Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Вести
17 сеп
2009
 
 

Жалбите по ЗОП - вече не пред КЗК?

Изготвеният и публикуван на 17 септември на сайта на АОП проектозакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки предвижда връщане на оспорването към административните съдилища.

9025 прочитания
Страница 1 от 2

Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка, сключване на рамково споразумение, създаване и обновяване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор и конкурс за проект, ще се оспорват пред административния съд по седалището на възложителя. Обект на обжалването ще е законосъобразността на актовете на възложителите по ЗОП, включително за отстраняване на дискриминационни технически, икономически или финансови изисквания в обявлението, документацията, или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Това е записано в изготвеният и публикуван на 17 септември на сайта на АОП проектозакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. На Интернет страницата е отбелязано, че с новия ЗИДЗОП се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, съобщиха от Агенцията по обществени поръчки.
Бележки, коментари и предложения по проекта могат да се изпращат в дирекция „Правна” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, уточняват от АОП.

Проектозаконът предвижда жалба да може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител, съответно решението за класиране на участниците в конкурса за проект, може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник. Жалбата отново няма да спира процедурата, освен когато е поискана временна мярка “спиране на процедурата”.
Процедурата ще се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или до решение по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Жалба за отмяна на актовете на възложителя ще може да се подава до сключване на договора за обществена поръчка. Жалбата ще се подава с копие за възложителя, чието
решение, действие или бездействие се обжалва. По искане на жалбоподателя съдът може да наложи временна мярка спиране на процедурата. Искането за налагане на временна мярка ще се прави едновременно с подаване на жалбата.
1 2
НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас