“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
02 сеп
2010
 
 

»јЌћ—ѕ изпълн€ва модерен проект в помощ на родните фирми

“ригодишната инициатива ДЌасърчаване на интернационализаци€та на българските предпри€ти€У се финансира по ќѕ Д онкурентоспособностУ с над 27 млн. лв.

6211 прочитани€

»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средни предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) е бенефициент по проект „Ќасърчаване на интернационализаци€та на българските предпри€т舓, съобщиха от агенци€та на специално събитие пред медиите на 2 септември. ѕроектът ще се изпълн€ва в периода април 2010 г. – април 2013 г. и се финансира от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие чрез ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ќѕ– Ѕ») 2007 – 2013 с общо почти 27,4 млн. лв. јгенци€та е и ћеждинно звено по ќѕ– Ѕ», а ”правл€ващ орган е ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма.


 1. ѕо проекта предстои об€в€ване на обществена поръчка за разработване на национален експортен »нтернет портал и поддържане на база данни на български предпри€ти€ с износен потенциал. «а портала са заложени 120 000 лв. с ƒƒ—. “ози »нтернет източник се предвижда да осигур€ва на фирмите с износен потенциал достъп до информаци€ и услуги за подход€щи търговски партньори, пазарни и секторни проучвани€, икономически анализи и доклади, актуализирана търговско-икономическа и пазарна информаци€ от —“»¬, промоционални дейности, реализирани по проекта, предвидени обучени€ и информационни дни, секторни експортни стратегии и политики и различни източници за финансиране.

 2. —ледваща предвидена дейност по проекта е разработването на секторни експортни стратегии, анализи и политики за определ€не на - приоритетните експортни сектори и съществуващите възможности, тенденции и перспективи за реализаци€ на износа;

  - външните целеви пазари, на които стоките от секторите имат конкурентни предимства;

  - възможностите за навлизане на целевите пазари, стъпките за реализиране на износ, което ще повиши конкурентоспособността на най-активните фирми и на сектора като ц€ло.

 3. “ретата активност по проекта е свързана с обучителни, информационни и специализирани семинари. “ук се включва както въвеждащо обучение за предпри€ти€, които не са извършвали външнотърговска дейност, така и обучителни и информационни семинари, насочени към конкурентоспособни предпри€ти€, желаещи да разшир€т досегашната си експортна дейност. ќтделно ще се прав€т и специализирани обучени€ и семинари за насърчаване на износа по сектори.

 4. ƒруга дейност по проекта е предостав€нето на информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертни€ потенциал. «а целта на »јЌћ—ѕ й предстои да придобие и да осигур€ва на фирмите специфична маркетингова и аналитична информаци€ за конкретни сектори, за определени стокови групи, за продукти на определен външен пазар, за канали за дистрибуци€, за специфични нормативни изисквани€ и др. ѕлановете са да бъдат обхванати около 170 пазара на различни стокови групи.

 5. »јЌћ—ѕ ще организира 60 промоционални про€ви за 3-годишни€ период на изпълнение на проекта. ƒо кра€ на първата проектна година (април 2010-април 2011 г.) са предвидени 12 промоционални про€ви извън страната и 4 – в Ѕългари€. «аложени са и разходи при провеждане на бизнес мисии, включително наем на зала, преводачи, трансфер, техническо оборудване и командировъчни.

 6. ¬ рамките на инициативата, финансирана по ќѕ– Ѕ», »јЌћ—ѕ организира 115 колективни български национални участи€ на специализирани международни изложени€, сред които и технологични събити€. ќбщо за 2010 г.-2011 г. ще бъде подкрепено родно участие в 30 изложени€, за 2011 г.-2012 г. - на 45 и за 2012-2013 г. - на 40. »јЌћ—ѕ ще поема разходите на български изложители за: такса за участие, наем на площ, изграждане на щанд, съпътстващи събити€ и за пръв път – за реклама. —амите щандове на вс€ко изложение се отличават с национална идентичност и ще са съобразени със спецификата на съответни€ бранш.

  ƒобрите новини за технологичните фирми са, че национален щанд ще имаме през тази година на CeBIT Bilisim, което ще се проведе от 6 до 10 октомври 2010 г. в »станбул, “урци€, GITEX – 17-21.10.2010 г. в ƒубай. «а 2011 г. на национално участие могат да разчитат родните »“ фирми за CeBIT 2011, което се провежда от 1 до 5 март 2011 г. в панаирното градче в ’ановер, √ермани€ и Hannover Messe – 04-08.04.2011 г. в ’ановер.

 7. ѕо проекта са заложени и средства за рекламно-издателска дейност за повишаване на експортни€ потенциал на българските малки и средни предпри€ти€. “ук се включва създаване и разпространение на информационно-рекламни материали и секторни брошури, анализи и каталози за промоци€ на българските сектори и продукти в чужбина.

 8. —ледваща дейност е визуализаци€ и публичност на проекта. ѕредвидено е разпространение и представ€не на информаци€ за създадените в рамките на проекта продукти и услуги пред представители на целевите групи в страната и чужбина.


Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас