Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
09 юни
2011
 
 

“Пластик София” вече ползва ERP системата Pantheon 5.5

Компанията за търговия и логистика със стоки за еднократна употреба се довери на “БСВ Консултинг” за внедряването на системата за планиране на ресурсите.

6003 прочитания
ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Внедряване на Pantheon 5.5 

Възложител: “Пластик София” ООД

Изпълнител: “БСВ Консултинг” ЕООД 

Дата на стартиране и приключване: 21.05.2010 – 31.03.2011

Пластик София” ООД е специализирана в търговия и логистика със стоки за еднократна употреба. Тя се отличава от конкурентните организации с присъствието си във всички национално представени вериги и големи ключови клиенти. Търговското дружество осъществява доставки на територията на цяла България и износ в съседни държави. Фирмата предлага продукти от български производители и лидери на международния пазар в областта на стоките за еднократна употреба, както и иновативни и висококачествени биоразградими опаковки. Компанията се отличава с търговски екип, който има за цел да отговори на запитванията от клиентите в кратък срок. В процес на завършване е национална логистична база, която ще гарантира възможност за допълнително разширяване на продуктите и услугите, предоставяни на клиентите.

Бизнес предизвикателства, довели до ИТ проекта

В условията на понижена покупателна способност в последните две години и същевременното покачване на цените на суровините, голямата задача на “Пластик София” е осигуряването на качествени решения, предлагащи оптимална цена. Не по–малко важен е и въпросът за диференциране и предоставяне на уникални опаковки, които да участват в изграждането на неповторим бранд, обясниха от компанията.

Именно затова дружеството пристъпва към реализацията на проекта по внедряване на ERP системата Pantheon 5.5, за което се доверява на “БСВ Консултинг” ЕООД - първият дилър на PANTHEON в България. “БСВ Консултинг” участва активно в локализацията на PANTHEON, както и в тестването му и пилотните проекти и е част от многобройната мрежа от партньори на Datalab в страните – Словения, Сърбия, Хърватия, Босна и Херецеговина, Черна Гора, Косово, Македония, България и Румъния.

С въвеждането на информационното решение, “Пластик София” цели да разшири асортимента, да отвори нови търговски обекти, да осъществи продажби към ЕС, да увеличи пазарния си дял.

ИКТ решението

Pantheon 5.5 обхваща цялата дейност на “Пластик София” ООД. Това включва поръчки за покупки и продажби, склад, фактуриране, счетоводство, труд и работна заплата (ТРЗ) и човешки ресурси (ЧР).
Pantheon 5.5 е с класическа клиент сървър архитектура. Заради това е възможна едновременната работа на 14 точки в България и Румъния с около 40 конкурентни потребителя.  В някои точки има изградени локални мрежи, но всички въведени данни се изпращат веднага на сървъра. Сървърът е с гарантирана непрекъсваемост на Интернет и електричество.

Pantheon 5.5 в

Параметрите му са: Процесор Intel Pentium Dual Core E2200@2.20 Ghz, 4 GB RAM. Операционната система е Windows 2008 R2 Server 64 – битова, а като база данни се ползва MSSQL Server 2008 R2.

Новата ИТ система се ползва ежечасно във всички обекти на фирма “Пластик София”. Ползването може да се раздели на няколко части: 

1.1. Поддръжка на номенклатури 

- 1.1.1. Контрагенти – към контрагентите се включват клиенти и доставчици от страната и чужбина + техни обекти. Програмата дава възможност за ползване на т.нар. външни кодове (код на стоката при клиента или доставчика), цени по договор, промоции, валидност на цените за определен период, изчисляване на специфични отстъпки за клиенти. Освен това се поддържат складове, отдели, файлове за служители, банки. Към всеки контрагент се добавят детайли за контакт като e-mail, skype, телефони и т.н. Това позволява разговори по skype, без дори да се излиза от Pantheon 5.5, изпращане на генерираните документи по e-mail, пак директно от програмата. За транспортни нужди може да се въведат и GPS координати, които указват местоположението на контрагента/обекта. Към всеки контрагент могат да се прикачат произволен брой документи.

- 1.1.2. Стоки – включват се материални и нематериални стоки. Допълнително към посочените в точка 3.1.1. функционалности може да се добави прикачване на снимки към всеки артикул, връзка с Интернет магазин (ще бъде изградена на следващ етап), технологични и търговски описания, документация за стоките (сертификати, договори), производствени спецификации, технологични операции. Програмата осигурява проследяване на стоките в няколко мерни единици, отчети за залежали стоки, категоризация на стоките, проследяване на срок на годност. При въведени обеми и тегла на стоките може да се проследява обем и бруто/нето тегло на всяка отделна доставка. Възможен е и печат на баркодове в различни формати.

1.2. Поръчки за продажби и поръчки за покупки – ползват се за зареждане на обекти и складове. Изчислението на необходимите количества за покупка се извършва на база специфичен алгоритъм, който включва наличности, статистика за изминал период, коефициенти въведени от потребителя, прогнози. Поръчките за покупки могат да резервират заявените количества в склада. На по – късен етап при осъществяването на доставката, вече въведените поръчки просто се копират в стокова разписка/фактура. Ползването на една инсталация от много фирми дава възможност за копирането на поръчки за продажба от една фирма като поръчки за покупка в друга. При повтаряемост на поръчките също е възможно копирането на стара поръчка в нова.

1.3. Продажби - включва продажбите от всички обекти, изготвяне на документи придружаващи доставките с информация за превозни средства, шофьори, обект за доставка, платец на стоките, товарителници, дори телефон на лицето, което трябва да получи доставката. Pantheon 5.5 позволява обединяване на много стокови разписки в една фактура.

1.4. Покупки – въведените поръчки за покупки могат да се копират в една или много стокови разписки/фактури. Тук се въвеждат и покупките на услуги и дълготрайни активи. Важат същите правила като при продажбите за изчисляване на обеми, тегла и т.н.

1.5. Касови операции – появяват се като естествено продължение на покупки и продажби. Всички вече въведени документи се разплащат. Целта е отчитане на получените/изразходваните парични средства по обекти.

1.6. Счетоводство – въведените документи във всички гореизброени модули се осчетоводяват на базата на зададени шаблони. Възможно е да се въвеждат и други счетоводни документи.

1.7. Отчети – отчетите са прикачени към всеки модул. Общи черти на всички отчети са възможностите за експорт в много формати – PDF, HTML, Excel, BMP, RTF, XML, Open Document Text, Open Document Spreadsheet, CSV, TXT, GIF, TIFF, JPEG и възможността за директно изпращане по e-mail. От формата на екрана може да се отварят директно разглежданите документи, клиенти, стоки и т.н.

1.8. Дълготрайни активи – освен стандартните амортизации, има възможност за следене на местоположения, сервизи, отговорни лица, ДА под прага, генериране на файл за инвентаризация и импорт обратно след завършване на инвентаризацията, следене на прегледи, застраховки, разходи за МПС и т.н.

1.9. Задачи – задачите могат да се ползват от всички модули на програмата.

Ефект от реализацията

“Реализирането на ИТ проекта доведе до систематизиране на данните, хомогенност на информацията, ползване на една база данни от всички потребители, статистика за проследяване на определени количествени и качествени показатели. Осигури се прецизно следене на вземанията от клиенти и планиране на паричните потоци. Разполагаме с детайлни данни за каналите на дистрибуция и видовете клиенти, с цел подобряване на сътрудничеството с настоящи клиенти и установяване на такова с нови”, заяви Мартин Бабкин, управител на “Пластик София”.
Новото ИТ решение допринася за подобряване ефективността на работата, тъй като обединява търговските и счетоводните записи в една база, което помага за засилване на контрола върху цялостната дейност.

Потенциал за развитие

Съществуват възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка на внедреното информационно решение за ресурсно планиране според големината на бизнеса и броя на служителите. При нарастване броя на потребителите, е необходимо “Пластик София” само да промени броя на използваните лицензи, чрез добавяне на нови. Възможно е и преминаване към по–високи версии на Panteon 5.5, които съдържат BI функционалности за изграждане на хиперкубове и представяне на данните в графичен вид. За откриването на ново работно място се изисква работна станция и достъп до Интернет. Поради невъзможността всички точки да се обслужват от един Интернет доставчик се ползват няколко, но това не влияе на ползването на системата. Допълнително към системата може да се настрои:

 • Потвърждения на салда – при одит или в случай на необходимост бланките за потвърждение на салда, може да се изпращат към клиент/доставчици по e-mail;
 • Импорт/експорт на банкови извлечения – след получаване на информацията от банката, чрез електронно банкиране тази информация може да бъде импортирана директно в Pantheon;
 • Бар – код четци – за ускоряване на продажбите, може да се включат и бар – код четци към системата;
 • Фискални принтери – пак с цел по – лесно обслужване на клиенти и ускоряване на продажби фискални принтери могат да се свържат с Pantheon;
 • Архив на документи – ползва се Google apps – достъпен от всички точки архив на документи. Документите могат да се прикачат към контрагенти или артикули във всякакви формати – pdf, doc и т.н. Това може да са договори, сертификати и т.н.;
 • Електронен магазин – за клиенти, които желаят да поръчват, разглеждат плащат стоки през Интернет;
 • EDI трансфер – за импорт на документи от вериги, които ползват EDI за документооборота си;
 • Бар – кодове от PANTHEON – за всички артикули и опаковки;
 • Ред, място, рафт – за по – прецизно подреждане на склада, а оттам и по – бързо обслужване на клиенти;
 • Факс сървър – за изпращане на генерираните документи на факс директно от програмата;
 • Визуализиране на информация за клиенти на място – втори екран към определени работни станции. На него може да се визуализират продавани стоки, снимки, цени и друга желана от операторите информация;
 • Карти за клиенти – пластмасови карти за лесна и бърза идентификация на клиенти.
НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас