“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
27 окт
2010
 
 

ƒ-р ƒимитър ƒжендов: »маме възможност за растеж, но сегашни€т бизнес климат не го позвол€ва

ўе продължим с инвестициите в областта на интеграционните проекти с помощта на Informatica и EMC Documentum.

6813 прочитани€


д-р ƒимитър ƒжендов – управител на √лобал  онсултинг

Ќа 19 октомври компани€та за системна интеграци€ √лобал  онсултинг отпразнува с коктейл сво€ юбилей – 15 години на български€ »“ пазар. Ќа партито присъстваха колеги, които са част от екипа на фирмата още от самото й създаване. √лобал  онсултинг е сертифицирана по стандарт ISO 27001:2005, ISO 9001-2008, IT Mark, IT Mark Premium. ƒружеството е член на Ѕј»“. «анимава се с проектиране, внедр€ване и поддръжка на ц€лостни информационни решени€ за големи организации, предпри€ти€ и институции, изграждане на комуникационно-информационни системи, свързани с отбраната и националната сигурност, и осъществ€ва професионални консултации и обучени€ в сферата на »“. –азговар€ме с д-р ƒимитър ƒжендов – управител на √лобал  онсултинг относно плановете за развитие на компани€та.


ƒ-р ƒжендов, бихте ли разказали малко повече за дейността на фирмата през изминалата година – кои са най-значимите проекти, които изпълнихте, как ви се отрази повсеместната рецеси€, очаквате ли ръст на продажбите за 2010 г.?

 
«а съжаление изминалата година е доста по-слаба от очакваното. ћного потенциални проекти б€ха спрени поради т. нар. криза. ћного клиенти са спрели вс€какви проекти, а при тези, които продължават, всичко става с много бавна скорост. ѕри това положение, ние не сме съкратили хора, дори в един от отделите сме назначили нови хора.  ато проекти, които заслужават да се отбележат, са тези в Ѕанка ƒ—  – продължаваме да развиваме намал€ването на хартиените документи и подобр€ването на бизнес процесите. ¬ъв фирма ≈—ќ внедрихме два проекта: јвариен бюлетин и ƒиспечерски за€вки. ”частвахме активно в проекта на ћ¬– за новите документи за самоличност. ”сп€хме да се сертифицираме по стандарта за »нформационна сигурност – ISO 27001.

 акво предвиждат плановете ви за развитие за 2011 г.? ќсновно ще продължим с нашите инвестиции в областта на интеграционните проекти с помощта на Informatica и EMC Documentum. Ќаблюдаваме засилен интерес от страна на насто€щите и потенциалните клиенти. ƒругата насока е да затвърдим нашата позици€ на водещ интегратор за решени€ от висок клас с продукти на ≈ћ— – Vмах.

«а 15-те години съществуване на дружеството, кои са най-големите предизвикателства и кои са най-големите ви успехи?


«а н€колко случа€ не мога да не си спомн€м:
- ¬недр€ването на софтуера за раздаване на пенсии през 2000 г. в Ќќ» – и досега пенсиите в Ѕългари€ се раздават с помощта на този софтуер;
- »нтеграционен проект за плащани€та в –айфайзен Ѕанк – в момента вс€ко плащане в тази банка минава през софтуер на нашата фирма. “ам сме внедрили и изключително модерна система за централизирана обработка на левови и валутни плащани€;
- ѕроектът в банковата сфера – IBAN – тогава помогнахме на банките, наши клиенти, безпроблемно да преминат към нови€ формат на банковите сметки;
- C4ISR - изследвани€ за видовете въоръжени сили в българската арми€;
- —ъздаване на C4ISR система за South East Brigade;
- ¬недр€ване на нови технологии във фирма ≈—ќ, където от телекси и тетрадки, сега всичко се интегрира от регионалните териториални диспечерски управлени€ в централата – ÷ƒ” – с помощта на Informatica, данните се получават автоматично;
- Ѕ““ѕ – ц€лостно решение за регистъра на всички фирми, членове на палатата;
- ¬недр€ване на инфраструктура за SAP в ћинистерството на финансите;
- ¬недр€ване на система за анализ и изчистване на данните в Ќјѕ, изпълнена с продукти на Informatica;
- —пирането на хартиените извлечени€ в Ѕанка ƒ—  – с помощта на доброто партньорство с Ѕанка ƒ— , усп€хме от март 2010 г. да спрем изпращането на хартиени извлечени€ по пощата. ѕредставете си какви средства се спест€ват от спирането на изпращането на милиони извлечени€ всеки месец по пощата – сега всеки може да си види извлечението с помощта на »нтернет банкиране, или в клона на банката.
—поменавам тези проекти, защото те са изпълнени от служителите на √лобал  онсултинг с гол€м професионализъм и с желание за непрекъснато подобр€ване на бизнеса на нашите клиенти.

— колко служители започнахте в далечната 1995 г. и какъв е бро€т на заетите в компани€та сега?


«апочнахме с пет човека и с много работа. —ега сме около тридесет човека. »маме възможност за растеж, но сегашни€т бизнес климат не го позвол€ва. ќсобено държим на повишаването на квалификаци€та на служителите и сертификациите на фирмата.

 ак се промени пазарът и как - маркетинговата ви стратеги€, предлаганите софтуерни продукти и комплексни услуги за изминалите 15 г.?


ѕо една или друга причина, ние н€маме стотици клиенти. ќсновното ни желание е за малкото на брой клиенти да се грижим по най-добри€ начин. «а тези години, освен сериозното развитие на софтуерни€ бизнес, усп€хме с помощта на наши€ първи партньор – UNISYS, да изградим успешна система за поддръжка на CISCO оборудване в ц€лата държава. ¬ състо€ние сме да осигурим поддръжка – 24’7. Ќа нашите софтуерни разработки в областта на системите за плащани€ и т€хната успешна поддръжка разчитат едни от най-големите банки в Ѕългари€.

 акви нови тенденции отчитате на пазара на системна интеграци€ в Ѕългари€ на ръба на излизане от икономическата криза?


≈два ли скоро ще излезем от кризата – за съжаление всичките ни клиенти преразглеждат инвестиционните си програми и за 2010 г. те са почти спрени. ќчакваме през следващата година ситуаци€та да се успокои и нормални€ процес да продължи. ўе развиваме нашитe проекти в две основни насоки – внедр€ване на софтуер за интеграци€ – интеграци€ на данни – Informatica, а от гледна точка на интегриране и архивиране на електронни документи – с EMC Documentum. ѕрез последните месеци наблюдаваме засилен интерес от големи организации към нашите умени€ в тази насока. ƒожив€хме потенциален клиент да ни открие за това, което можем и да организираме среща в офиса, където усп€хме да разкажем в подробности за нашите умени€ и възможностите за развитие.

—м€тате ли, че държавата помага за развитието на бизнеса у нас?  акво тр€бва да се направи, за да се подобри бизнес средата? »ма ли прогрес в отношението на правителството спр€мо частни€ сектор пред изминалите 15 години?


ћоето лично мнение е, че държавата въобще не помага на бизнеса. —тагнаци€та от последните петнадесет месеца се отраз€ва на всички. Ќе е възможно държавата да не плаща задължени€та си (слава Ѕогу, ние н€маме такива). Ќо когато гол€м обем пари не се плащат на частните фирми, се стига дори и до фалити. ѕо този начин н€ма заплати, н€ма потребление, н€ма ƒƒ— и бюджетът се изпразва.
«а да се подобри бизнес средата, тр€бва експертите в правителството да не се смен€т (за пример мога да дам ¬еликобритани€, където има Civil Servants – държавни служители, и те не се смен€т при см€на на правителството). ћного е трудно за всеки бизнес на всеки четири години да започва контактите си в правителствените структури отначало. ƒори и така наречените най-добри практики от ≈вропейски€ съюз при нас се пречупват и всичко става по български. “ези, които отговар€т за европейските пари, основно се мъчат да не допуснат грешка и главното им задължение е да не плащат парите към фирмите (ако н€кой си е получил парите по европейска програма е гол€м късметли€). — една дума не се наблюдава подобр€ване на отношението на правителствата към частни€ бизнес през последните 15 г.

–азполага ли администраци€та с нужни€ капацитет, за да осигури качествено обслужване на бизнеса и гражданите и да изпълн€ва сложната задача по изпълнение на е-управлението?

ќтново – според мен не – см€на на структури, см€на на хора, см€на на приоритети. ѕрост пример за —офи€ – след много месеци ходене по мъките, най-сетне ћ¬– реши да раздава шофьорските книжки в районните управлени€, а не на едно м€сто в  ј“. —ледваща добра стъпка би било всички глоби, акотве и фишове да се обработват в общините – а не отново в  ј“. “ака ще се избегне порочната практика да се свършват билетчетата на т€хната модерна система пет минути след отвар€нето на  ј“ и да си купуваш същите билетчета по тридесет лева (това не може да стане без одобрението на хора отвътре).
ƒруг проблем е представ€нето на страшно много документи при участие в «ќѕ. Ќезависимо от идеите за е-управлението, всеки документ тр€бва да се заплати, да се издаде на м€сто и да се подпечата (по неточни данни вс€ко едно участие в търг по «ќѕ струва стотици левове за такси, преводи, нотариални заверки, издаване на банкови гаранции и др.).

 акво е отношението ви към националните оперативни програми – възползвате ли се от възможностите, които те предостав€т за развитие на бизнеса?

ќтношението ми е определено отрицателно – над една година след като сме приключили всичко необходимо по проект, спечелен с финансиране от европейска програма, след н€колко одита, при новото ръководство на јгенци€та за насърчаване на малките и средните предпри€ти€, първото, което направиха, беше да ни отрежат насила 10% от сумата, след това един младеж се опита да ни помогне, но все още никакви пари не сме видели. јко зависи само от мен, вече никога н€ма да участваме в такива програми.

¬ъпросите зададе  онстанца √ригорова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас