“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нформационно общество
19 май
2011
 
 

»нтелигентни гридове, иновации и »“ ще движат енергетиката и ютилити сектора

2,751 млрд. евро са заложени за периода 2007-2013 г. по рамковата програма Euratom към —едма рамкова програма на ≈—. »нициативи за стратегически изследвани€ в приоритетни области на » “ могат да се финансират с общ ресурс от 1,8 млрд. евро по приоритет Дѕолитика за информационното обществоУ на 7 –ѕ.

8240 прочитани€

„»новациите, новите технологии и постигането на устойчиво икономическо развитие са в дневни€ ред на държавата и на бизнес средите. Ѕългари€ има амбици€та до 2020 г. да намали с 50% енергийната интензивност на брутни€ си вътрешен продукт (Ѕ¬ѕ).

«атова се предвиждат мерки за насърчаване на енергоспест€ването, както при енергопроизводството, преноса и разпределението, така и при крайното потребление на енерги€. √оворим за въвеждането на т.нар. чрез интелигентни мрежи (smart grids). ќтговорна и вълнуваща е перспективата за превръщането на ≈вропа във високоефективна и нисковъглеродна икономика“, за€ви  ольо  олев, изпълнителен директор на јгенци€та по енергийна ефективност.

 ольо  олев, изпълнителен директор на јгенци€та по енергийна ефективност

јлександър ƒавидов, държавен експерт в дирекци€ „≈нергийни политики, стратегии и проекти” на ћ»≈“ уточни, че амбициозната цел за понижаване наполовина на енергийната интензивност на Ѕ¬ѕ е заложена в националната енергийна стратеги€ до 2020 г., ко€то в момента е внесена и се обсъжда от Ќародното събрание. ƒруга, задължителна задача на държавата е до 2020 г. 16% от общото крайно потребление на енерги€ в Ѕългари€ да бъде от възобнов€еми енергийни източници.

≈кспертите споделиха най-актуалната и важна информаци€ от сектора по време на осмото издание на националната конференци€ за иновации в енергетиката и бизнеса с комунални услуги. —ъбитието се проведе на 19 май под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, със съдействието на ƒържавната комиси€ за енергийно и водно регулиране и јгенци€та по енергийна ефективност.

ћеропри€тието се състо€ с подкрепата на David Holding, Datecs/Intergraph, ESRI, »нформационно обслужване, LRQA, Methodia, NDB/IBM и Vivacom.

» “ секторът допринас€ пр€ко за 5% от европейски€ брутен вътрешен продукт (Ѕ¬ѕ), посочи на конференци€та —тефан ѕаскал, експерт по политическите и технологични предизвикателства и състо€ние на страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа.
2,751 млрд. евро са заложени за периода 2007-2013 г. по –амковата програма за €дрени изследвани€ и дейности за обучение (Euratom) към —едма рамкова програма на ≈— (7 –ѕ). ¬ този бюджет са включени 1,947 млрд. евро за научни изследвани€ за енерги€ от синтез, 287 млн. евроза €дрено делене и радиационна защита и 517 млн. евро за €дрени дейности на —ъвместните изследователски центрове (JRC) на ≈  в областта на €дрената енергетика.

»нициативи за стратегически изследвани€ в приоритетни области на » “ могат да се финансират с общ ресурс от 1,8 млрд. евро по приоритет „ѕолитика за информационното общество“ на 7 –ѕ, об€сни ѕаскал. ѕо предизвикателство 6 на 7 –ѕ са заложени » “ за нисковъглеродна икономика, включително ефективно разработване и инструменти за мрежи за пренос на енерги€ и за енергийни гридове на бъдещето, а по предизвикателство 7 – » “ за предпри€ти€ и производство.

«а да достигнат общата цел, заложена в —тратеги€та „≈вропа 2020“, държавите-членки на ≈— ще тр€бва да удво€т годишните си публични разходи за » “ изследвани€ и развой от €5,5 млрд на €11 млрд., включително по европейските програми, изтъкна ѕаскал.

адвокат Ќиколай  искинов от адвокатско дружество „ѕенков, ћарков и ѕартньори”

Ќезависимо от тежките ограничени€ в правната рамка, потреблението за собствени нужди е сравнително добре уредено и насърчава разпределеното производство на електроенерги€. ¬ този смисъл считам, че се отвар€т много възможности, особено в сферата на телекомуникациите, за постав€не на самосто€телни източници на електроенерги€, например панели за захранване на предавателни станции, както и при осветлението на магистрали и при пречиствателните станции, посочи адвокат Ќиколай  искинов от адвокатско дружество „ѕенков, ћарков и ѕартньори”. ѕрилагането на нови€ подход на стимулиране на производство на електроенерги€ от биомаса и отпадъчни продукти и на пълно оползотвор€ване на съществуващите ресурси би довел до по-висока конкурентоспособност на предпри€ти€та.

„ќтговорът на въпроса каква държава искаме да бъде Ѕългари€ зависи както от политиците, така и от бизнеса. ѕравилното решение би било да се насочим към създаването на модерна държава, ко€то залага на иновации и информационни технологии. “ова е бъдещето, особено за малка държава като Ѕългари€. ћастодонти като  ремиковци и Ѕелене н€ма да ни свършат работа за постигането на това бъдеще и насочването на инвестиции в т€х означава, че н€ма пари за други решени€. ƒържавите, които се развиват най-бързо, заложиха на новите технологии и имат специална национална политика, насърчаваща създаването на такива фирми. “ова тр€бва да стане наш изключителен приоритет.” “ова за€ви ћартин ƒимитров – председател на  омиси€та по икономическа политика, енергетика и туризъм към Ќародното събрание. —поред него, ≈стони€ е изл€зла бързо от кризата благодарение на въвеждането на е-правителство. „¬ Ѕългари€ са изхарчени многократно повече средства за електронно правителство, отколкото в ≈стони€, но резултатите ги н€ма“, категоричен бе той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас