“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
26 юли
2010
 
 

»нформационни, еко и здравни технологии са в €дрото на икономическата стратеги€

Ќад 247 млн. евро са на разположение на българските предпри€ти€ за иновации и подобр€ване на проиновативната инфраструктура.

3827 прочитани€

ѕовече от 247 млн. евро са на разположение на българските предпри€ти€ за разработване и внедр€ване на иновации, както и за подобр€ване на проиновативната инфраструктура. —умата е над 20 на сто от цели€ ресурс на оперативната програма. »новациите са източник на растеж и конкурентоспособност, залегнал в —тратеги€та за икономическа политика, разработена и представена от ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (ћ»≈“). “ова за€ви министърът на икономиката, енергетиката и туризма “райчо “райков на провели€ се на 26 юли в —офи€ иновационен форум по ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ќѕ– Ѕ»).

Ќа снимката: ћинистърът на икономиката,  енергетиката и туризма  “райчо “райков

÷елта на събитието беше да събере и обобщи конструктивни предложени€ и коментари, които да промен€т концепци€та, заложена за подкрепа на иновациите в рамките на оперативната програма, за да бъде т€ работещ инструмент от полза за бизнеса.


„¬ икономическата стратеги€ залагаме на три основни приоритета в областта на иновациите: информационни технологии, екотехнологии и технологии, свързани с услуги по здравеопазване“, за€ви “райков.


—амо 40 български предпри€ти€ са получили финансиране за иновации по ќѕ– Ѕ» от стартирането на програмата в кра€ на 2007 г., като безвъзмездната помощ възлиза на повече от 30 млн. лв. ѕодкрепата за

иновации по ќперативна програма „ онкурентоспособност" е съсредоточена основно в приоритета ос 1 „–азвитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности". “€ подкреп€ развойната дейност, внедр€ването на иновации в предпри€ти€та и развитие на про-иновативна инфраструктура.


„Ќа следващо м€сто, искаме администраци€та да предостав€ на бизнеса услуги, да бъде от полза за компаниите и да отговар€ на техните потребности“, изтъкна “райков.


ћ»≈“ работи по специален закон за Ќационални€ иновационен фонд (Ќ»‘), който ще превърнем от схема за грантово финансиране в институци€ за дългосрочна иновационна политика, съобщи министър “райков. „¬ момента работим по «акона за национални€ иновационен фонд, искаме това да даде по-солидна основа за мерки в областта на иновациите. —ега на практика н€маме обща платформа, на ко€то държавата да концентрира усили€та си – както като подпомагане, така и като мобилизиране на частни€ сектор и всички налични парични ресурси, което налага и нуждата от този нормативен акт“, по€сни той - “ъй като се изисква и бюджетно осигур€ване, приемането на този закон е въпрос и на убеждаване на всички, от които зависи това, в иде€та, че си заслужава да се инвестира в тази насока и че средствата, които се дават за научно-изследователска и развойна дейност и за подпомагане на иновациите не са похарчени пари, а всъщност пос€ваме семена, чиито плодове ще можем да берем в бъдеще“. —поред министъра, до есента се очаква да бъде готов проект на закона за Ќ»‘. „ƒосега имаше една бутикова операци€ тук в министерството от 5 млн. лв. годишно, които се отпускаха за финансиране на проекти за компании, които създават съвместен екип с научни институции. “ова беше добър модел и ще се запази като една от насоките в дейността на фонда, но очевидно тр€бва да говорим за много по-големи суми“, категоричен беше “райков.

 

„ћного бихме искали Ѕългарска банка за развитие да има по-активна рол€ в механизмите за стимулиране на иновациите. ќт доста време сме в преговори с ћинистерството на финансите за това банката да премине към ћ»≈“, за да може да бъде използвана като по-ефективен инструмент, но реално тази институци€ би могла да бъде полезна както за директно финансиране, така и за издаване на гаранции по кредити. Ќад€ваме се това да стане, в момента банката е ангажирана основно с разплащани€та към фирмите по договори с държавата, което също е много важна задача.


Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас