“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
28 €ну
2011
 
 

»нформационни дни по ќѕ Д онкурентоспособностФ в страната организира ћ»≈“

”частниците в информационните дни в шест града ще бъдат запознати в подробности с услови€та за кандидатстване, допустимите бенефициенти, размерът на безвъзмездната финансова помощ и други по десет процедури.

3731 прочитани€

ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (ћ»≈“) и »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) организират поредна информационна кампани€ в страната по ќѕ “ онкурентоспособност”. “€ ще се проведе от 1 до 9 февруари 2011 г. в шест града по приложени€ график и ще раз€сни детайли по актуалните процедури от оперативната програма. ”частниците в информационните дни ще бъдат запознати в подробности с услови€та за кандидатстване, допустимите бенефициенти, размерът на безвъзмездната финансова помощ и други по следните десет процедури:

1.     „“ехнологична модернизаци€ в малки и средни предпри€ти€”;
2.     „ѕодкрепа за предпри€ти€ и кооперации на хора с увреждани€”;
3.     „ѕодкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.
4.     „–азработване на иновации от стартиращи предпри€ти€”;
5.     „ѕодкрепа за внедр€ване в производство на иновативни продукти, процеси и предостав€не на иновативни услуги”;
6.     „—ъздаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;
7.     „—ъздаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”;
8.     „ѕодкрепа за развитието на клъстерите в Ѕългари€”;
9.     „–азвитие на стартиращи иновативни предпри€ти€ чрез подкрепа за внедр€ване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
10.     „ѕодкрепа за създаване на технологични паркове”.

Ћектори ще бъдат експерти от »јЌћ—ѕ - междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, и от дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност” в ћ»≈“, което е неин управл€ващ орган.
ѕълни€т пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

»нформационните дни са отворени за участие на всички заинтересовани, както и за медиите. ”частието е безплатно.

√–ј‘»  на информационната кампани€ в страната по ќѕ “ онкурентоспособност”, организирана от ћ»≈“ и »јЌћ—ѕ

є   √рад   ƒата   ћ€сто за провеждане/јдрес

1 –усе 01.02.2011 г. ¬торник 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00 ѕленарна зала ќбщинска администраци€ √р. –усе пл. „—вобода” є 6, ет.1

2 ¬арна 02.02.2011 г. —р€да 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00  онферентна зала √ранд ’отел „ƒим€т” Ѕул. "" н€з Ѕорис ≤" є 111 

3 Ѕургас 03.02.2011 г. четвъртък 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00 ч.  «ала „јмфиби€”, хотел „јква”  -с „Ћазур” Ѕул. „ƒемокраци€”

4 ѕловдив 04.02.2011 г. ѕетък 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00 ч.  онферентна зала ’отел „—анкт ѕетербург”, гр.ѕловдив 4003, бул.”Ѕългари€” є97 

¬раца 07.02.2011 г. понеделник 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00 ч.  онферентна «ала на “ърговско -ѕромишлена ѕалата ¬раца  ултурен дом, ет. 2 ѕл. "’ристо Ѕотев" √р. ¬раца 

6 —офи€ 09.02.2011 г. ср€да 10.00 – 17.30 ч. –егистраци€: 9.30 - 10.00 ч. јулата на Ћесотехнически университет - ”чебно-лабораторен корпус, бул. „ лимент ќхридски” є 10.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас