“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
20 юли
2009
 
 

ѕриемат се проекти по две процедури, финансирани по ќѕ– Ѕ»

”дължен е срокът за подаване на предложени€ по Дѕодкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предпри€ти€Ф и е об€вена нова процедура Дѕодкрепа за създаване на технологични парковеФ.

4331 прочитани€
ѕродължава етапът по набиране на проектни предложени€ по открита процедура за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване„ѕодкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предпри€ти€” (2007BG161PO003/1.1.1-01/2007). ќткрита е и процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквани€ за качество без определен срок за кандидатстване „ѕодкрепа за създаване на технологични паркове” (BG161PO003-1.2.01).
» двете процедури се финансират по оперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ќѕ– Ѕ») 2007-2013 г. ќб€вените процедури за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие. ѕроектите ще се изпълн€ват на територи€та на Ѕългари€.
Ќовината съобщиха на 20 юли ћинистерството на икономиката и енергетиката – управл€ващ орган на ќѕ– Ѕ» и междинното звено - »зпълнителна агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ).
Ѕезвъзмездната финансова помощ по „ѕодкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предпри€ти€” е 27 219 586,11 лв.
√рантът по новооткритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквани€ за качество „ѕодкрепа за създаване на технологични паркове” е 2 933 745 лв. «а финансиране по не€ се одобр€ват проектни предложени€, чи€то оценка е равна или надвишава 80% от максимални€ брой точки. ќдобрените по не€ проекти получават финансиране по реда на т€хното постъпване до изчерпване на предвидените средства.
ѕроектните предложени€ се подават в териториални звена на междинното звено на ќѕ– Ѕ» – »зпълнителната агенци€ на насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) в градовете Ѕлагоевград, Ѕургас, ¬арна, ¬раца, ѕлевен, ѕловдив, –усе, —офи€, —тара «агора и ¬елико “ърново.
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас