проучване за конкурентоспособност на Ѕългари€, което н€ма общо с »“ и резултатите от което ще бъде представено другата седмица. ѕо първоначални данни, основна пречка пред чуждестранните инвеститори е не толкова качеството, колкото липсата на интеграци€ на отделните държавни институции при влизане на чужда фирма в страната, тоест искането на едни и същи документи от различни администрации, нови разрешителни и др.

“ѕрез ц€лата дискуси€ говорихме за » “ бранша като едно ц€ло – двете асоциации (б.ред. Ѕј»“ и Ѕј— ќћ), и това е едно от най-силните послани€ от срещата – има държавна администраци€, има технологичен сектор, и ние сме заедно”, заключи “еодор «ахов, председател на ”— на Ѕј»“.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас