“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нформационно общество
бр. 17, 2011

29 апр
2011
 
 

»нтелигентни€т град има мултиплициращ ефект върху екологи€, гражданите и бизнеса

3702 прочитани€

¬ладимир ¬ладков
ѕо-екологичен начин на живот и по-удобен начин на придвижване на столичани чрез работа по проекти в сферата на възобнов€емите енергийни източници (¬≈»), транспорта, екологи€та и енергийна ефективност за развитие на —офи€ като устойчива среда е основна цел на —офийската община, за€ви кметът на —офи€ …орданка ‘андъкова по време на конференци€та „SMART CITY“, ко€то общината организира съвместно с 3≈-news.net. ¬ —толична община са стартирани 10 инвестиционни проекта, които изпълн€ват тази задача. „ѕускането в експлоатаци€ на втори€ метродиаметър през 2012 г. с обща дължина 13 км (проектът, осигур€ващ най-екологичен транспорт), ще се осигури намал€ване на автомобилни€ трафик поне с 25 на сто. ћетрото ще превозва по 400 000 пътника дневно, или около 50 000 в час, при средна скорост на пътуването от 80 км в час, като делът на метрото в столични€ транспорт ще достигне 38%, за€ви ‘андъкова. - ѕредвиден е и проект за модернизаци€ на градски€ транспорт, а 20 кръстовища в —офи€ ще бъдат с интелигентно управление на светофарните уредби.“ —ред останалите проекти ‘андъкова отличи първата в страната инсталаци€ за преработка на сметищен газ, ко€то захранва с електричество над 1700 домакинства. ќсвен това в момента се изграждат 7 км мрежа от велоалеи в кв. ћладост, започва строежа и на але€ по бул. √оце ƒелчев, ко€то ще свърже съществуващата але€ за велосипедисти по бул. Ѕорис III с ёжни€ парк. „÷елта е през 2013 г. в —офи€ да има над 100 км велоалеи“, каза ‘андъкова. —ъщевременно —толична община стимулира използването на електромобили, осигур€вайки безплатни паркоместа в „—ин€та зона“ за тези еко превозни средства, допълни кметът на —офи€.


„≈лектромобилите предостав€т изключителни възможности
за Ѕългари€ с мултиплициращ ефект върху много сектори – наука, образование, индустри€, еколог舓, допълни ≈вгени јнгелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма. “ой за€ви, че в министерството се обсъжда вписването на електромобилите като зелени обществени поръчки. „»маме силно развит енергиен сектор и производство на екогорива, качествен потенциал от инженери по енергетика и електротехника, ниски данъци и сравнително евтина електроенерги€. ¬ същото време зам€на на 20% от съществуващи€ автопарк с електромобили не изисква инсталиране на нови енергийни мощности“, допълни јнгелов. “ой см€та, че т. нар. умни грид мрежи ще дадат възможност за изглаждане на пиковете. „Ѕългари€ е една от 9-те държави, които се присъединиха към —ъвместната деклараци€ за електрическата мобилност в ≈вропа, като до средата на 2011 г. ≈— тр€бва да изготви общи стандарти за производство и зареждане на електромобили, допълва зам.-министърът. ћартин «аимов, председател на јсоциаци€та на електрическите превозни средства, за€ви, че живеем във време на революционни промени, като целта, об€вена от ≈— е 50% намал€ване на ƒ¬√ колите в градовете до 2030 г. и пълната им забрана до 2050 г. „—амо през 2010 г. в ≈— за горива са изразходвани 210 млрд. евро, об€ви «аимов. - ѕазарът на автотранспортни горива у нас е 5,9 млрд. лв., които са генерирали общо 26 109 GWh енерги€. ¬ същото време едва 20% е ефективността на ƒ¬√, което означава, че за 1 ћWh енерги€ плащаме по над 1100 лв. „¬ същото време нашето Ќародно събрание използва близо 200 големи автомобила, а в шведски€ парламент те са само 3. ¬реме е да слезем от големите автомобили и да ползваме по-ефективно алтернативи средства за транспорт“, добави «аимов. ѕилотен проект за изграждане на зар€дни станции за електромобили в —офи€ е стартирала фирма RENERGY, об€ви нейни€т представител Ќикола √аздов. —поред него до септември тази година в —офи€ тр€бва да има монтирани 5 до 8 зар€дни станции, като в рамките на 1 година електромобилите ще зареждат безплатно там. „ѕроектът предвижда последващо инсталиране на зар€дни станции във ¬арна, ѕловдив и основните пътища. Siemens Ѕългари€ е технологичен партньор на проекта, както и немската RWE, а финансирането е от ≈Ѕ¬–. „¬ јвстри€ например е изчислено, че 20% д€л на електромобилите в цели€ автопарк ще доведе до едва 3% ръст на енергийната консумаци€. ¬се пак масовата употреба на електрическите коли налага въвеждане на умни мрежи. »зискват се и по-големи стимули за гражданите и компаниите да придобиват електромобили“, допълни √аздов. “ой призна, че в света все още н€ма добри бизнес практики за връщане на вложените в зар€дните станции средства. „Ќе е тайна, че подобна инвестици€ не се връща в следващите 3 до 5 г. ¬се пак очакваме, че след 2013 до 2015 г. в ≈вропа ще има повече електромобили, ще се либерализира и енергийни€т пазар в Ѕългари€, ще бъдат натрупани и добри практики за „самоиздържане“ на подобни инсталации.

√радовете консумират 75% от ц€лата енерги€ в ≈вропа
и изхвърл€т 75% от —ќ2, за€ви ѕедро Ѕалестерос, координатор в DG TREN за »нтелигентна ≈вропа. «атова градовете имат най-гол€м потенциал за намал€ване на парниковите емисии особено по отношение на енергийната ефективност на старите жилищни сгради, които по този показател са просто „ужасни“, каза Ѕалестерос, един от инициаторите на т.нар. „—погодба на кметовете“ (Covenant of Mayors), подписана вече от близо 2500 общини в ≈вропа. Ќейната цел е превръщане на градовете в „удобни за живеене“, ниски енергийни сметки за гражданите, както и осигур€ване на повече работни места. —поразумението предвижда градовете да успе€т да постигнат намал€ване с повече от 20 на сто на въглеродните емисии до 2020 г., което е записано като цел на цели€ ≈—. „“ова е „директна“ задача на градските управи, ко€то включва интелигентен трафик, енергийно ефективни сгради, умни енергийни мрежи“, за€ви Ѕалестерос. ѕлатформата „—погодба на кметовете“ обедин€ва неправителствени организации, банки, ≈— институции, местни и регионални енергийни агенции, местни власти и техни асоциации и сдружени€. —поред Ѕалестерос постижени€та на участващите в споразумението включват 132 млн. тона CO2 емисии, спестени за една година (78 млн. от по-малко коли, 22 млн. от изгорени въглища), 25 000 работни места. „ќколо 4% от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие може да бъде вложен във ¬≈» и ефективност на сградите, като потенциалът за цели€ ≈— е 8 млрд. евро“, добави Ѕалестерос. “ой об€сни, че за н€колко месеца общинската администраци€ на ƒъблин е свалила с 13% енергийното си потребление чрез изключване на лампи, принтери и монитори, които не се ползват в момента. ѕетър “райков от —толична община за€ви, че през 2011 г. в —офи€ е стартиран демонстрационен проект за елекотромобилност, с оценка на поведението на потребителите и моделите за използване на превозните средства. ќсвен това общината е подписала меморандум с „≈« Ѕългари€ за въвеждане на електромобилите в —офи€ за срок от 5 г., зам€на на транспортни средства с ƒ¬√ с електромобили, осигур€ване на паркоместа, намал€ване на достъпа на ћѕ— на най-необходимите пътни артерии, където ще има алтернативен транспорт. Ћюбомир ’ристов от —толична община об€ви, че столицата изгражда интелигентна система за градски€ транспорт, ко€то струва около 5,5 млн. лв.. “€ ще обхване 20 от най-натоварените кръстовища, като 750 от автобусите, тролеите и трамваите, които минават през тези кръстовища, ще бъдат оборудвани с устройства за регулиране на трафика.  освените спест€вани€ от реализаци€та на проекта обаче се оцен€ват на около 130 млн. евро, а разходите за енерги€ ще бъдат намалени с 15%. ƒойчин „олаков от Siemens Ѕългари€ об€ви, че компани€та ще изпълн€ва проект в ќбщина ƒобрич за близо 1 млрд. лв. чрез регистрираното дружество Siemens Project Ventures. ¬ ѕловдив Siemens изгражда в “≈÷ – —евер смесен тип (когерационна) централа с инвестици€ на EVN в размер на 100 млн. лв., а в —ливен вече е завършен проект за подм€на на 11 000 лампи за улично осветление, които се управл€ват през GSM връзка с модерен център за управление. „„рез новата система община —ливен реализира спест€вани€ в размер на 62% по-малко електроенерги€ за осветление“, за€ви „олаков. “ой об€сни, че към основните три подразделени€ на Siemens скоро ще бъде добавено ново под името "»нфраструктура и градове", което ще се занимава с големи инфраструктурни проекти. —тефан ’илд от IBM за€ви, че по-важно от внедр€ването на различни технологични решени€ като електромобилите, умните енергийни мрежи и енергийната ефективност на сградите е да се промени поведението на хората, които да осъзна€т как те вли€€т върху енергийното равновесие. „¬ момента в ц€ла ≈вропа електроразпределителните дружествата „настръхват“ пред мисълта за многобройни електромобили, зареждащи едновременно акумулаторите си през нощта. Ќеобходимо е спешно вграждане на интелигентност в енергийната система“, добави той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас