“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »нформационно общество
15 мар
2011
 
 

И 115,5 млн. е сумата по европрограма Дѕодкрепа за » “ политикиФ през 2011 г.

ѕрез 2010 г. българските организации получиха финансиране в размер на 651 530 евро по оперативна програма Дѕодкрепа за » “ политикиФ на ≈ .

4447 прочитани€

115,5 милиона евро е бюджетът на пети€ конкурс от оперативна програма „ѕодкрепа за » “ политики” от –амковата програма „ онкурентоспособност и иновации” на ≈вропейската общност.

ќбщи€т индикативен бюджет, за който се конкурират всички държави-членки на ≈—, възлиза на 125 милиона евро, като 9,5 млн. евро са предназначени за търгове. ѕо програмата се финансират пилотни проекти, обм€на на опит, изграждане на консенсус по политики, попул€ризиране и промоци€ на добри практики. ѕети€т конкурс беше об€вен на 1 март 2011 г.  райни€т срок за подаване на предложени€та е 1 юни 2011 г. ѕроектите ще бъдат оцен€вани в периода юни-юли и одобрените измежду т€х ще стартират в кра€ на 2011 г.

Ќай-гол€мо е финансирането по темата „÷ифрово съдържание“ - по тази ос са заделени почти 40 млн. евро за 2011 г. –амковата програма е един от основните финансови инструменти на ќбщността за реализиране на политическата рамка на информационното общество – ÷ифрови€т дневен ред за ≈вропа 2020.

Ќовините б€ха оповестени в рамките на информационен ден за научни организации и фирми, които ще кандидатстват за финансиране по европейската програма. —ъбитието бе организирано на 15 март от ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та в сътрудничество с фондаци€ „ѕриложни изследвани€ и комуникации”.

ѕет са основните теми и 15 – водещите цели, посочени в работната програма за 2011 г. по „ѕодкрепа за » “ политики”, разкри ≈ли  анева, национално контактно лице по програмата. “емите, по които може да се кандидатства, са „» “ за нисковъглеродна икономика и интелигентна мобилност“, „÷ифрово съдържание“, „» “ за здравеопазване, достойно остар€ване и социално приобщаване“, „» “ за иновативно правителство и публични услуги“ и „ќтворени иновации за услуги, предостав€ни през »нтернет“.

ќт 2007 г. досега са проведени четири годишни конкурса по програма “ѕодкрепа за » “ политики” и в момента тече петото издание. ѕрез 2010 г. българските организации получиха финансиране в размер на 651 530 евро, бе посочено в приветствието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщени€та ѕърван –усинов. ќт 33 кандидатствали държавни институции, фирми, университети и неправителствени организации, шест проекта с 8 български участника б€ха успешни. Ќай-активни б€ха малките и средни предпри€ти€, което се оцен€ва високо от ≈ , тъй като т€хното участие се поощр€ва.

«а проекти по тема „»нформационни и комуникационни технологии за ниско въглеродна икономика и интелигентна мобилност” са предвидени 24 милиона евро. ѕредложени€та тр€бва да са насочени към спест€ване на енерги€ в сградите поне 15 на сто годишно, както и за нискоенергийни и по-ефективни транспортни системи.  андидатите за финанасиране тр€бва да привлекат участници от ц€лата верига на доставки – от индустри€та, до архитектите, строителните предприемачи и крайните ползватели.

≈лектромобилите са една от най-ефективните възможности за радикална пром€на на днешната транспортна система. «атова пети€т конкурс ще подкрепи до 3 пилотни проекта на обща стойност до 7 млн. евро за тестване на градски и междуградски информационни услуги, които улесн€ват и подпомагат потребителите при използването на електромобили. “ова са например планирането на маршрути, оптимизаци€ на използваната енерги€ и презареждането, технологични решени€ за сподел€не на автомобили в градски услови€ и свързани с това бизнес модели.

Ќай-много средства – 38 милиона евро са предвидени за обогат€ване на цифровата библиотека “≈uropeana” и за модернизиране на системите за образование в ≈вропа чрез интегриране на е-ученето в програмите.

–азделът ”» “ за иновативно правителство и публични услуги” е с бюджет 21,5 милиона евро.  андидатите тр€бва да направ€т предложени€ за единна европейска платформа за електронна идентификаци€ на физически и юридически лица. ѕилотни€т проект тр€бва да осигури използването на цифровата идентификаци€ за електронни услуги в различни приложни сектори като транспорт, здравеопазване, социално и пенсионно осигур€ване, заетост, публични и бизнес регистрации, банково дело, телекомуникации.

18 милиона евро са предвидени за технологични решени€ за здравеопазване и грижи за възрастните. ѕроектите тр€бва да подпомогнат общоевропейската цел до 2015 г. гражданите на —тари€ континент да имат онлайн достъп до медицинските си здравни данни, а до 2020 г. – да ползват широко разпространени услуги чрез телемедицината.

¬лизането в консорциум се €в€ва най-гол€мото предизвикателство за българските организации, желаещи да кандидатстват по програма „ѕодкрепа за » “ политики” от –амкова програма „ онкурентоспособност и иновации”, посочи “отка „ернаева, член на програмни€ комитет. “ова е така, защото родни€т представител тр€бва да има авторитет и да може да докаже приноса си в проекта, посочи дамата-експерт.


–амкова програма " онкурентоспособност и иновации" на ≈ 

Ѕюджетът за цели€ програмен период 2007-2013 г. на –амкова програма „ онкурентоспособност и иновации” (CIP) на ≈  е 3,6 млрд. евро.

CIP се раздел€ на три оперативни програми: програма за предприемачество и иновации, програма "ѕодкрепа за » “ политики" и програма "»нтелигентна енерги€ - ≈вропа".

ќбщи€т бюджет за седемте години по програма "ѕодкрепа за » “ политики" е 730 млн. евро за 27те държави членки на ≈— и асоциирани страни.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас