“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
09 €ну
2019
 
 

√»— системи помагат ћ¬– за осъществ€ване на граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи

1724 прочитани€

ѕрез 2018 година ƒирекци€ „ »—“ към ћ¬– реализира проект „ƒоизграждане на √еографска информационна система „¬изуализаци€ на данни от ј»— на ћ¬–” (√»— ¬ƒј»—) и √еографска информационна система „”правление при кризи” (√»— ” )”, финансиран по фонд “¬ътрешна сигурност“ на ≈вропейски€ съюз.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј
  • »ме на проекта: „ƒоизграждане на √еографска информационна система „¬изуализаци€ на данни от ј»— на ћ¬–” (√»— ¬ƒј»—) и √еографска информационна система „”правление при кризи” (√»— ” )”, финансиран по фонд “¬ътрешна сигурност“ на ≈вропейски€ съюз 
  • ¬ъзложител: ƒирекци€  »— - ћ¬– »зпълнител: ≈—–» Ѕългари€  
  • ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 11.08.2017-12.01.2018г. 
  • Ѕюджет на проекта: 6 614 000 лв.
  •  атегори€: ÷ентрална администраци€

÷елевите групи на проекта са ръководството на ћ¬– и служителите в различни структури на министерството - √ƒ "√ранична полици€", √ƒ "Ќационална полици€", ƒирекци€ "јнализ и политики", ƒирекци€ " »—" и др.

–еализирането на проекта осигур€ва използване на съвременна единна интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи.

ѕрочетете още: –осен ∆ел€зков: 80% от информаци€та е базирана на √»— технологиите

—пециален фокус на проекта е създаване на подсистема за патрулно-постовата дейност за подпомагане дейностите по опазване на границата, както и интегриране на данни в реално време. ѕриложени са специализирани инструменти и методи за реализиране на иновации в обработката, анализа и картната визуализаци€ на големи обеми данни в реално време. ƒруга приложена иноваци€ в проекта е създаването на специален 4D куб за пространствено-времеви анализи на тенденциите.

√»— платформата се базира на платформата ArcGIS, ко€то е използваната √»— платформа и от ≈вропейската агенци€ за гранична и брегова охрана ‘ронтекс и ≈ , а това осигур€ва високо ниво на устойчивост и оперативна съвместимост на технологи€та. ¬ проекта е предвидена и специална компонента за публикуване на данни в „отворен вид“ (Open data) и по-специално с поддържане на географско търсене, визуализаци€ и √»— формати на данните за изтегл€не и използване в машинно-четим формат.

—истемата е реализирана на базата на съвременна архитектура, ориентирана към услуги, и е интегрирана с множество други вътрешни системи на министерството. «а използване на системата са обучени повече от 200 служител€ на министерството.

√ ѕѕ

¬ъзложител€т и основните предизвикателства, довели до необходимостта от реализиране на проекта

√ол€ма част от информаци€та, ко€то се използва от различните структури на ћ¬– е географски реферирана и за ефективното й обработване, анализ и използване местоположението е от ключово значение, поради което министерството използва √»— технологии от много години за различни управленски и аналитични дейности. ¬ъв връзка с целите на ћ¬– за повишаване ефективността на планиране и управление на ресурсите, включително с фокус върху държавната граница, се установи необходимост от надграждане и модернизиране на наличните √»— приложени€, интегрирането им с други външни и вътрешноведомствени системи и регистри и осигур€ване на единна √»— среда за предостав€не на обща оперативна картина на различните структури на ведомството при съответни€ необходим контрол на достъпа.

÷ели на проекта

ќсновните цели на проекта са осигур€ване на интегрирана √»— платформа за подпомагане дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедстви€, ко€то да е изключително оперативно съвместима, за да интегрира разнообразни източници на данни и да обезпечи информационно служителите на министерството при изпълнението на множество различни функции и процеси.

«а реализаци€ на проекта е надградена съществуващата ≈сри √»— платформа в министерството и е осигурено поддържане на световните »“ и √»— стандарти и оперативна съвместимост.

ƒоставени са лицензи за сървърни, уеб, мобилни и настолни √»— приложени€, които предостав€т мощна функционалност за ефективно съхранение на големи обеми от пространствени данни, извършване на обработка и анализ на данни в реално време, прослед€ване на тенденции, и др.

ѕолзи от проекта

— реализаци€ на проекта ћ¬– прави гол€ма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на министерството, като прилага на практика съвременните геопространствени технологии за интегриране на различни данни, приложени€ и ресурси в обща платформа. —истемата осигур€ва съвременен начин за извършване на мощни анализи и ефективно планиране и управление на ресурсите. Ќаред с това т€ осигур€ва възможност за интеграци€ с други информационни системи и регистри, вкл. за видеонаблюдение, прослед€ване на мобилни единици и други с предварително изрично оторизиран достъп.

ѕотенциал за развитие

“ака създадената система позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава настройка. “€ притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не и създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

“ъй като системата поддържа строго съответствие с международните отворени стандарти за обмен на данни и формати се очаква в бъдеще да увеличи съдържанието на информаци€та, ко€то обработва, анализира и предостав€. »ма възможност да бъде разширен обхватът на видовете данни в системата, като бъдат интегрирани допълнителни източници на данни, както и да се разшир€т аналитичните възможности на приложени€та.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас