“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
21 апр
2011
 
 

ƒо кра€ на април ще стартира схема за финансиране на ERP по ќѕ– Ѕ»

ќбщи€т бюджет на процедурата е 29 337 450 лв. (15 млн. евро).

6243 прочитани€

ERP ƒо кра€ на април предстои об€в€ването на процедура за безвъзмездно финансиране „ѕокриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предпри€ти€та” по оперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“. ѕо тази схема за първи път от об€в€ването на оперативната програма ще бъде осигурен безвъзмезден финансов ресурс за въвеждане на ERP или CRM системи, или друг вид системи за управление (—”) на ресурсите в предпри€ти€та, като се допускат разходи за закупуване на оборудване, машини, съоръжени€, допринас€щи за въвеждането на дадена —” или постигането на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и за закупуване на специализиран софтуер, допринас€щ завъвеждането на системите за управление. “ова съобщи —евделина √еоргиева, консултант „≈вропейски проекти и програми“ във фирма ƒелина консулт по време на семинара на Ѕрейн —торм  онсулт, проведен на 15 април в —офи€.

ƒопустими дейности по процедурата ще са дейности за предостав€не на професионални съвети и консултации за подготовка, разработване и въвеждане на посочените системи за управление на ресурсите, както и дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които допринас€т за въвеждане на посочените »“ решени€. –азрешено е финансирането и на въвеждане на системи за управление в предпри€ти€та като ISO 9001:2008, Ѕƒ— EN16001:2009 (Energy Management Systems), ISO 14001:2005 (EMAS), ISO 22000:2006, ISO 27001:2007, ISO 20000-1:2005, ISO 13485 и др. Ќе може да се кандидатства обаче за въвеждане на OHSAS 18001.

—ред допустимите дейности са и консултантски услуги, инвестиционна подкрепа, услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани органи или за удостовер€ване на съответствието на продукти от акредитирани органи, консултантски услуги за изготв€не на проектното предложение, одит и визуализаци€. ѕо програмата ще се финансират и дейности по постигане на продуктово съответствие на предпри€ти€та - —≈ маркировки и оценка на съответствието, както и въвеждане на добри производствени практики.

ќбщи€т бюджет на процедурата е 29 337 450 лева (или 15 млн. евро).

75% от общите допустими разходи по проекта ще се осигур€т от ќѕ– Ѕ», а оставащите 25 на сто следва да се финансира със собствени средства на кандидата.

ћаксимални€т размер на безвъзмездната помощ по един проект е 391 166 лв. (или 200 000 евро).

”правл€ващи€т орган на ќперативна програма "–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика" е дирекци€ "≈вропейски фондове за конкурентоспособност" в ћинистерство на икономиката, енергетиката и туризма, а »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ изпълн€ва функциите на ћеждинно звено по приоритет 1 и приоритет 2 на ќѕ– Ѕ».

≈“» ≈“»:
ќѕ– Ѕ»SMBERPCRM
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас