Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Системи и решения
16 ное
2010
 
 

До края на текущата година трябва да са налични метаданни по INSPIRE

До ноември 2011 г. услугите за откриване и разглеждане на пространствени данни в България - както и във всяка друга държава-членка на ЕС, трябва да са достъпни.

3899 прочитания

До края на текущата година трябва да са налични метаданни за пространствени данни съгласно Анекс I и II към Директивата INSPIRE. До октомври 2011 г. следва да бъде приложен Регламентът по отношение на достъпа до масиви от пространствени данни и услуги на държавите-членки от институциите и органите на Общността при хармонизирани условия, заяви по време на 12-ото издание на "ЕСРИ Потребителска Конференция" заместник – министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Първан Русинов.


Първан Русинов, МТИТС и Евгения Караджова, ЕСРИ България


До ноември 2011 г. услугите за откриване и разглеждане на пространствени данни в България - както и във всяка друга държава-членка на ЕС, трябва да са достъпни. “Това е едно изключително предизвикателство пред нас”, посочи зам.-министър Първан Русинов.
Към юни 2012 г. новосъздадените преструктурирани според Анекс I масиви от пространствени данни трябва да са достъпни, а до декември 2012 г. – услугите за трансформиране и изтегляне.

Всички посочени изисквания са намерили своето място в родната нормативна уредба в приетия през март Закон за достъп до пространствените данни (ЗДПП). Благодарение на приемането на националното законодателство, ЕК спря наказателната процедура спрямо България.
По силата ЗДПП е създаден междуведомствен съвет по пространствени данни, който заедно с изпълнителната агенция трябва да подпомага МТИТС в изпълнение на задачите му по директивата. Вече е приет правилник и съветът работи. През май тази година е подготвен и доклад за хода по прилагане на директивата INSPIRE до 2012 г., представен на ЕК. Изготвена е картата на държавните структури, които имат отговорности по различните тематични пространствени данни при изработване на програма, която трябва да бъде приета от Министерски съвет. Тя ще включва конкретните задължения и технология по прилагането на ЗДПП и регламентите на ЕК.

ПРОБЛЕМИ:
 липсва достатъчен експертен капацитет в административните структури, който трябва да прилага изискванията ЗДПП и регламентите на ЕС;

 и на национално, и на европейско ниво има недобро познаване на нормативната база – огромен набор от документи – регламенти, спецификации и др., който съдържа информация, сложна за възприемане, разбиране и прилагане.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
- създаване на специализирани екипи в държавните структури;
- създаване на Национална концепция за изграждане на инфраструктурата за пространствените данни – това още не е направено;
- анализ на всяка държавна структура за съответствие на пространствените данни и услуги с изискванията на регламентите и на закона;
- разработване на Национална пътна карта за дейностите и сроковете за изпълнение, съобразена с европейската, с цел избягване на закъснения и наказателни процедури;
- провеждане на широка разяснителна кампания за целите, задачите и дейностите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- INSPIRE чрез инфраструктура и единни стандарти осигурява публичните власти с пространствена информация и възможността да я предоставят на лицата, ангажирани в прозена на вземане на решения чрез политици, бизнеса и публичната администрация;
- активиране на индустрията, която трябва да е готова да осигури системи и средства, съвместими с изискванията и правилата за прилагане на INSPIRE, непосредствено след приемането на директивата и синхронизирането й с националните законодателства. Директивата изисква адаптация на ГИС инфраструктурите и информационните процеси с изработените към нея стандарти и правила.
- INSPIRE дава знак на пазара за пространствена информация, като ясно дефинира единствено подхода за предоставяне на услуги.
- INSPIRE позволява улесняване на междуинституционален и трансграничен достъп до пронстранствени данни и услуги за тях на базата на реализирана оперативна съвместимост.
- след Google Earth, INSPIRE ще предложи нова динамика на пространствената информация посредством осигуряване на достъп до данни, събрани и обработвани чрез високотехнологични ГИС продукти.

Директивата INSPIRE на ЕК е влиза в сила през 2007 г. Тя  определя общи правила за създаване на европейската инфраструктура за пространствена информация. Основава се на инфраструктура за съществуващата пространствена информация, която се управлява от държавите-членки, тоест на този етап от страните от ЕС не се изисква създаване на нова информация, а организация на достъпа до вече създадената. Не се засягат съществуващите права на интелектуална собственост, осигурява се споделяне на данни и изграждане на инфраструктура на европейско ниво.
Инфраструктурата включва: метаданни, масиви от пространствени данни, услуги, мрежови услуги и технологии, споразумения за обмен и използване, механизми за координати и наблюдения, процеси и процедури. Инфраструктурата за пространствена информация в европейската общност се използва за целите на политиките в сферата на околната среда и политики и дейности, които могат да окажат влияние върху тях.

Директивата INSPIRE трябва да бъде приложена в законодателството на всяка държава-членка. Според изискванията на този документ, във всяка уврочленка трябва да има създаден работещ координиращ орган, който да носи отговорност за координирано провеждане на политиката, насочени усилия в една посока, постигане на бързи резултати, както и да представя периодични отчети на ЕК. Достъпът до инфраструктурата се осъществява чрез национален портал за пространствени данни, който следва да бъде изграден и който трябва да бъде свързан с европейския геопортал. Националният портал служи основно за обмен на данни между администрациите в една държава, а и на европейско ниво, за намиране, разглеждане и трансформиране на данни. Към този портал е свързана и инфраструктурата на съответните министерства, агенции, общински и областни администрации, както и трети лица, като всички те попадат в обхвата и на директивата, и на националното законодателство. Всички те създават метаданни, масиви от данни, и услуги за достъп до данните, създават задължителни услуги с данни и метаданни и стандартизират по съответния начин данните.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас