“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
18 май
2010
 
 

 «  не уважи жалби относно проект Ѕ”Ћ–»— за изграждане на речна »— за р. ƒунав

3016 прочитани€
 омиси€та за защита на конкуренци€та ( « ) остави без уважение жалбите на  онтракс, —елекс системи »нтеграти (»тали€) и  онсорциум „»нфологистика" срещу –ешение є –ƒ-09-12/04.02.2010 г. на √енерални€ директор на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктураа" за класиране на участниците и определ€не на изпълнител на обществена поръчка с предмет „—ъздаване на речна информационна система в българската част на река ƒунав /Ѕ”Ћ–»—/ - първа фаза". “ова съобщиха от пресцентъра на  омиси€та на 18 май.

∆албоподателите са изложили редица твърдени€ за нарушение на процедурата - некомпетентност на назначената от възложител€ комиси€ за разглеждане и оцен€ване на офертите, привличане на външни експерти само като консултанти без да бъдат включени в състава на комиси€та и липса на техни становища в протоколите на комиси€та, незаконосъобразно отвар€не от комиси€та на ценовата оферта на участник, предложен за отстран€ване от процедурата, че спечелили€т участник е следвало да бъде отстранен от процедурата и др.

—лед подробен фактически и правен анализ на вс€ко едно твърдение и обсто€телство по жалбите и като подробно изложи своите мотиви,  «  счита, че не са налице посочените нарушени€.

–ешението подлежи на обжалване пред ¬ърховни€ административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас