“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | CAD/CAM/CAE
22 ное
2010
 
 

Ћю Ќелсън, ESRI: —прав€нето с бедстви€ е по-ефективно с √»—

»зготв€нето на възможни сценарии на бедстви€ е много важно условие за непрекъсваемостта на бизнеса.

5775 прочитани€

Ћю Ќелсън, ESRIЋю Ќелсън е мениджър „–ешени€ за правоприлагане“ и ръководител на отдела за индустриални решени€ в ESRI. ¬ сферата на изпълнението на закона той има зад гърба си общо 30 години опит на различни нива – полеви операции, администраци€, патрулиране, трафик, детективство, специални оръжи€ и тактики и обучение. ћежду 1993 г. и 1998 г. Ќелсън оглав€ва полицейското управление в –едлендс,  алифорни€, където за пръв път въвежда географски информационни системи (√»—) за анализирането на престъплени€ и за управлението и подобр€ването на трафика.

–азкажете ни за полицейското управление, което ръководихте.

–аботих за полицейското управление в –едлендс,  алифорни€. “ова е град с население от около 80 000 души, който е близо до Ћос јнджелис. “ам внедрихме √»— технологии. Ќаправихме това поради н€колко причини. ≈дната бе, че в една област, където има хора, които си плащат данъците, за да поддържат полици€та, ние сме лидер в загубите, не правим пари. “ака че на нас остава да бъдем много ефективни спр€мо разходите и начина, по който си вършим работата. «атова първото нещо, към което погледнах, б€ха обществените проблеми, с които тр€бва да се справ€ме. ћоже и да не са големи престъплени€, а вандализъм и тийнейджъри, които прав€т бели вместо да ход€т на училище. —ъщо се опитахме да се обърнем и към тенденци€та за полици€, ориентирана към обществото – става въпрос за въвличането на хората в това, което става. “радиционно полици€та казва на обществото какво да очаква, а наши€т подход бе да се срещаме с хората и да ги питаме какви са проблемите им там, където живе€т. Ќапример тр€бваше да се справ€ме с по-тежки престъплени€ – влизане с взлом, грабежи и др., при които започнахме да търсим горещи точки и повтар€щи се модели – нещо, в което √»— са наистина добри. ¬ече можехме да търсим нещо не само според местоположението, а и според времеви€ аспект. јко комбинирате всичко това, можете да разберете които са по-натоварените дни от седмицата, какви са по-тежките часове от тези дни и това подсказва къде да се изпрат€т полицаи, от колко служители има нужда и с каква специализаци€ – дали става въпрос за престъпление или трафик.

ѕомислете за това, което полици€та прави – ние патрулираме, арестуваме хора, опитваме се да предотвратим престъпление, събираме доказателства, разследваме. ¬сички тези неща имат местоположение – престъплението се случва н€къде, жертвата е н€къде, заподозрените живе€т н€къде, доказателствата са намерени н€къде, имущество се краде от едно м€сто и се открива на друго. “ака че м€стото става една от доминантните характеристики на правоприлагането, но много малко хора използват географи€та за асистиране на полици€та. √»— не слага белезниците на престъпниците и не ги вкарва в затвора, но често постав€ полицаите в удобна позици€ за прекрат€ване или предотврат€ване на престъплени€. Ќие се вгледахме, вид€хме къде и в кои части на ден€ се случват различни неща и поставихме хора там, които да след€т и да предотврат€ват престъплени€. ÷€лата иде€ на това е да бъдем проактивни, да използваме тези технологии като удължаване ръката на закона.

¬ този ред на мисли можем да говорим и за евакуаци€ при пожар или други бедстви€. “р€бва да знаем къде са опасните места в обществото, къде ще отидем, ако главната ни сграда се срути при земетресение, къде ще евакуираме хората. ¬сичко това е свързано директно с географи€та.

ѕосещението ви в Ѕългари€ знак ли е за това, че ESRI Ѕългари€ ще насочи повече усили€ към попул€ризирането на √»— в гореспоменатите области?

ESRI Ѕългари€ работи с различни агенции от тези сфери от много време. ƒойдох тук преди две години и говорих с представители на правителството и с други хора. Ќасто€щото ми посещение е следваща стъпка. Ѕългари€ е страна с гол€м »“ капацитет – имате много умни хора. ѕри срещите ми предни€ път и сега се вижда, че страните ни имат едни и същи проблеми в различни степени. —лед срещата ми с н€кои хора стана €сно, че географските информационни системи биха им помогнали директно да подобр€т адресирането на спешни случаи. —тава въпрос за организирането на информаци€та, визуалното й анализиране, анализирането на критичната инфраструктура във връзка с вс€ко общество и с наци€та като ц€ло. “р€бва да знаем какво крепи живота на обществото. Ќе можем да защитим или да смекчим всичко, но определено можем да защитим това, което е най-важно. ќпредел€нето на най-важните приоритети е първото нещо, което правим.

Ќаскоро на Ѕалканите имаше доста земетресени€, включително в Ѕългари€. «наете ли за т€х и как √»— могат да помогнат за адресирането на такива бедстви€?

јз говор€ за земетресени€, големи пожари, бури, наводнени€. «апознат съм със земетресени€та на Ѕалканите, знам за трусовете в “урци€, ѕакистан, „или и други места и сме работили с хората там, за да помогнем. “ова определено е притеснение, но не става въпрос само за подготовка за земетресение, а и за отговор на това бедствие. ѕодготовка за непрекъсваемост на бизнеса, ако става въпрос за ютилити например. Ќищо н€ма да предотврати всички щети, но могат да се откри€т слабите места, за да се смекчат рисковете в максимална степен. —ледващата стъпка е възстанов€ването след земетресението, което изисква познаване на ресурсите. “ова е част от процеса на планиране – мога да премина през сценарии на земетресени€, възстанов€ване след трусове, мога да прецен€ конструкци€та на сградите спр€мо силата на земетресението.

ƒоколко √»— могат да помогнат при прогнозирането на земетресени€?

Ќевъзможно е. ѕовечето хора казват, че едно земетресение може да се предвиди най-много 15 минути преди да се случи. Ќо е възможно да разполагате с модел на най-лоши€ сценарий. Ќ€ма значение от типа на бедствието. ћожем да кажем, че ако определено количество дъждове паднат на дадено м€сто, там ще има наводнени€. —пособни сме да създадем сценарии за вс€какви ситуации.

 огато гол€мо бедствие се случи, това води до загуба на данни.  ак могат √»— да помогнат в предотврат€ването на такива загуби?

“ук става въпрос за непрекъсваемостта на бизнеса.  ак да сме сигурни в този континуитет? Ќа първо м€сто е нужна солидна »“ инфраструктура, а на второ – съхранението на данни с н€колко местоположени€. јко данните ви се съхран€ват в една сграда и т€ се срути? јз работ€ в сферата на бедстви€та в глобален мащаб и такива неща се случват.  атрина, „или, ѕакистан, “урци€. ѕон€кога дори може да не става въпрос за данните. ћоже единствени€т човек, който знае къде и дадена информаци€, да загине. “ова, което √»— предостав€, е възможността за справ€не с аспекта на локаци€та.

ѕомислете и за езика на картите – всички говор€т един и същи език, ако визуализират информаци€та върху една карта. “ова е концепци€та на владеенето на езика на картите – мога да ви покажа снимка на проблема и вие ще го разберете.

«ащо е важна географи€та? “€ не решава липсата на резервни данни или на повече хора, които зна€т какво се случва, но това, което предостав€, е методи за управление на данни, неверо€тни инструменти за анализи, възможности за моделиране, способността за визуализиране и сподел€не на данните с всичките й атрибути. ≈дин от проблемите тук обаче е използването на еднакви символи и значени€. “ова открихме, когато работихме по събити€та от 11 септември в Ќю …орк. –азлични агенции използваха еднакви символи, но с различно значение. ƒруго, което √»— прав€т, е моменталното показване на картата на нещо, което иначе може да ми отнеме един час, за да об€сн€.

¬ъпросите зададе: “ихомир »ванов

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас