“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  иберсигурност
30 €ну
2019
 
 

Acronis: »“ защитата вече е базова необходимост

ќсновната заплаха в момента вече не са известните, а т.нар. Уzero dayФ у€звимости

1982 прочитани€

јлександър √лавчев 

»“ сигурността вече не се движи от хакери, а е индустриализирана сфера. —ъщо така по-гол€мата част от атаките днес попадат в категори€та “zero day”, т.е. такива при които се използват неизвестни до този момент слабости в компютърните системи. ѕаралелно с това престъпниците вече имат на разположение значителни изчислителни ресурси и дори разполагат със системи, използващи изкуствен интелект – технологии, които до скоро б€ха на разположение само от едната страна на барикадата. — такива думи започна откриващата презентаци€ на първата конференци€ за »“ сигурност на Acronis в —офи€. “€ бе поверена на —ергей Ѕелоусов, главен изпълнителен директор на компани€та, който очерта основните тенденции в тази сфера.

—ергей Ѕелоусов

ѕрочетете още: Acronis откри официално развойни€ си център в —офи€

ѕо думите му, налице са н€колко важни промени, които се наблюдават в момента в сферата на »“ сигурността. ѕървата е, че вече може да се говори за опазване на информаци€та без осъществ€ване на физически контрол на достъпа до корпоративните устройства. 

ƒруга важна пром€на през последните години e необходимостта управлението информаци€та, касаеща клиентите и служителите, да става по такъв начин, че да не се допуска нейното изтичане извън пределите на организаци€та. ““ова вече не е ваш избор, а наложено от закона правило”, подчерта Ѕелоусов, визирайки вече влезли€ в сила GDPR.

—ледват изкуствени€ интелект и машинното учене. “ова са сфери, които само преди н€колко години не влизаха в сферата на интересите на всички компании в областта на кибер сигурността. —ега обаче такива технологии са взети на въоръжение от хакерите, т.е. те неизбежно са необходими и осигур€ването на адекватна защита.

Ќе на последно м€сто, на дневен ред излизат и въпроси кои точно продукти се използват за изграждане на компютърни системи и кой има достъп до т€х. “≈дин от начините за проникване в компании е чрез партньорите, имащи достъп до техните системи и чрез доставчиците на хардуерни компоненти, об€сни още Ѕелоусов. Ќачин за проникване в системите има и чрез достав€не на у€звими компоненти. “ова е най-използвани€т метод на държавно ниво.”

ѕет вектора

—ливането на дигитални€ и физически€ св€т означава, че залогът при загуба или компрометиране на данните е много по-гол€м. ¬ече не говорим просто за риск от невъзможност за достъп до даден компютър например, а за директен риск от загуба на пари и дори застрашаване на човешки животи. 

—поред Ѕелоусов в пълноценната съществуване в съвременни€ дигитален св€т изисква полагане на усили€ в н€колко насоки, като в н€кои техни аспекти са налице противоречи€. ќт Acronis наричат подхода SAPAS – съкращение което идва от Safety, Accessibillity, Privacy, Authenticity и Security и което предполага баланс между тези пет компонента. Ќалице са обаче трудности, свързани с противоречи€та при нуждата от, например, едновременното осигур€ване на защита на данните, без това да пречи на достъпа до т€х от страна на правилните хора и/или системи. 

—поред Ѕелоусов, хипотетично е възможно защитата на данните да бъде поверена на най-добрите доставчици на такива услуги. “ова веро€тно би бетонирало техническата страна на нещата, но н€кои от тези доставчици може да са базирани в региони с други изисквани€ по отношение на личните данни. ¬ този смисъл термините Privacy и Security се разминават.

“«аради промен€щи€ се ландшафт на кибер заплахите и промените във физически€ св€т просто сигурността (Security) вече не е достатъчна. “р€бва да погрижите за всички споменати фактори, посочи Ѕелоусов. »майки предвид бро€ на устройствата по перифери€та, решени€та тр€бва да са много лесни за употреба, ценово-ефективни и сигурни.”

—ъбитието събра над 400 души

 онференци€та по кибер защита на Acronis бе първото гол€мо събитие на на компани€та в —офи€. —ъбитието се проведе в аулата на —офийски€ университет и бе насочена към на софтуерните разработчици. Ћектори б€ха експерти от Acronis, Google, Microsoft, NGINX, VMware, MariaDB, LogSentinel и ETH Zurich.

Ќа откриването на конференци€та присъстваха јтанас √ерджиков, ректор на —” и кметът на —офи€ …орданка ‘андъкова.  омисар€т по цифровата икономика и общество на ≈  ћари€ √абриел пък отправи видео послание към към над 400-те гости на събитието. 

ѕрез л€тото на 2018 г. Acronis откри официално свой развоен център в —офи€, който занапред тр€бва да се превърне основна в нейна главна локаци€ за разработка на нови решени€ и технологии. ¬ момента звеното на компани€та в —офи€ набро€ва около 100 души, а до три години се очаква техни€т брой да надхвърли 400.

ќт Acronis говор€т и за амбиции да инвестират в образователни институции, затова веро€тно локаци€та, на ко€то се проведе първата конфренци€ на софтуерната компани€ (—офийски€ университет) също не бе случайна. „аст от програма на събитието бе и панелна дискуси€, насочена към »“ образованието у нас.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас