Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
бр. 10, 2009

13 мар
2009
 
 

Националният здравен портал и електронни амбулаторни картони - в готовност да докажат предимствата си

15521 прочитания

В рамките на пилотен проект, стартирал миналата година, е създаден национален здравен портал, през който да се осъществява достъп до многообразна информация, полезна както за пациенти, така и за работещите в сферата на здравеопазването. Система за управление на личните електронни амбулаторни картони, създадена също в рамките на този проект, е интегрирана с портала. Първите потребители на системата са 40 000 служители от държавната администрация, чиито амбулаторни картони в електронен вид могат да бъдат управлявани от самите тях.

Развитието на проекта в национален мащаб зависи от резултатите, които ще бъдат обобщени след няколкомесечна работа на системата. Ако те са положителни и ако в бюджета за 2010 г. бъдат предвидени необходимите средства, системата може да стане достъпна за всички.


Таня Бъчварова


Системата за национален здравен портал и електронни лични амбулаторни картони (еЛАК) е част от реализацията на Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България, приета в края на 2006 г. Ето защо официалният старт на готовата система бе обявен в присъствието на високопоставени лица - министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, посланици на страните-членки на ЕС, правителствени лица, мениджъри на големите болници в страната и представители на пациентски организации. Решението бе представено и демонстрирано на 4 март в болница „Света Екатерина” в София.

Работата по проекта започна в началото на 2008 г. Негов възложител са две министерства - Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). Изпълнител е консорциумът „Информационни технологии в здравеопазването”, като основните партньори в него са международната компания InterComponentWare (ICW) и фирма „Контракс” АД, като доставчик на софтуер за общопрактикуващи лекари. През ноември 2007 г. консорциумът спечели обявената обществена поръчка с цена за изпълнение на заданието 1 200 000 лв. без ДДС. Двете министерства имат равен дял при финансирането на проекта.

Националният здравен портал

е достъпен на адрес www.zdravenportal.bg за всички български граждани, предоставяйки достъп до актуална и точна здравна информация. Идеята е порталът да обединява сектора здравеопазване чрез Интернет, предоставяйки възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация.

 

Национален здравен портал (www.zdravenportal.bg)


В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика.

Новосъздадната система за електронни лични амбулаторни записи

е интегрирана в Националния здравен портал.

Според заданието на пилотния проект, 40 000 държавни служители получават безвъзмездно от правителството електронни лични амбулаторни картони. Сред тях са представители на министерства, изпълнителни агенции, областни и общински администрации от цялата страна.

 

Електронeн личeн амбулаторeн картон (еЛАК). Достъпът към него се осъществява през националния здравен портал.

Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа:

‘’Системата за национален здравен портал и електронни лични амбулаторни картони е част от усилията ни за изграждане на е-правителство. На 19 март ще бъде представен Европейският здравен портал. Ще съпоставим постигнатото от нас до този момент и възможностите за интеграция”

До момента са въведени данните от абмулаторните картони на около 23 000 служители и близо 350 (т.е.10% от общопрактикуващите лекари), като с всеки ден въведената информация се увеличава.

След оценка на ефективността на системата тя ще бъде разширена за всички здравноосигурени граждани в България. За целта в бюджета за 2010 г. трябва да се предвидят средства за това, стана ясно на прес-конференцията по случай старта на системата. Очевидно има интерес към нейното развитие, който изрази д-р Евгений Желев, подчертавайки, че този пилотен проект поставя началото като технологично решение, което обаче трябва да бъде последвано от много организационна работа, вкл. създаване на условия и мотивационни форми за развитието и ползването по най-ефективен начин на електронните амбулаторни картони. Заинтересованост от развитието в национален мащаб на тази система изрази и министър Василев в контекста на развитието на електронното правителство.

Какво представлява електронният личен амбулаторен картон

и какво е неговото предимство пред традиционния амбулаторен картон? еЛАК е здравната памет на пациента. Той е електронен аналог на личния амбулаторен картон, представлява пълен набор от наличните здравни данни на един пациент. В него могат да бъдат съхранявани копия от документи с данни за прегледи, диагнози, епикризи, медикаменти, хронични заболявания, здравни рискове, имунизации, изследвания, вкл. и образна диагностика – копия от рентгенови снимки, електрокардиограми, томография, ядрено-магнитен резонанс и др.

д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването:

„Първата стъпка е направена. Разбира се, предстои много организационна работа, но задачата в близките няколко месеца е прецизно да се оцени работата на системата.”

В еЛАК е включен също т.нар. спешен запис, който съдържа информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и друга информация, необходима най-вече при случаи на необходимост от спешна медицинска помощ.

Системата е разработена от ICW. Тя е уеб-базирана и е на разположение на своя притежател по всяко време и от всяко място, от което може да се осъществява достъп до Интернет, съответно до Националния здравен портал. Там, в секцията еЛАК, се въвежда потребителско име и парола, след което потребителят може да се възползва от пълната функционалност на системата за управление на еLAK.

Потребителят има пълен контрол

над своя еЛАК, нещо на пръв поглед твърде необичайно. Но пациентът е този, който трябва да реши кой да има достъп, кой да съхранява и променя информацията в електронния му амбулаторен картон и кой може да я преглежда и използва. Тоест само ако пациентът оторизира лекаря и му даде право на професионален достъп до своя еЛАК, той може да преглежда и въвежда информация.

Потребителите могат да предоставят достъп до електронния си личен здравен запис на всеки здравен специалист, на който желаят - общопрактикуващи лекари, лекари специалисти или фармацевти. Изчерпателната и детайлна информация може да рефлектира в подобряване на медицинските резултати.

Към момента всички общопрактикуващи лекари в България са регистрирани автоматично и имат достъп до системата на еЛАК през Националния здравен портал, така че е предвидена възможността, ако пациентът желае, да помоли личния си лекар за съдействие и въвеждане на медицински данни, които се съхраняват при него. Достъпът на лекарите до системата става с цифров сертификат за електронен подпис.

На практика този момент обаче е твърде деликатен, особено що се отнася до наличието на мотивация за лекарите да извършват тази дейност.

Засега обаче пациентите са тези, които трябва да се грижат за актуалността на данните в личния си амбулаторен картон. Лекарите не са задължени да въвеждат каквито и да било данни за тях, могат да правят това, просто ако желаят.

Едва ли обаче е възможно този подход да се окаже ефективен. Затова по време на прес конференцията министър Василев се обърна към министър Желев, подчертавайки, че е нужен механизъм, регламент, според който лекарите да имат отговорност за редовното и изрядно попълване на електронните амбулаторни карти на пациентите, в противен случай наличието на система за 1,2 млн. лева просто се обезсмисля. Министър Желев изказа същото становище, но поясни, че в тази посока би трябвало да се работи, когато се вземе решение за въвеждането на системата в национален мащаб, което пък е свързано с бюджета за идната година. Във всеки случай, важното е, че е поставено началото с този пилотен проект, каза още министър Желев.

В обхвата на еЛАК системата, са включени следните основни секции:

  • Медицински данни
  • Документи,
  • Картон за спешна помощ,
  • Спешен ПИН
  • Календар.

Секцията Медицински данни съдържа т.нар. здравна история на пациента. Там се въвеждат минали заболявания и поставени диагнози, както и детайлна информация.

Старите медицински документи, сканирани или снимани с цифров фотоапарат, могат да бъдат записани в електронния амбулаторен картон, като по този начин се осигурява тяхното надеждното и дълготрайно съхранение. Образните изследвания също могат да бъдат удобно архивирани.

Подробно и систематично записаните измервания като например на теглото, на кръвното налягане, на температура, холестерола и др., могат да бъдат в помощ на лекаря в проследяването отблизо на здравословното състояние. Въведените данни са представени в графичен и табличен вид за по-прегледна визуализация на колебанията в жизнените параметри на пациента.

Предвиден е и е-картон за спешна медицинска помощ, който може да бъде на разположение на спасителните екипи. Той представлява съкратен набор от медицински данни, необходими при оказване на неотложна помощ: кръвна група, алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти, както и телефони на близки за връзка при необходимост.

Записите, направени от лекари, са означени с отличителен символ, така че да може достатъчно добре да се отличава професионалния лекарски запис от този на пациента.

Предвиден е и уникален спешен ПИН, чрез който се осигурява незабавен достъп на екипите от спешната медицинска помощ във всяка точка по света до информация от критично значение за оцеляването на пациента.

Този ПИН се въвежда на адрес www.sos.zdrawenportal.bg при инцидент или ако пострадалият е в безсъзнание. Това би било възможно обаче, ако гражданинът си е разпечатал картата за спешни случаи и я носи винаги със себе си.

В еЛАК системата е предвиден и календар, с който може да се улесни планирането на всеки преглед, имунизация или друго събитие, свързано със здравето. Предвидени са и напомнящи съобщения, които да информират за всяка предстояща имунизация или важно измерване.

Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в Министерството на държавната администрация и административната реформа и ръководител на проекта:
„Досега в еЛАК системата са въведени данните от абмулаторните картони на около 23 000 служители и близо 350 (т.е.10% от общопрактикуващите лекари), като с всеки ден въведената информация се увеличава. Системата представлява голямо удобство за пациента, давайки му възможност да съхранява своите данни в електронен вид така, че да бъдат винаги на разположение за онези лекари, на които той пожелае да ги представи.”

Системата е отворена за интеграция

с други налични системи, имащи отношение към здравните данни на пациентите. Така например, за да се улесни въвеждането на данни от страна на медицинските лица, е осъществена интеграция на еЛАК с реално работеща система на общопрактикуващ лекар. Така само с едно натискане на бутона за изпращане, лекарят с оторизиран достъп може да изпраща информация към еЛАК, и то още по време на преглед. На този етап е направена интеграция с популярната система „Хипократ” на фирма Контракс, внедрена в голяма част от практиките на лекарите в България. Предвижда се интегриране на софтуера и на останалите доставчици.

Хардуерната платформа,

предназначена за работата на тази система, се намира в контролно-техническия център на електронното правителство в Бояна. През лятото на миналата година МДААР обяви обществена поръчка с предмет “Доставка на компоненти за надграждане на системите на контролно-техническия център на електронното правителство за нуждите на НЗЕП и ЛЕЗЗ” („Национален електронен здравен портал“ и „Личен електронен здравен запис“). Изпълнител на заданието е CNSys, a цената - 292 292 лв. без ДДС.

Вместо обобщение на този етап

може да се каже, че системата за национален здравен портал и електронни лични амбулаторни картони е един от фундаменталните проекти, реализирани през последните години. От 2006 г. – когато бе приета Националната стратегия за е-здравеопазване, подкрепена с бюджетен ресурс, възлизащ на 3% от бюджета за здравеопазване – досега са направени значителни крачки напред. Това бе казал неотдавна д-р Валери Цеков, зам.-министър на здравеопазването, на 4-тата Национална конференция „Информационни и комуникационни технологии а здравеопазването", организирана от ICT Media и фондация „Електронно здравеопазване България" под егидата на Европейската комисия и на Министерството на здравеопазването в България.

„Пилотният проектът за е-здравна карта в Сливница бе успешен. В края на тестовия период, в който се включиха 1000 пациенти, няколко лекари и аптеки, бяха обменени близо 5000 е-рецепти. Би имало голяма полза от такава система на национално ниво”, подчерта тогава д-р Цеков. Разбира се, но много от необходимите предпоставки това да бъде възможно все още не са налице. В момента от този пилотен проект са останали само изводите от тестовете.

Значително постижение е единната ИС на НЗОК, която от януари т.г. е в реална експлоатация. „В момента се работи по усъвършенстване на уеб базираните интерфейси в помощ на изпълнителите на медицински услуги и пациентите, както и по е-комуникацията с договорните партньори по отношение на сключването на годишните договори”, подчерта Александър Огнянов, зам.-директор на НЗОК. „Освен това, предвид ценните бази от данни, събирани в НЗОК за осигурените лица от края на 2003 г. досега, е необходимо наличната информация да бъде структурирана по подходящ начин, така че да бъде в услуга и на болничните заведения и лекарите. Това също е една от задачите, по която НЗОК е започнала работа”, съобщи още Огнянов.

Започна и реализирането на централна информационна система за разпределение на лекарствата за редки и животозастрашаващи болести. Подлежи на дискусия подходът към този проект по отношение на големите хардуерни регурси.

Сред успешните проекти до момента е Националната система за спешни повиквания 112, но нека подчертаем – има още много важна работа по автоматизирането на взаимодействието между всички структури в системата. В случая например се работи по интеграцията със системата на Спешна медицинска помощ.

На дискусия подлежат още много теми, напр. необходимостта от единна прецизна номенклатура на лекарствата, визията на МЗ и НЗОК относно развитието на Националния здравен портал и т.н.


 

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рагу Рагурам, VMware: Многооблачните среди са основна тенденцияРагу Рагурам, VMware: Многооблачните среди са основна тенденция

Рагу Рагурам е оперативен директор във VMware, отговарящ за продуктите и облачните услуги на компанията. В интервю за Computerworld той коментира кои са основните тенденции в областта на облачните услуги и какво ще донесе на клиентите...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас