“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ÷ентър за данни
21 фев
2019
 
 

R&M: »нтелигентните сгради изисква подход€щи висококачествени продукти и правилно планиране

ќбедин€ването на системите в сградата, навлизането на IoT датчици и развитието на периферни ÷ќƒ вли€€т върху стандартите и решени€та за пасивна кабелна инфраструктура

1230 прочитани€

–азвитието на интелигентните сгради, новите офисни пространства от отворен тип, както и създаването на локални центрове за данни в самите офисни сгради б€ха представени на бизнес семинар в —офи€, организиран от Reichle &the Massari Ѕългари€ (R&M) съвместно с партньорите им от испанската фирма SIMON, операторът Novatel (част от групата на Deutsche Telekom), IBM и Schneider Electric.

 онцепци€та за интелигента и напълно дигитализирана офисна среда се развива непрекъснато под натиска и на нахлуването на все повече умни устройства, разнообразни датчици, промените в начина на работа на служителите и т€хната нужда от все повече сътрудничество не само с колеги от офиса, а и с партньори от други€ край на света. „»нтелигентната сграда има 4 базови елемента, които работ€т заедно и са основани на приети стандарти - структура, системи, услуги и управление, об€сни јлександър ѕетров, регионален мениджър на R&M за ёгоизточна ≈вропа.

јлександър ѕетров, регионален мениджър на R&M за ёгоизточна ≈вропа. —нимка: R&M Ѕългари€

ѕрочетете още: R&M представ€ сво€та глобална инициатива Better connected

јлександър ѕетров, регионален мениджър на R&M за ёгоизточна ≈вропа. —нимка: R&M Ѕългари€

¬ момента в много сгради има различни системи, използват се различни интерфейси, различни мрежи обслужват отделните приложени€ като данни, телефони€, видеонаблюдение, контрол на достъпа и редица други. “ези системи тр€бва да се поддържат от квалифицирани специалисти, а те става все по-малко. Ќалагат се промени, които в близко бъдеще ще обхванат всички системи в сградите, в начина на проектиране и на поддръжка. јко разпредел€т разходите за една сграда, то конструкци€та й струва само 20%, 40% се падат на енерги€та и останалите 40% се дават за поддръжката й. ¬ същото време делът на разходите за структурната кабелна система от едно ц€лостно »“ решение е едва 6%, но пък проблемите в 50 на сто от случаите се дължат на проблеми със свързаността заради лошо проектирана или неподдържана базова инфраструктура.

“ѕланирането и изграждането на мрежи и комуникации днес така, че да са съобразени със стандартите и с очакваните нови приложени€ и услуги ще бъдат определ€щи за развитието на индустри€та през следващите десетилет舓, каза јлександър ѕетров.

„—ъвременните мрежи тр€бва да се проектират спр€мо нужди, на които още не сме станали свидетели. ќт съществено значение е във всеки проект и на вс€ко мрежово ниво да се планират и изграждат инфраструктури за огромни обеми от данни и за преноса на този огромен обем, като изисквани€та на бизнеса и на потребителите са тези данни да са максимално добре защитени, но и да се достъпват незабавно“, допълни јндреас –юселер, главен маркетинг директор на R&M. —поред компани€та, големите инвестиции в оптични мрежи и развитието й се изплащат в дългосрочен план, като това налага проектантите и мрежовите оператори да избират висококачествени продукти.

Ќови€т стандарт на ISO/IEC 11801:2017 e разделен на н€колко групи, зависещи от приложени€та. ¬ариантът ISO/IEC 11801-6 е фокусиран върху окабел€ването за интелигентните сгради, осигур€вайки по елегантен начин свързване (например в окачен таван) на умните осветителни тела и лесна връзка до устройствата за сградна автоматизаци€ (IOT). Cisco например е разработила съвместно с R&M решението U-BOX, което се монтира над окачени€ таван и включва комутатор на Cisco, захранващ модул и кабели, които стигат до умните осветителни тела, захранвани и управл€вани през Ethernet мрежата.

ѕериферни (локални) центрове за данни

¬ъпреки че се изграждат все по-мащабни центрове за данни с много гол€ма производителност, все по-гол€ма значение придобиват и периферните изчислителни центрове, развивайки категории като контейнерни, мини, микро и други центрове за данни, разположени в перифери€та на облака и обслужващи локалните приложени€. ѕодобни центрове ще намер€т приложение в дигитализираните индустриални производства (»ндустри€ 4.0), здравеопазването и медицината, приложени€ за добавена реалност, за изкуствен интелект, геймърската индустри€, изискваща много широколентово поточно видео. ѕо данни на Gartner до 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от собствени центрове за данни, като ще изнесат във външни големи центрове преработката и съхранението на данните. ѕериферните центрове за данни ще игра€т все по-гол€ма рол€ за междинно хранилище и точка за агрегиране на данните. —тратеги€та на R&M за периферните ÷ќƒ е да подкреп€ ускорената разработка на компактни решени€ заедно със своите клиенти. „ огато огромните обеми от данни тр€бва да се обработват незабавно, път€т до един централен мегацентър за данни често е много дълъг и твърде скъп, казва јндреас –юселер. - ѕериферните изчислени€ ще се превърне в следващата гол€ма тема по път€ към дигитализаци€та на икономиката и обществото“, добав€ той.

IoT и кабелните системи

¬ съвременни€ св€т малките датчици, комутатори, измервателни устройства, системи за управление и контрол, осветителни тела, автоматични щори, отоплителни системи, камери за видеонаблюдение, климатични инсталации, медицински устройства са свързани към »нтернет, като всички те са част от бързоразвиващата се област на »нтернет на нещата (IoT). IoT позвол€ва всички тези устройства да бъдат управл€вани ефективно, а данните в т€х – да бъдат обедин€вани по-лесно и използвани за различни цели. »нтелигентни€т бизнес, смарт производството, умните градове и сгради са области, в които »нтернет на нещата навлиза с бърз темп, увеличавайки значително количеството генерирана информаци€. ќбемът на данните, генерирани всеки ден, днес е около 2,5 трилиона байта, а според прогнозите през 2020 г. вс€ка секунда всеки човек ще генерира по 1,7 MB, а общи€т обем на √олемите данни ще нарасне до 44 зетабайта (44 трилиона GB). ¬иртуалните приложени€ и добавената реалност ще генерират продажби за поне $209 млрд., а бро€т на интернет потребителите се увеличава със 7% годишно.

¬сичко това оказва огромно вли€ние върху комуникационната свързаност и вли€е върху изисквани€та към изграждане на съвременните офисни пространства и работна среда, ко€то тр€бва да се „напасва“ гъвкаво към изисквани€та на модерните изключително мобилни служители и нахлуването на хил€дите сензори. „ абелната индустри€ тр€бва да отговори на тези предизвикателства. Ќе е ефикасно до всеки сензор да отива 4 усукани двойки. Ќеобхоdима е гъвкавост на монтажа и конектор, който с един чифт да обслужва протокол Gb Ethernet”, об€сн€ват от R&M.

√ъвкаво решение на SIMON

¬ Ѕългари€ R&M присъства повече от 20 г., а от 17 г. R&M Ѕългари€ ги предлага на български€ пазар, а днес вече отговар€ за операциите на швейцарски€ производител в 12 страни от ёгоизточна ≈вропа. ѕрез 2011 г. у нас бе създадено и производственото предпри€тие R&M Bulgaria Production, специализирано в разработването, дизайна и производството на оптични компоненти, използвани за ц€лостно изграждане на комуникационни мрежи. ѕродукци€та на производствената база в —офи€ е достъпна на международните пазари чрез повече от 40 търговски организации на R&M по света.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас