“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
22 окт
2010
 
 

HP ще назначи още 2000 души у нас с отвар€нето на нов център - ƒќѕЏЋЌ≈Ќ»≈

»зграждането на центъра започва сега

8790 прочитани€

“ихомир »ванов


√енерални€т директор на Hewlett-Packard Ѕългари€ »раван ’ира, министърът на финансите —имеон ƒ€нков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма “райчо “райков подписаха ћеморандум за разбирателство, определ€щ възможностите за разшир€ване на дейността и инвестициите на компани€та в Ѕългари€, а именно създаването на нов център, концентриран върху разработването на софтуер, поддръжката и услугите, който ще създаде 2000 нови работни места.

»раван ’ира подписва меморандума

HP ще разшири стратегически€ си център в Ѕългари€, който ще включва откриването на операции с комплексни възможности – техническа поддръжка, бек-офис, продажби и други. „рез този проект компани€та ще предостав€ информационни услуги, аутсорсинг на бизнес процеси и транзакции, предназначени за клиенти от ц€л св€т.

—ъздаването на нови€ център започва веднага – ще се наемат експерти и нови площи.

—поред клаузите на меморандума, правителството може да използва съществуващите възможности за покриване на минимална работна заплата и осигурителни вноски на новонаетите лица. ѕроектът може да бъде подкрепен финансово и на база на «акона за насърчаване на инвестициите, след като той бъде сертифициран от държавата. “ака високотехнологичните услуги могат да бъдат насърчавани при размер на инвестици€та от над 2 млн. лв.

„ѕрез 2006 г. след сериозна селекци€ Ѕългари€ бе избрана за изграждането на ÷ентър за отдалечени услуги на Hewlett-Packard, който днес дава работа на 3000 българи с високопрофилни инженерни, икономически и специализирани задачи“, за€ви —аша Ѕезуханова, директор „ѕублична администраци€” в Ќ– за ÷ентрална и »зточна ≈вропа, добав€йки, че през последните н€колко месеца компани€та е избирала м€сто за изграждането на ново подобно звено и в крайна сметка изборът отново е паднал върху Ѕългари€ да бъде съставено това звено. „“о ще изпълн€ва услуги за наши клиенти по ц€л св€т“, каза т€.

—имеон ƒ€нков изтъкна, че една от основните причини HP да избере именно Ѕългари€ е стабилната данъчна и фискална политика на правителството. ¬ хода на преговорите гол€ма част от страните конкуренти за проекта не са предложили по-добри услови€.

—поред —аша Ѕезуханова, добри€т опит от 4-годишната дейност на компани€та у нас също е основна причина Ќ– да избере Ѕългари€ за насто€щата инвестиционна стъпка.

Ѕойко Ѕорисов припомни за стъпването на Hewlett-Packard у нас с 1000 души, които впоследствие се увеличиха с още 2200, а сега нови€т център ще ангажира още 2000 нови служители. „— този меморандум казваме, че най-гол€мата компани€ в най-върховите технологии е избрала от над 30 държави-кандидати Ѕългари€. «аради сигурността, фискалната стабилност и данъчните закони“, подчерта премиерът.

ќсвен това Ѕойко Ѕорисов обеща, че през л€тото околовръстни€т път ще бъде разширен и до сградата на HP в ж.к. „ћладост”.

—аша Ѕезуханова е оптимист относно развитието на нови€ център и намирането на нови 2000 специалисти. „¬ Ѕългари€ има добри специалисти и когато те попаднат в една добра, структурирана среда, много бързо талантът дава резултат, за€ви т€. – ћного се над€вам, че тази тенденци€ ще продължи. ћисл€, че този център има капацитет, ако разбира се се създаде една подход€ща административна среда, да бъде един хъб на Ѕалканите. Ќ€маме план да внас€ме хора.“

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас