“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
бр. 8, 2011

28 фев
2011
 
 

√одишни награди на Computerworld Д»“ проект 2010У

1821 прочитани€
≈-услугите на ќбщина —тара «агора и миграци€та  на »— на ≈.ћиролио станаха победители в състезанието за »“ проект на 2010 г. на в. Computerworld. „етирима из€вени в »“ областта специалисти б€ха отличени по повод 20-годишни€  юбилей на вестника и на компани€та издател, ICT Media - академик ѕетър  ендеров, ћарин  алчев, ƒимитър  остов и ћирослав ¬ичев.
 
ѕроектът за електронно административно обслужване в ќбщина —тара «агора и решението, осигурило миграци€ и модернизаци€ на бизнес критична информационна система в ≈. ћиролио станаха победители в конкурса “»“ проект на 2010”, организиран от в. Computerworld и Ѕанка ƒ— .
–ешението, подобр€ващо административното обслужване чрез е-правителство в старозагорската община, изпълнен от консорциум, включващ David Holding, Ciela и Cnsys, бе класирано на първо м€сто от журито в категори€ “ќбществени организации”. Ќегови подгласници станаха системата в Ќјѕ за анализ и изчистване на данни, изпълнена от √лобал консултинг, и обновените четири »— за управление на съдебните дела на ¬исши€ съдебен съвет, в чи€то реализаци€ са участвали Ћатона Ѕългари€, »нформационно обслужване, —именс Ѕългари€,  онсорциум ƒекстро груп, ‘ондаци€ ѕраво и »нтернет,  онсорциум —.ј.  онсултинг, Ќорма и Intelday Solutions.
 

«а престижното отличие в публични€ сектор се състезаваха общо 9 проекта. —ред т€х са биометрично базираната система за гласуване на депутатите в Ќародното събрание, разработена и въведена в експлоатаци€ от  онтракс, Ќационалната система за ранно предупреждение и оповест€ване, функционираща в 10 големи града у нас и осигур€ваща оповест€ване на 34% от населението, разгърната от консорциума “Hörmann- SEN”, създадени€т от —темо и Fujitsu изчислителен комплекс в ЅјЌ за авангардни изследвани€ по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии и др.
 

ѕри корпоративните проекти конкуренци€та бе много оспорвана, като крайните оценки на представените през 2010 г. на страниците на  вестника четиринайсет успешни »“ решени€ б€ха изключително близки. ќсвен реализираното от ћусала —офт решение в ≈. ћиролио, журито номинира още »“ проектите за модернизаци€ на ÷ќƒ в ≈нел ћарица »зток 3, изпълнено от “елелинк, ћнемоника и ITCE, и внедрените от IBS Ѕългари€ и —»— “ехнологи€ каси на самообслужване в ’ипермаркет  арфур - —офи€.
ѕредседател на комиси€та, определила победителите в конкурса, е Ќикола Ќ€голов, старши мениджър “»“ консултантски услуги” в KPMG Ѕългари€, а членовете са јлександър јпостолов, председател на ”— на Ѕј”ѕ, ¬еселин янков, изп. директор на Ѕј»“, √еорги Ѕрашнаров, председател на Ѕј— ќћ, √еорги Ўарков, директор на ≈—» ÷ентър Ѕългари€, ƒора ¬асилева, председател на ”— на Ѕългарската уеб асоциаци€, “отка „ернаева, началник отдел „“ехнологии на информационното общество“ в ћ“»“—, ёрий √енов, началник управление "»“ операции" в Ѕанка ƒ— , и Ќед€лка …оловска, управител на ICT Media.
 

ѕо време на събитието в столични€ хотел Ўератон по случай сво€ юбилей ICT Media връчи и специални награди на личности с принос за развитието на » “ у нас.
- јкадемик ѕетър  ендеров получи награда за ц€лостен принос към образованието и развитието на млади таланти в » “ сферата.
- ћарин  алчев, »“ директор на Ќќ», получи отличие за ц€лостен принос за внедр€ване на добрите » “ практики в държавната администраци€
- подуправител€т на ЅЌЅ ƒимитър  остов взе награда за ц€лостен принос за внедр€ване на национално значими » “ проекти във финансови€ сектор
- «а ц€лостни€ си принос за издигане на авторитета на » “ професионалистите в българските организации бе отличен ћирослав ¬ичев, изп. директор на Ѕанка ƒ—  и председател на ”— на „ луба на »“ мениджърите в Ѕългар舓.
Ќаградената в категори€та “ќбществени организации”
интегрирана система „1—:ејдминистраци€” в ќбщина —тара «агора обхваща всички процеси, свързани с предостав€нето на административни услуги на гражданите и бизнеса. –ешението обхваща процесите на за€в€ване и заплащане на административни услуги по множество канали, вътрешните административни процеси, извършена е и интеграци€ с вътрешни и външни за общината системи. „–еволюци€та, ко€то вие от »“ бранша творите в администраци€та, е много сериозна“, за€ви при получаването на наградата секретар€т на общината Ќиколина √орова.
 

Ќоминирани€т в същата категори€ общ »“ проект във ¬исши€ съдебен съвет обхваща четири системи за управление на съдебните дела. –ешени€та са внедрени във всички съдилища в страната и са интегрирани с уеб базирани€ интерфейс за съдебни актове и със софтуера за мониторинг и контрол на вещите лица. ¬ъзможността за обмен на е-папки на делата доказано спест€ва разходи на съдилищата. ѕодаването на жалби и искове по електронен път пък пести време и на гражданите, и на съдилищата, а въвеждането на е-подпис направи равностойни хартиените и електронните актове, искове и жалби.
 

¬недреното в Ќјѕ »“ решение на база платформата на Informatica съдържа два компонента - за интеграци€ (Informatica Power Center) и за валидиране на данни (Informatica Data Quality). “ези два модула са напълно интегрирани в обща платформа и не изискват отделни инсталации, както и специализирана интеграционна среда. ¬недр€ването дава възможност за автоматизираното и бързо изпълнение на действи€ с данните като анализ, профилиране, структуриране, екстракт, преформатиране, почистване, прехвърл€не, независимо от техни€ формат, местоположение и структура. “ова създава идеалните услови€, необходими на аналитичните приложени€ за бързото им внедр€ване и коректното им функциониране и оказва пр€ко вли€ние върху ефективността на всички бизнес процеси.
ќтличени€т в категори€ “ орпоративен сектор”
проект в ≈. ћиролио осигур€ва миграци€ на ц€лата »“ инфраструктура на ≈.ћиролио от мейнфрейм върху AIX базиран софтуер и хардуер, като ћусала —офт са успели да трансформират над 8 млн. реда код. –езултатът е значително оптимизиране на »“ разходите за италиански€ инвеститор и осъвремен€ване на системите. „ћусала —офт се справи с ц€лостната миграци€ в рамките на силно предизвикателен срок. Ѕлагодарение на ц€лото усилие не само постигнахме значително намал€ване на разходите, но и сме много по-подготвени да посрещаме динамично промен€щите се изисквани€ на компани€та. ≈волюци€та на бизнес нуждите тр€бва да върви ръка за ръка с развитието на »“ системите. ¬ момента проектът е във фаза поддръжка, както и се адресират допълнителни доработки”,  за€ви при награждаването ‘улвио ƒематеис, »“ мениджър в ≈. ћиролио. 
 

Ќоминаци€ в тази категори€ получи и пилотното внедр€ване на каси на самообслужване IBM Self Checkout, реализирано в ’ипермаркет  арфур – —офи€. Self Checkout терминалите дават възможност на клиентите да пазаруват по самосто€телен и при€тен начин - без чакане на опашки и при пълен контрол на процеса на покупка. 
ѕроектът в ≈нел ћарица »зток 3 включва изграждане на два центъра за обработка на данни – един на площадката в “≈÷-а и един в офиса в —офи€. ѕредложеното решение реализира Disaster Recovery система между двата центъра и е уникално за Ѕългари€, за€ви при награждаването ƒесислав Ўекерлетов, »“ мениджър в ≈нел ћарица »зток 3.
»нициативата »“ проект на годината стартира през 2004 г.
със съдействието на ѕърва инвестиционна банка, като в първата надпревара взеха участие 35 организации и фирми от различни браншове. Ќосител на гол€мата награда в инициативата и победител в категори€ “ќбществена значимост” бе јгенци€ “ћитници” с Ѕ»ћ»—, заводът на Ўнайдер ≈лектрик в ѕерущица получи награда за успешно изпълнение, Ќ≈  бе отличена в категори€ “≈фективност”, а ќбщина и –ƒ¬– —тара «агора взеха приза за мултипликационен потенциал. 
¬ конкурса “»“ проект 2005“ се състезаваха 32 български »“ проекта в 3 категории: “ќбществени организации”, “ орпоративни проекти” и “ћалки и средни фирми”. ѕобедители в т€х станаха съответно проектът »— ”ќтворена администраци€ ¬арна”, диспечерската GPS система в —офийски градски транспорт и внедрената в пловдивското предпри€тие Aiger Engineering единна »—. 
ѕрез 2006 г. в конкурса участваха общо 30 »“ проекта, реализирани в различни обществени организации и ведомства, предпри€ти€, научни институции. Ќаградите в двете категории -  обществен и частен сектор, като наградите грабнаха проектът за достъп до е-информаци€ за хора с увреждани€ в българските библиотеки и въведеното в ќMV Ѕългари€ BI решение. —пециална награда получи проектът за въвеждане на IBAN заради сво€та многообхватност, гол€ма национална значимост, връзка с много промени в нормативната база и платежните документи, както и поради това, че е изпълнен в срок без сътресени€.
 

ѕрез 2007 г. инициативата бе подкрепена от ѕро редит банк, като в състезанието се включиха 32 »“ проекта. ≈лектронната система за таксуване и контрол при паркиране в „син€" зона в —офи€ получи гол€мата награда в категори€ „ќбществени организации", а внедр€ването на услугата е-фактура на Ѕанксервиз в –айфайзен Ћизинг Ѕългари€ бе победител при корпоративните проекти. —ъс специална награда бе отличен проектът „“елецентрове" за принос в развитието на информационното общество в Ѕългари€.
ќт 2008 г. досега конкурсът се подпомага от Ѕанка ƒ— , а »“ проектите продължават да се състезават в двете “дисциплини“ - за внедр€вани€ в обществени и в частни организации. „Ќационална система за спешни повиквани€ с единен европейски номер 112” и електронни€т магазин на 2be получиха големите награди в петото издание на инициативата. —истемата 112 усп€ да спечели в една изключителна за обществените »“ проекти година, когато б€ха реализирани редица мащабни системи като отлаганата дълго време интегрирана »— на Ќ«ќ , системата за –¬ƒ; е-услугите, предостав€ни от Ќќ»; интегрираната »— в ЅЌЅ; системата за управление на опашките в Ќјѕ,  ј“ и ћ¬– и редица други.
ѕрез 2009 г. започна да се отчита и вли€нието на кризата, като на страниците на в. Computerworld б€ха представени общо 18 проекта, по 9 в двете категории. ѕобедител при обществените организации стана автоматизираната система за дистанционно наблюдение на пациенти и оповест€ване при спешни случаи в болница “—вета ≈катерина”, а при корпоративните системи бе наградено внедр€ването на »— SafeCash на ƒружеството за касови услуги.
ќтличи€та за личен принос
- јкадемик ѕетър  ендеров е президент на ћеждународна фондаци€ “—в. —в.  ирил и ћетодий”. “ой е член на »зпълнителни€ комитет на ћеждународната комиси€ по математическо образование от ќбщото събрание на —ветовни€ математически съюз. Ѕезспорен е приносът на акад.  ендеров в създаването и утвърждаването на националните и международни олимпиади по математика и информатика като посто€нно действаща школа за развитие на младите таланти. ѕрез 1989 г. той става председател на ќрганизационни€ комитет и на журито на ѕървата международна олимпиада по информатика за ученици от средните училища. ѕо инициатива на  ендеров през 1995 г. е учредена и ежегодно се връчва награда за учители с най-гол€м принос в откриването и развитието на таланта на учениците в Ѕългари€ по математика, информатика и природни науки. “ой е сред инициаторите на учредени€ през 2000 г. ”ченически институт по математика и информатика.
- ћарин  алчев е »“ директор на Ќќ». “ой е безспорен авторитет сред »“ ръководителите в държавната администраци€ с умението си да внедри добрите » “ практики в сво€та ежедневна работа и да използва потенциала на »“ за решаването на задачи със значителен социален ефект. — ръководената от него »“ дирекци€, Ќќ» стана една от първите институции, които предоставиха на практика електронни услуги за граждани и фирми още през 2003 г. ¬ допълнение,  алчев работи в Ќќ» вече 20 г.
- ƒимитър  остов в момента заема поста подуправител на ЅЌЅ. ѕод неговото ръководството са реализирани едни от най-значимите проекти в областта на платежните системи в страната, имащи сериозен » “ компонент. –аботата по тези проекти получи признание от ≈вропейската комиси€, ≈вропейската централна банка и други европейски институции.
¬ажен аспект от подготовката на националните платежни практики и стандарти за преход към ≈динната зона за плащани€ в евро SEPA е използването на BIC и IBAN като идентификатори при иницииране на плащане. ѕрез юни 2006 г. успешно приключи проектът по налагане на IBAN, който засегна платежните инфраструктури, банките и техните клиенти, като наложи пром€ната на около 10 милиона банкови сметки. — оглед подготовката на страната за въвеждане на еврото и постигане на по-ранна конвергенци€ с европейската платежна система и пазар, усили€та на ЅЌЅ и банковата общност б€ха насочени към реализиране на най-значими€ за страната проект в областта на плащани€та през 2010 г. – присъедин€ване към TARGET2. ќт 1 февруари 2010 г. стартира национални€т системен компонент на TARGET2. ”споредно с него започна работа и системата за обслужване на клиентски плащани€ в евро – BISERA7-EUR. “ака за банките и техните клиенти е осигурена надеждна и сигурна инфраструктура за обработка на малки и големи плащани€ в евро.
-  ато председател на ”— на " луба на »“ мениджърите в Ѕългари€" от основаването на тази организаци€ през 2007 г. досега, ћирослав ¬ичев инициира и допринас€ за осъществ€ването на поредица от инициативи, насочени към издигане на позици€та и авторитета на »“ мениджърите в българските организации. —ред тези инициативи са –учредените награди за “»“ мениджър на годината”, проучвани€ на добри практики за взаимодействие между »“ и бизнеса, включително чрез съвместна работа с организации на »“ мениджъри от други страни и т.н. ¬ допълнение, лични€т му професионален път потвърждава, че значителни€т опит, натрупан в областта на »“, дава добра основа за изграждането на успешни бизнес ръководители. “акива примери определено допринас€т »“ професи€та да има по-високо признание. 
»стори€ на наградите на Computerworld
ѕрез 2002 г. за »“ мениджъри на годината б€ха избрани ёли€ Ўивергиева от ќЅЅ и ¬енцислав ’ристов от служба √–јќ, а от »“ компаниите б€ха отличени —аша Ѕезуханова,  HP Ѕългари€, и …ордан …орданов,  онтракс.
ѕрез следващата 2003 г. титлата »“ мениджър на годината спечелиха ’ристо √еоргиев от —»— “ехнолоджи и ƒрагостина √рънчарова, Cisco Ѕългари€. «а внедрените »“ решени€ с приза »“ потребител на годината б€ха удстоени јтанас —иреков, »“ мениджър на ќбщина Ѕургас, и  ¬асилка —ирачевска от ћинистерство на енергетиката и енергийните ресурси.
—пециална награда за »“ ѕроект на 2003 г. получиха ¬ладимир Ѕогоев и явор ƒимитров от Ѕългарска народна банка за проекта RINGS.
 лубът на »“ мениджърите в Ѕългари€ и списание CIO възродиха тази традици€ през 2008 г. и вече три години провеждат конкурса. 
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас