“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
08 окт
2010
 
 

4 фирми - със становище за иновативност на софтуерни разработки по ќѕ– Ѕ»

7000 прочитани€

 омпаниите ѕроинтегра, –‘»ƒ Ѕългари€, ћайомо и ƒибайнд (Dbind) получиха положително становище за разработките си от  омиси€та за разглеждане и оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост ( –ќ»ѕ»—) върху внедр€вани€ софтуер от кандидати по ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с предмет „–азвитие на стартиращи иновативни предпри€ти€ чрез подкрепа за внедр€ване на иновативни продукти, процеси и услуги“.

ќбщо пет предложени€ са разгледани от експертите, което означава, че петата компани€ ƒирект.Ѕ√ не се допуска до по-нататъшно участие.

ќдобрените проекти за безвъзмездно финансиране са публикувани от 8 октомври на страницата на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—).

ћетодиката за оценка е разработена по заповед на министър јлександър ÷ветков с цел да се преодолее невъзможността на фирмите от » “ сектора да участват в грантови схеми за иновации по ќѕ– Ѕ». ѕрограмата изисква представ€не на патент от кандидатите, а сертификат за уникалност на софтуер не съществува в Ѕългари€ и повечето страни по света.

”достоверени€та ще служат за кандидатстване по две грантови схеми по ќѕ– Ѕ» – „–азвитие на стартиращи иновативни предпри€ти€ чрез подкрепа за внедр€ване на иновативни продукти, процеси и услуги“ и „ѕодкрепа за внедр€ване в производство на иновативни продукти, процеси и предостав€не на иновативни услуги“.

«а€вката за оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедр€вани€ софтуер от кандидати по ќѕ– Ѕ» се подава в ћ“»“—. —тановищата на комиси€та се публикуват на интернет страниците на министерството, изпълнителната агенци€ „≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Ѕј»“, Ѕј— ќћ и » “  лъстър с оглед евентуални възражени€ от други компании по правата за интелектуална собственост върху същата тази софтуерна разработка.

 –ќ»ѕ»— е съставена от председател, технически секретар и още шестима експерти, като трима от т€х са излъчени от браншовите организации. ”частниците в комиси€та подписват деклараци€, че н€мат материален интерес от получаването на помощ за реализиране на софтуерни разработки на определен кандидат или участник и не са свързани лица по смисъла на “ърговски€ закон.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас