“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 16, 2009

29 апр
2009
 
 

»нфраструктура като услуга Ц на практика

2930 прочитани€

ѕон€кога IaaS (Infrastructure as a Service) се интерпретира като съвкупност от технологии за предостав€не на потребителите на информационни услуги. ќбаче по-често под този термин се разбира концептуални€т подход към корпоративната инфраструктура от данни. “ова е изводът, направен на конференци€та IDC Information as Service to the Enterprise, проведена през април т.г. ƒокладът на анализаторите се състои от 2 части, като в първата се дефинират основните идеи на IaaS, а във втората се описват решени€та, предлагани от IBM. ƒокладът започва с потвърждение на това, че в съвременните услови€ „информаци€та е сила“, и поради тази причина за ефективната работа на компаниите е необходимо те да разполагат с пълната информаци€ за всички свои ресурси.

ѕриетите нови стандарти, преди всичко XML и SOA (Service-Oriented Architecture), както и разработки за автоматизаци€, основани на използвани модели в т€хната съвкупност, създават основите за пълноценни информационни услуги. —редствата на IaaS могат да обедин€т възможности, съществуващи преди като независими една от друга: интеграци€ на данни (data integration), репликаци€ на данни (data replication), достъпност на данни (data availability), корпоративно търсене (enterprise search) и анализи в реално време (real-time business intelligence).

ѕлатформата IaaS в действие

√ол€мата »“ компани€ Intel вече използва IaaS – за н€кои нишови приложени€. Ќапример част от съдържанието на сайта на компани€та е хостнато при доставчик на „облачни” услуги. —поред информаци€ от процесорни€ гигант, Intel също така печели от опита с IaaS, когато предлага „разпределено“ приложение за уеб мониторинг.

”слугата, ко€то компани€та предлага, използва системи за разпределение, предоставени от изследователската мрежа PlanetLab. ’ардуерни€т гигант въвежда виртуални машини (VM) на PlanetLab с покритие в географски региони, където има интерес, и инсталира приложени€ на Intel за мониторинг на тези виртуални машини. ќт външни „хостове“ процесорни€т гигант изтегл€ информаци€та през защитни стени (firewall) до вътрешни хостове, които представ€т информаци€та графично – върху вътрешни уеб страници. ¬ъпреки липсата на гаранции за нивото на услугата за връзките с PlanetLab, е постигнато улеснено управление и качествена услуга за наблюдение, ко€то чрез мрежата на Intel може да бъде използвана персонално. ќт това разгръщане на приложени€та за наблюдение на PlanetLab се налага изводът, че може да се създаде надеждна услуга от компоненти, при това без SLA, стига услугата да е конструирана правилно. „—лед това купуваме достъпа до системата на доставчика, чрез използване на кредитна карта, изтегл€ме инструментите на доставчика и ги използваме, за да се стартираме дисплей хоста на виртуалната машина”, разказват от Intel.

ќт хардуерни€ гигант намират инфраструктурата на „компютинга в облака” като лесна за използване. „ ато ц€ло отнема само н€колко часа, за да бъдат инсталирани инструментите и da се направ€т виртуалните машини достъпни. Ѕ€хме доволни от това, че виртуалните машини б€ха използвани рационално, което се оказа в разрез с предишни€ ни опит с други подобни имплементации”, разкриват още от Intel.

ѕредвид високoто ниво на сигурност и лесната управл€емост, търговското приложение на IaaS може да бъде подход€що за процеси по бързо изготв€не на прототипи и обработване на интензивни масиви от информаци€ с цел изчислени€. ћоже да се предположи, че IaaS услугите тепърва ще се доказват за приложени€, които имат строги изисквани€ към време за отговор.

„ќсвен това, на базата на наши€ опит стигнахме до извода, че относително лесно може да се извършва настройката на клиентски€ IaaS акаунт, а използването на кредитни карти и уеб интерфейс значително улесн€ва ползването на тази платформа. ѕотребителите могат лесно да получат достъп до ресурсите на „облачните” изчислени€, без да е нужно централно разрешение”, коментират още от Intel.

ћакар такива независими внедр€вани€ да могат да осигур€т бързо стартиране, при т€х може и да се установи нужда от интеграци€ на вътрешното “облачно” приложение с корпоративните данни в рамките на вътрешната мрежа. «а съжаление, по-често се случва изисквани€та за интеграци€ да се окажат непреодолим риск за сигурността и да доведат до изостав€нето на плановете за изграждане или включване към външен „облак“. „Ќуждата да избегнат тези неефективност е допълнителен стимул за нашите усили€ по „облачната” стратеги€та и е причина за необходимостта »“ организациите да изпреварват потребителите, докато разработват „облачна” стратеги€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас