“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
11 €ну
2010
 
 

»“ процесите в јгенци€ УћитнициФ са стандартизирани

ƒо 15 €нуари »“ процесите в митническите администрации вече ще съответстват на областите Уƒоставка на услугиФ и Уѕоддръжка на услугиФ по ITIL. ¬ агенци€та до дни ще работ€т с договори за аутсорсинг (Service Level Agreement - SLA) и с вътрешни административни правила за »“ поддръжка на отделните звена (Operational Level Agreement - OLA). ¬ институци€та почти на 100% е въведена и информационна система за автоматизиране на процесите на мониторинг на качеството на предостав€ните услуги и контрол над изпълнението на параметрите на SLA и OLA.

10894 прочитани€
—траница 1 от 4

–езултатите от проект „—тандартизиране на »“ процесите като услуги в јгенци€ „ћитници” съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методологи€ и контрол на качеството на услугите при реализаци€ на ѕ„ѕ и аутсорсинг на »“ процеси към бизнеса” б€ха оповестени на 11 €нуари от представители на институци€та на възложител€ и на изпълнител€. »нициативата се финансира по ќперативна програма „јдминистративен капацитет”, съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ социален фонд. “ова е и първата инициатива на агенци€та, финансирана по ќѕј , по€сни  расимир Ќиколов, зам.-директор на ведомството.
—тойността на проекта е 1 290 315,25 лв. »зпълнението му се извършва в рамките на 12 месеца – от 10.02.2009 г. до 10.02.2010 г., така че все още не е приключило.

Ќа снимката:  расимир Ќиколов, зам.-директор на јгенци€ "ћитници"


≈кип от 10 експерта от јгенци€ „ћитници”, включително експерти от –егионалните митнически дирекции и 5 външни »“ специалисти подготви тръжната документаци€ за проектните дейности. ќстаналите дейности по проекта са детайлизирани в обществената поръчка, спечелена от  онсорциум „јйдом и јй Ѕи ≈с”. ƒоговорът с консорциума е подписан през юни 2009 г. Ќа 11 €нуари јгенци€ „ћитници" одобри резултатите по две от общо шест дейности в обхвата на сключени€ с „јйдом и јй Ѕи ≈с" договор.

¬ рамките на дейност 1 „јнализ на текущото състо€ние на »“ процесите в јгенци€ "ћитници", реализираните договори за аутсорсинг и идентифициране на възможности за реализиране на ѕ„ѕ и допълнителен аутсорсинг на процеси" бе разработен доклад включващ детайлно описание на текущите процеси, оценка по методологи€та заложена в стандарта ISO 20000 и план за подобрение на съществуващите практики.

ISO 20000 е първи€т международен стандарт за управление на »“ услуги и организации. ѕодобно на предшественика си BS 15000, ISO 20000 е създаден с цел да отрази най-добрите практики съдържащи се в Ѕиблиотеката от най-добри практики за управление на »“ (Information Technology Infrastructure Library - ITIL). ѕонасто€щем стандартът вече се базира и на други практики в областта на управлението на »“ услуги, като Microsoft Operations Framework и компоненти от CobiT и се състои от 2 части: спецификаци€ за управление на »“ услугите и препоръки за прилагане на най-добрите практики.
1 234
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

 акви нови и интересни неща може да ни разкаже ѕламен Ѕоев от ≈лит —офтуер

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас